DataObrazTytułTreśćKategoriecategories_hfilter
3 kwietnia 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Rzecznik MŚP wnioskuje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o udzielenie wiążącej informacji odnośnie warunków skorzystania z pożyczki w wysokości do 5 000 zł przez mikroprzedsiębiorców

W związku z wątpliwościami mikroprzedsiębiorców odnośnie warunków skorzystania z pożyczki w wysokości do 5 000 zł będącej nowym instrumentem pomocowym wprowadzonym tzw. Tarczą Antykryzysową, Rzecznik MŚP wnioskuje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o udzielenie wiążącej informacji co do możliwości skorzystania z tej pomocy również przez tzw. osoby „samozatrudnione”.

Do Rzecznika MŚP docierają sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związanych z obecnie panującą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, czy zagrożeniem epidemicznym, związanych również z wątpliwościami interpretacyjnymi ma gruncie uchwalonej 31 marca 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Zgodnie z jej art. 15zzd ust. 1, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Jednakże zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, za mikroprzedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych m.in. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników. Na gruncie powyższego pojawiły się wątpliwości, czy przedsiębiorca, który w ogóle nie zatrudniał i nie zatrudnia pracowników – czyli tzw. samozatrudniony – spełnia kryterium „zatrudniania średniorocznie mniej niż 10 pracowników”.

W związku z powyższymi wątpliwościami, pismem z dnia 3 kwietnia 2020 r. Rzecznik MŚP zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o niezwłoczne udzielenie wiążącej informacji i wyjaśnień w przedmiotowej kwestii. Jednocześnie Rzecznik MŚP stanął na stanowisku, że z ww. instrumentu pomocowego mogą korzystać zarówno mikroprzedsiębiorcy  zatrudniający pracowników (przy czym średniorocznie mniej niż 10), jak i również ci, którzy nikogo nie zatrudniając, znani są w tzw. przestrzeni publicznej jako „samozatrudnieni”.

Poniżej zamieszczamy pełną treść wystąpienia Rzecznika MŚP:

Objaśnienia prawneobjasnienia-prawne
2 kwietnia 2020
200 kancelarii prawnych i podatkowych przyłączyło się do akcji #RatujBiznes Rzecznika MŚP
200 kancelarii prawnych i podatkowych przyłączyło się do akcji #RatujBiznes Rzecznika MŚP

W ciągu kilkudziesięciu godzin od startu akcji #RatujBiznes Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców otrzymało około 200 zgłoszeń od kancelarii prawnych i podatkowych z chęcią wsparcia przedsiębiorców. W ramach akcji #RatujBiznes radcowie prawni, adwokaci i doradcy podatkowi pomogą nieodpłatnie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom w przygotowaniu i składaniu wniosków o pomoc. W niecałe trzy dni stronę akcji www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy użytkowników.

Akcja #RatujBiznes ruszyła 30 marca br. i od razu spotkała się z szerokim odzewem środowisk prawniczych. Adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi, choć sami mierzą się z ogromnymi trudnościami, chcą pomagać pro publico bono mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. W działania zachęcające do udziału w akcji zaangażowały się także samorządy zawodowe – m.in. Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Do kancelarii biorących udział w akcji, już od pierwszego dnia #RatujBiznes, zaczęli zgłaszać się przedsiębiorcy z sektora MŚP szukający fachowego wsparcia w uzyskaniu pomocy.

– Bardzo nas cieszy, że środowisko prawnicze swoim szerokim zaangażowaniem w akcję #RatujBiznes wspierają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Nasze Biuro wyraża ogromną wdzięczność wszystkim uczestniczącym w akcji #RatujBiznes kancelariom prawnym i podatkowym. Jest niezmiernie istotnym, by w tych ciężkich czasach wspólnie pomagać tym, którzy najmocniej odczują załamanie gospodarcze – informuje Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – Koordynator Generalny Akcji #RatujBiznes.

