W DZIENNIKU USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 marca 2018 r. pod Poz. 648 w USTAWIE z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, znajduje się podstawa prawna, kompetencje i zadania rzecznika.

Z poniższego linku mogą Państwo pobrać treść ustawy w pliku PDF.


ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Z poniższego linku mogą Państwo pobrać treść zarządzenia w pliku PDF.