Zespół Roboczy ds. Eksportu

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Marek Traczyk (Warszawska Izba Gospodarcza)

Data powstania zespołu

02 czerwca 2022 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Eksportu

Pisma - Zespół Roboczy ds. Eksportu

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Eksportu