#RatujBiznes to akcja informacyjno-organizacyjna, której swoistym hubem jest strona internetowa www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes. Są na niej zamieszczone krótkie i jasne informacje w zakresie możliwości jakie daje przedsiębiorcom obecny (oraz przyszły, w zakresie proponowanych rozwiązań procedowanej obecnie tarczy antykryzysowej) stan prawny. Są to m.in. instrumenty typu: wnioski o odroczenie terminu zapłaty podatku/zapłaty zaległości podatkowych, o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej, o umorzenie zaległości podatkowych, o odroczenie terminu płatności składek ZUS, o zwolnienie płatnika z obowiązku opłacania nieopłaconych składek ZUS, w zakresie świadczeń postojowych, o udzielenie pomocy (pożyczki) na ratowanie, w zakresie tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego itp.

Jednocześnie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zachęca kancelarie prawne oraz kancelarie doradztwa podatkowego do włączenia się do akcji #RatujBiznes poprzez nieodpłatną (pro publico bono) pomoc przedsiębiorcom sektora MŚP przy wypełnianiu i składaniu przedmiotowych wniosków o ulgi czy wsparcie.

Lista kancelarii prawnych i doradczych, które przystąpiły do akcji będzie zamieszczona i aktualizowana na stronie internetowej akcji.

Więcej informacji na temat akcji #RatujBiznes oraz możliwości przyłączenia się do niej znajdziecie Państwo na:

stronie internetowej: www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes 

facebooku: https://www.facebook.com/ratujbiznes/ 

oraz pod adresem e-mail: ratujbiznes@rzecznikmsp.gov.pl

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
30 marca 2020
#RatujBiznes – startuje akcja Rzecznika MŚP na rzecz wsparcia przedsiębiorców w czasach epidemii
#RatujBiznes – startuje akcja Rzecznika MŚP na rzecz wsparcia przedsiębiorców w czasach epidemii

W czasach pandemii koronawirusa 2019-nCoV i wygaszania światowej gospodarki polscy przedsiębiorcy jako jedni z pierwszych w Europie zaczęli odczuwać skutki gospodarcze tej nadzwyczajnej sytuacji.  Aby pomóc przedsiębiorcom w tym ciężkim okresie potrzebne są szybkie i realne działania. Z tego względu Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców rozpoczyna akcję #RatujBiznes.

#RatujBiznes to akcja informacyjno-organizacyjna, której swoistym hubem jest strona internetowa www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes. Są na niej zamieszczone krótkie i jasne informacje w zakresie możliwości jakie daje przedsiębiorcom obecny (oraz przyszły, w zakresie proponowanych rozwiązań procedowanej obecnie tarczy antykryzysowej) stan prawny. Są to m.in. instrumenty typu: wnioski o odroczenie terminu zapłaty podatku/zapłaty zaległości podatkowych, o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej, o umorzenie zaległości podatkowych, o odroczenie terminu płatności składek ZUS, o zwolnienie płatnika z obowiązku opłacania nieopłaconych składek ZUS, w zakresie świadczeń postojowych, o udzielenie pomocy (pożyczki) na ratowanie, w zakresie tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego itp.

Jednocześnie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zachęca kancelarie prawne oraz kancelarie doradztwa podatkowego do włączenia się do akcji #RatujBiznes poprzez nieodpłatną (pro publico bono) pomoc przedsiębiorcom sektora MŚP przy wypełnianiu i składaniu przedmiotowych wniosków o ulgi czy wsparcie.

Lista kancelarii prawnych i doradczych, które przystąpiły do akcji będzie zamieszczona i aktualizowana na stronie: www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes.

W tak nadzwyczajnym czasie wszystkie wnioski przedsiębiorców o udzielenie pomocy czy ulgi powinny, zdaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, zostać rozpatrzone pozytywnie. Niemniej w przypadkach ewentualnych, niekorzystnych rozstrzygnięć Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, oprócz zorganizowania i koordynowania akcji #RatujBiznes, będzie pomagał w indywidualnych sprawach danych przedsiębiorców składających wnioski.

