Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców.W skład Rady Przedsiębiorców wchodzą: organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców

Cele Rady Przedsiębiorców:

 • wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców;
 • monitorowanie sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP;
 • diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika;
 • opiniowanie oraz opracowywanie projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP.

Opinie wydawane przez Radę dotyczą:

 • projektów aktów prawnych, dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium  RP;
 • wystąpienia z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej;
 • stanu przestrzegania praw przedsiębiorców na terytorium RP, w tym zasady wolności działalności gospodarczej;
 • prowadzonej działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium RP, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

Rada Przedsiębiorców - Posiedzenia i Dokumenty


 • AKME Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych
 • APPLiA  Polska
 • Automobil Klub Polski
 • Automobilklub Śląski
 • Bialskopodlaska Izba Gospodarcza
 • Beskidzka Izba Gospodarcza
 • Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej
 • Business Centre Club
 • Business Centre Club – Loża Dolnośląska
 • Bydgoski Klaster Przemysłowy
 • Cech Metalowy
 • Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim
 • Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej
 • Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych
 • Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych
 • Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych i Małych Przedsiębiorców w Krakowie
 • Cech Rzemiosł Różnych
 • Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie
 • Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowej Soli
 • Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku
 • Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu
 • Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
 • Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie
 • Cech Rzemiosł Różnych w Krakowie
 • Cech Rzemiosł Spożywczych w Lublinie
 • Cech Rzemiosł Spożywczych w Warszawie
 • Cech Zdunów Polskich
 • Centrum im. Adama Smitha
 • Czesko-Polska Izba Handlowa (CPIH)
 • Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 • Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu
 • Dolnośląscy Pracodawcy
 • Ekoalicja Dla Telemedycyny
 • Europejski Klub Biznesu Polska Stowarzyszenie
 • Federacja Gospodarki Żywnościowej RP
 • Forum Kolejowe Railway Business Forum
 • Forum Polskiego Handlu
 • Francusko-Polska Izba Gospodarcza
 • Fundacja “Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
 • Fundacja ,,Instytut Leszczyński”
 • Fundacja Akcelerator Innowacji
 • Fundacja Animacji Przedsiębiorczości
 • Fundacja Aureus Link
 • Fundacja eBiznes Club
 • Fundacja Eno Carpathian
 • Fundacja Firmy Rodzinne
 • Fundacja FOH
 • Fundacja FOR- Forum Obywatelskiego Rozwoju
 • Fundacja Instytut ad rem
 • Fundacja Instytut Studiów Wschodnich i Forum Ekonomiczne
 • Fundacja Komunalna
 • Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Fundacja ,,Odpowiedzialny Rozwój”
 • Fundacja Polska Przyszłości – Instytut Libertatis
 • Fundacja Polskie Hotele Niezależne
 • Fundacja Polskie Pralnie
 • Fundacja Pomyśl o Przyszłości
 • Fundacja Praw Dłużnika “Dłużnik też Człowiek”
 • Fundacja Praw Podatnika
 • Fundacja Projekt PL
 • Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet
 • Fundacja Recyklingu Rewitalizacyjnego
 • Fundacja Republikańska
 • Fundacja Rozwoju Innowacji
 • Fundacja Ubi Concordia
 • Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości
 • Fundacja “Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce”
 • Geodezyjna Izba Gospodarcza
 • Górnicza Izba Przemysłowo – Handlowa
 • Inicjatywa Firm Rodzinnych
 • Instytut Wolności Gospodarczej im. Ronalda Reagana
 • Izba Bawełny w Gdyni – Gdynia Cotton Association
 • Izba Branży Komunalnej
 • Izba Gospodarcza “FARMACJA POLSKA”
 • Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
 • Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej
 • Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
 • Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
 • Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich
 • Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
 • Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim
 • Izba Gospodarki Elektronicznej
 • Izba Kosmetologów
 • Izba Polskich Przedsiębiorców Poznań
 • Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej
 • Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski
 • Izba Przemysłowo – Handlowa Gospodarki Złomem
 • Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie
 • Izba Przemysłowo – Handlowa Południowej Wielkopolski
 • Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku
 • Izba Przemysłowo – Handlowa w Tarnowskich Górach
 • Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie
 • Izba Rzemieślnicza w Opolu
 • Izba Rzemieślnicza w Szczecinie
 • Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu
 • Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
 • Izba Wydawców Prasy
 • Izba Zawodowego Biznesu
 • Kaszubski Związek Pracodawców
 • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
 • Klaster Logistyczno Transportowy “Północ-Południe”
 • Koalicja na Rzecz Autogazu Związek Pracodawców
 • Konfederacja Lewiatan
 • Kongregacja Kupiecka w Nowym Sączu
 • Kongregacja Polskiego Handlu
 • Kongregacja Przemysłowo – Handlowa, Ogólnopolska Izba Gospodarcza
 • Kongregacja Przemysłowo – Handlowa, Ogólnopolska Izba Gospodarcza oddział w Gdańsku
 • Kongres Polskiego Biznesu
 • Krajowa Izba Biur Rachunkowych
 • Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
 • Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
 • Krajowa Izba Targowa
 • Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna
 • Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
 • Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa
 • Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny
 • Krakowska Izba Turystyki
 • Krakowska Kongregacja Kupiecka
 • Kraśnicka Izba Gospodarcza
 • Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
 • KZRSS Społem
 • Lady Business Club
 • Legnicki Klub Biznesu
 • Lokalna Organizacja Turystyczna “Jantarowe Wybrzeże”
 • Lokalna Organizacja Turystyczna Mazury
 • Lubelska Inicjatywa Społeczna
 • Lubelska Izba Rzemieślnicza
 • Lubelski Klub Biznesu Stowarzyszenie
 • Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców
 • Lubuska Izba Rzemieślnicza w Gorzowie Wlkp.
 • Łódzka Federacja Kupiecka
 • Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa
 • Łódzka Organizacja Turystyczna
 • Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 • Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców
 • Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan
 • Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Międzynarodowe Forum Przedsiębiorczości i Biznesu Rodzinnego
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Region Mazowsze Taksówkarzy Zawodowych m.st. Warszawy Komisja 3005
 • Naczelna Izba Aptekarska
 • Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług
 • Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów
 • Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl
 • Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
 • Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ochrony Środowiska
 • Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie
 • Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
 • Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy
 • Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych “wBrew”
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych “Polska Ekologia”
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Osobowych
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Taxi
 • Okręgowa Izba Mediatorów w Bydgoszczy
 • Olsztyńska Loża Business Centre Club
 • Opolskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Opolu
 • Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed
 • Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
 • PASMI Związek Pracodawców “Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty”
 • Podlaski Związek Pracodawców
 • Poland Business Center World
 • POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych
 • Polska Federacja Fitness
 • Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 • Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego
 • Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych
 • Polska Grupa Supermarketów
 • Polska Izba Artykułów Promocyjnych
 • Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • Polska Izba Biznesu
 • Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
 • Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji
 • Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych
 • Polska Izba Firm Szkoleniowych
 • Polska Izba Gospodarcza Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej
 • Polska Izba Gospodarcza Czystości
 • Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki
 • Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji
 • Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców
 • Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
 • Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji
 • Polska Izba Gospodarki Odpadami
 • Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców
 • Polska Izba Handlu
 • Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
 • Polska Izba Książki
 • Polska Izba Lnu i Konopi
 • Polska Izba Motoryzacji
 • Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych
 • Polska Izba Paliw Płynnych
 • Polska Izba Przemysłu Targowego
 • Polska Izba Przemysłu Skórzanego
 • Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych
 • Polska Izba Spedycji i Logistyki
 • Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów
 • Polska Izba Turystyki
 • Polska Organizacja Franczyzodawców
 • Polska Organizacja Gazu Płynnego
 • Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
 • Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet
 • Polska Sieć Handlowa “Unia”
 • Polska Unia Dystrybutorów Stali
 • Polski Instytut Transportu Drogowego
 • Polski Związek Firm Deweloperskich
 • Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
 • Polski Związek Handlu i Usług Branży Pokryć Podłogowych
 • Polski Związek Instytucji Pożyczkowych
 • Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
 • Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych
 • Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
 • Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami
 • Polskie Okna i Drzwi Związek Producentów Dostawców i Dystrybutorów
 • Polskie Stowarzyszenie Branży Ślubnej
 • Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych
 • Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców
 • Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe
 • Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu
 • Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców
 • Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET
 • Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych
 • Polskie Stowarzyszenie Recyklerów Opon
 • Polskie Stowarzyszenie Rusznikarzy i Dystrybutorów Broni
 • Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych
 • Polskie Stowarzyszenie Serwisów Urządzeń Domowych
 • Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO
 • Polskie Stowarzyszenie Wynajmu Krótkoterminowego
 • Polskie Towarzystwo Geodezyjne
 • Polskie Towarzystwo Gospodarcze
 • Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS
 • Polsko-Arabska Izba KIG
 • Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa
 • Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo Przemysłowa
 • Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza
 • Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
 • Polsko-Włoska Izba Gospodarcza
 • Pomoc Poszkodowanym – Ogólnopolska Izba Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych
 • Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne
 • Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych
 • Porozumienie Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym Przez Organy RP
 • Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie
 • Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce
 • Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie
 • Pracodawcy Pomorza
 • Pracodawcy RP
 • Pracodawcy Ziemi Lubelskiej
 • Puławska Izba Gospodarcza
 • PZS. Polski Związek Solaryjny
 • Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa
 • Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
 • Rada Sektorowa ds. Kompetencji Komunikacji Marketingowej
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
 • Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA
 • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie
 • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku
 • Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej
 • Regionalny Związek Pracodawców w Łodzi
 • Samorządny Związek Zawodowy Taksówkarzy RP
 • Sądecka Izba Gospodarcza
 • Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych
 • SITE Poland – Society for Incentive Travel Excellence, chapter Poland
 • Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Startup Poland
 • Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców
 • Staszowskie Stowarzyszenie Geodetów
 • Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia
 • Stowarzyszenie AIST
 • Stowarzyszenie Ajentów i Franczyzobiorców
 • Stowarzyszenie Aptekarzy Tradycyjnych
 • Stowarzyszenie Branży Eventowej
 • Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV
 • Stowarzyszenie Dolnośląska Rada Społem
 • Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych
 • Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego
 • Stowarzyszenie Firm Geodezyjnych Ziemi Andrychowskiej
 • Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów
 • Stowarzyszenie “Gdański Klub Biznesu”
 • Stowarzyszenie “Geodeci dla RP”
 • Stowarzyszenie Geodetów Tomaszowskich
 • Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Piotrkowskiej
 • Stowarzyszenie GPP Ekologia
 • Stowarzyszenie Hotele Historyczne w Polsce
 • Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych
 • Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych Włodawski Klaster Energii
 • Stowarzyszenie “INTERARTIS”
 • Stowarzyszenie Inżynierów Instalacji Budowlanych “Ekologiczny Budynek”
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krośnie
 • Stowarzyszenie Kartografów Polskich
 • Stowarzyszenie Komisów.pl
 • Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
 • Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”
 • Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
 • Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich “Bałtyk”
 • Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich ,,Razem”
 • Stowarzyszenie Kupców Ziemi Łukowskiej
 • Stowarzyszenie Libertariańskie
 • Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorców “Krak-Business”
 • Stowarzyszenie Mentor For Success
 • Stowarzyszenie “Młodzi Demokraci”
 • Stowarzyszenie “Młodzi. Nowocześni”
 • Stowarzyszenie Mobilne Miasto
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii “Przyjazna Kosmetyka”
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego “Business Club Szczecin”
 • Stowarzyszenie Niepokonani 2012
 • Stowarzyszenie Normatyw
 • Stowarzyszenie Obrony Praw Przedsiębiorców
 • Stowarzyszenie Ochrony Praw Poszkodowanych Przedsiębiorców
 • Stowarzyszenie ODPADY-HELP
 • Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel
 • Stowarzyszenie Podatników Lege Artis
 • Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna
 • Stowarzyszenie Polska Grupa Producentów Obuwia
 • Stowarzyszenie Polska Rada Centrów Handlowych
 • Stowarzyszenie “Polski Recykling”
 • Stowarzyszenie Polski Związek Szkoleniowy
 • Stowarzyszenie Poszkodowani Przez Grupę Eurocash
 • Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP
 • Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych i Pojazdów
 • Stowarzyszenie Producentów Pieczywa
 • Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych
 • Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie “Działamy Razem”
 • Stowarzyszenie Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym AntiFraud
 • Stowarzyszenie Przedsiębiorców Branży Saperskiej
 • Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Malczyce
 • Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich
 • Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Pracodawców Nadbużańskich
 • Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK
 • Stowarzyszenie Przedsiębiorców Poszkodowanych przez Ubezpieczycieli VICTIMA
 • Stowarzyszenie Przedsiębiorców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
 • Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce
 • Stowarzyszenie Przewoźników Podlasia
 • Stowarzyszenie Przewoźników Regionu Janowskiego
 • Stowarzyszenie Rady Na Odpady
 • Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich
 • Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna
 • Stowarzyszenie Ruch Rozwoju Regionu
 • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Porozumienie Wschód-Zachód”
 • Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy
 • Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej
 • Stowarzyszenie Turystyczna Organizacja Otwarta
 • Stowarzyszenie Vaping Association Polska
 • Stowarzyszenie Warszawska Organizacja Turystyczna
 • Stowarzyszenie #wartomediować
 • Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego
 • Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Marii Magdaleny w Szczucinie
 • Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych
 • Stowarzyszenie Wykonawców i Dostawców Budownictwa
 • Stowarzyszenie Zawodowe Poznańskich Taksówkarzy
 • Śląski Związek Pracodawców Lewiatan
 • Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
 • Unia Szefów Firm Zamojszczyzny
 • Wadowicka Grupa Biznesowa
 • Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 • Warszawska Izba Gospodarcza
 • Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów
 • Wielkopolska Izba Budownictwa
 • Wielkopolska Izba Gospodarcza
 • Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa Izba Gospodarcza
 • Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
 • Wielkopolska Izba Turystyczna
 • Wielkopolskie Stowarzyszenie Prywatnych Przewoźników Autobusowych
 • Wielkopolski Klub Kapitału
 • Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
 • Wrzesińskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców
 • Wschodnia Izba Gospodarcza
 • Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy
 • Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 • ZIPSEE ,,Cyfrowa Polska”
 • Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
 • Związek Aptek Franczyzowych
 • Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek
 • Związek Dealerów Samochodów
 • Związek Firm Ochrony Danych Osobowych
 • Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych
 • Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług
 • Związek Polskich Producentów Ryb
 • Związek Polskiego Leasingu
 • Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNet
 • Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
 • Związek Pracodawców Elektro – Odzysk
 • Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu
 • Związek Pracodawców Izba Recyklingu i Odzysku Odpadów
 • Związek Pracodawców Klastry Polskie
 • Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji “MEDIAKOM”
 • Związek Pracodawców MedTech Polska
 • Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa
 • Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy
 • Związek Pracodawców Polski TORF
 • Związek Pracodawców Przemysłu Rozrywkowego i Gier
 • Związek Pracodawców Przemysłu Tekstylnego
 • Związek Pracodawców “Pracodawcy Pomorza i Kujaw”
 • Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego “Pol-lighting”
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców – Częstochowa
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Rolnych
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska
 • Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN
 • Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
 • Związek Rzemiosła Polskiego
 • Związek Solidarnych Kierowców Taxi
 • Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza
 • Związek Zawodowy Taksówkarzy “Warszawski Taksówkarz”


Zespoły Robocze


W Radzie Przedsiębiorców działają Zespoły Robocze, poświęcone kwestiom branżowym i innym, szczególnie istotnym dla przedsiębiorcówUdział w Zespołach Roboczych możliwy jest po uprzednim przystąpieniu do Rady Przedsiębiorców lub Rady Konsultacyjnej


Kontakt

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
tel.: 22 123 70 70
e-mail: rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl

Koordynator: Mikołaj J. Kruczyński