Przewodniczący Zespołu Roboczego

Jacek Czauderna (Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej)

Data powstania zespołu

03.02.2023 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Gastronomii

Pisma - Zespół Roboczy ds. Gastronomii

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Gastronomii