– W dzisiejszych czasach podjęcie realnych działań na rzecz ratowania polskiego biznesu jest absolutnie kluczowe. Dlatego Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców podjął natychmiastowe działania w celu dotarcia z informacją o możliwym wsparciu w czasach kryzysu spowodowanego koronawirusem do jak najszerszej grupy przedsiębiorców. W ramach akcji #ratujbiznes angażujemy coraz większą liczbę prawników i doradców podatkowych gotowych efektywnie pomóc przedsiębiorcom wnioskującym o pomoc. Należy również zauważyć, że we wszystkich sytuacjach, w których przy rozpatrywaniu przedmiotowych wniosków organy naruszą prawa mikro, małych i średnich przedsiębiorców (np. poprzez nieuzasadnione, wydłużone rozpatrywanie wniosku, bezpodstawne wydanie niekorzystnego rozstrzygnięcia w zakresie wnioskowanej pomocy itp.) Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie podejmował zdecydowane kroki, stojąc po stronie przedsiębiorcy i jego praw – informuje Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Więcej informacji na temat akcji #RatujBiznes oraz możliwości przyłączenia się do niej znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes lub pod adresem e-mail: ratujbiznes@rzecznikmsp.gov.pl

Prasa Radio Telewizjaprasa-radio-telewizja
30 marca 2020
Objaśnienia prawne
Po interwencji Rzecznika MŚP Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił decyzje organów podatkowych oraz umorzył postępowanie w sprawie

Organy podatkowe prowadzą postępowania podatkowe pomimo przedawnienia zobowiązań podatkowych przedsiębiorców. W sprawie, w której Rzecznik podjął interwencję, termin przedawnienia upłynął z końcem 2018 r. Jednak organ drugiej instancji wydał decyzję, w której wskazał, że zawieszeniu uległ biegu terminu przedawnienia w związku ze wszczęciem, dwa miesiące przed końcem 2018 roku, dochodzenia w sprawie o przestępstwo skarbowe.

Rzecznik zauważył, że z treści zaskarżonej decyzji nie wynikało, by w toku dochodzenia postawione zostały komukolwiek zarzuty, ani że dokonano w trakcie tego postępowania innych czynności niż: wszczęcie dochodzenia, zawiadomienie spółki o wszczęciu dochodzenia oraz umorzenie dochodzenia.

Tym samym zdaniem Rzecznika, organ wszczynając postępowanie karne skarbowe w analizowanej sprawie nadużył przysługującej mu władzy. Instrumentalnie wykorzystał przepisy o wszczęciu postępowania karnego skarbowego oraz o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia.

W ocenie Rzecznika, organy potrzebowały dodatkowego czasu na prowadzenie postępowania i na wydanie decyzji w postępowaniu odwoławczym. Rzecznik dodał, że jedynie w tym celu zostało wszczęte postępowanie karne skarbowe – nie zaś w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa karnego skarbowego, zamiarem wykrycia sprawcy ani ukarania go. Rzecznik podniósł również, że w sprawie naruszone zostały art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 12 Prawa przedsiębiorców ustanawiające zasadę zaufania przedsiębiorcy do organów podatkowych oraz prowadzonego przez nie postępowania. W opinii Rzecznika, działanie kwalifikowane jako nadużycie prawa przez jego instrumentalne wykorzystywanie, tak jak w analizowanej sprawie, nie mogło wywołać skutku korzystnego dla organu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach podzielił argumentację Rzecznika oraz uwzględnił jego wnioski i w konsekwencji tego wydał wyrok, w którym uchylił zaskarżoną decyzję, a także poprzedzające ją rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji oraz umorzył postępowanie w sprawie (Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 23 marca 2020 r., I SA/Gl 1728/19).

