Kontakt dla mediów

Wszelkich informacji o Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców udziela

Zespół prasowy

Tel.: +48 22 123 70 70
e-mail: biuroprasowe@rzecznikmsp.gov.pl

 


Komunikaty prasowe Urzędu

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zostało Partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców proponuje wprowadzenie dobrowolności składek ZUS w Polsce

Rzecznik MŚP złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec urzędników Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu

Zespół Roboczy ds. Abolicji ZUS przedstawia propozycję projektu ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek

Po rekomendacji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – Polska Grupa Górnicza rezygnuje ze stosowania podzielonej płatności dla najmniejszych firm

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skutecznie interweniuje w trzech sprawach broniąc praw przedsiębiorców

Posiedzenie Rady Przedsiębiorców otwarte dla wszystkich – przedsiębiorcy skorzystają ze szkolenia prowadzonego przez ZUS

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców broni przedsiębiorców przed praktyką zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego poprzez wszczynanie nieuzasadnionego postępowania karnego skarbowego

Przedsiębiorcy zyskają ochronę konsumencką – po apelu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zapisy stają się częścią pakietu „Przyjazne Prawo”

Informacja prasowa w sprawie wniosku Rzecznika do Ministra Zdrowia o wydanie objaśnienia prawnego.

Pismo do Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości o pilne opracowanie i udostępnienie nieodpłatnego oprogramowania umożliwiającego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom składanie e-sprawozdań finansowych w wymaganym formacie.

Komunikat prasowy dot. objaśnień prawnych w zakresie MDR

2019.03.01 Pismo wychodzące do Minister Finansów

Po interwencji Rzecznika MŚP ZUS koryguje stanowisko: Uprawnienie pracodawcy, a nie obowiązek

Starania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców odniosły sukces. Ministerstwo Finansów wycofało się z pomysłu „paragon przed płatnością”.

Pismo do największych spółek z udziałem Skarbu Państwa o wprowadzenie zmian w stosowaniu podzielonej płatności dla najmniejszych firm

Wniosek Rzecznika MŚP o zmiany w ustawie o Małym ZUSie

Wniosek Rzecznika MŚP o objaśnienia prawne dotyczący kontroli i raportowania wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników

Wniosek Rzecznika MŚP dotyczący okresu przechowywania CV

Podsumowanie akcji Mały ZUS

Mały ZUS

Otwarcie Biura Rzecznika w Warszawie

Otwarcie Biura Rzecznika w Krakowie

Komunikat prasowy ws. ukarania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach

List gratulacyjny Pełnomocnika