Zespół Roboczy ds. Animacji Przedsiębiorczości

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego:

Wiesław Wójcik (Fundacja Animacji Przedsiębiorczości)

Data powstania zespołu: 8 kwietnia 2024 r.

 

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Animacji Przedsiębiorczości

Pisma - Zespół Roboczy ds. Animacji Przedsiębiorczości

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Animacji Przedsiębiorczości