Kontakt dla mediów

Wszelkich informacji o Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców udziela

Zespół prasowy

Tel.: +48 726 726 380
e-mail: biuroprasowe@rzecznikmsp.gov.pl