Zespół Roboczy ds. Branży Fitness

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Data powstania zespołu

29.10.2020 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Branży Fitness

Pisma - Zespół Roboczy ds. Branży Fitness

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Branży Fitness