Problemy kształcenia zawodowego w Polsce oraz propozycje ich rozwiązania

opracowane w Zespole Roboczym ds. Kształcenia Zawodowego działającym w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

Piątka Rzecznika MŚP – Problemy kształcenia zawodowego w Polsce oraz propozycje ich rozwiązania!