Kontakt dla mediów

Wszelkich informacji o Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców udziela

Zespół prasowy

Tel.: +48 22 123 70 70
e-mail: biuroprasowe@rzecznikmsp.gov.pl