VI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Logo Biura Rzecznika Rada Przędsiebiorców

Trwa transmisja na żywo z VI posiedzenia Rady Przedsiębiorców.