– To bardzo istotne orzeczenie dla polskich przedsiębiorców. Niedopuszczalna praktyka instrumentalnego wszczynania postepowań karnych skarbowych przez organy podatkowe musi zostać skutecznie ukrócona. Takie postępowanie organów podatkowych w sposób jaskrawy pozostaje w sprzeczności z zasadą zaufania wynikającą art. 12 Prawa przedsiębiorców. Sąd stając po stronie przedsiębiorców dał wyraz temu, że nie będą akceptowane działania sprzecznie z zasadami zapisanymi w ustawie Prawo Przedsiębiorców – podsumowuje Jacek Cieplak Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
28 marca 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Zaświadczenia o niekaralności jedynie od członków władz osób prawnych oraz wspólników spółek osobowych

W związku z sygnałami o żądaniu zaświadczeń o niekaralności wspólników oraz akcjonariuszy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność kantorową w formule spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych, czy stosowane przez Prezesa NBP praktyki mieszczą się w przypisach ustawy Prawo dewizowe.

Rzecznik wskazał we wniosku, że w świetle przepisu art. 12 Prawo dewizowe (dalej UPD), w przypadku spółek kapitałowych warunek niekaralności dotyczy członków władz spółek kapitałowych, a więc członków zarządu oraz rady nadzorczej. Wymóg niekaralności wspólników spółek, o którym mowa w ww. przepisie, dotyczy wspólników spółek osobowych. Nie obejmuje on zatem wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, ani akcjonariuszy spółek akcyjnych.

Minister Finansów – w objaśnieniach prawnych z dnia 10 marca 2020 roku – zgodził  się z wykładnią przedstawioną przez Rzecznika i wskazał, że „brzmienie ww. przepisu jest w tym zakresie jasne i nie pozostawia wątpliwości, że wynikający z niego wymóg niekaralności odnosi się do członków władz osób prawnych oraz wspólników spółek niemających osobowości prawnej, wykonujących działalność kantorową. (…) Wykładania art. 12 UPD powinna być zatem ścisła, tzn. nie powinna wykraczać poza zakres podmiotowy i przedmiotowy określony literalnie w tym przepisie”.

 Praktyka Prezesa NBP, była w sposób oczywisty sprzeczna z wyrażoną w art. 8 Prawa przedsiębiorców zasadą „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”.  Wydane przez Ministra Finansów objaśnienia prawe potwierdzają natomiast, że zasady Konstytucji Biznesu są  coraz powszechniej stosowane – komentuje Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika MŚP.

Objaśnienia prawneobjasnienia-prawne
27 marca 2020
Stanowisko Rzecznika MŚP w sprawie projektu Tarczy Antykryzysowej
Stanowisko Rzecznika MŚP w sprawie projektu Tarczy Antykryzysowej

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, działając na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców  oraz w związku z procedowaniem nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 299), skierował opinię do Projektu do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbiety Witek.

Pełna treść listu:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
27 marca 2020
551 deklaracji poparcia apelu Rzecznika MŚP do Premiera w ciągu jednego dnia
551 deklaracji poparcia apelu Rzecznika MŚP do Premiera w ciągu jednego dnia

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował  do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego list z apelem o zastosowanie takiego samego modelu wsparcia w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą rolniczą oraz pozarolniczą. Dzięki temu pomoc będą mogli otrzymać wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wysokość obrotów, wielkość firmy i stan zatrudnienia.

W ciągu jednego dnia do Biura Rzecznika MŚP wpłynęło aż 551 deklaracji poparcia tego postulatu, w tym 114 deklaracji od organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Wśród nich wszystkie organizacje reprezentatywne wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego. Tak szybka reakcja świadczy o masowym poparciu środowiska przedsiębiorców dla tej inicjatywy.

Listy poparcia:

Treść listu Rzecznika MŚP do Premiera:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
26 marca 2020
ZUS
Rzecznik MŚP apeluje do Premiera o zrównanie zasad zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność rolniczą i pozarolniczą

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego list z apelem o zastosowanie takiego samego modelu wsparcia w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą rolniczą oraz pozarolniczą. Dzięki temu pomoc będą mogli otrzymać wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wysokość obrotów.

Pełna treść listu:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
24 marca 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Po przedstawieniu stanowiska Rzecznika MŚP organ wycofał skargę kasacyjną w sprawie przedsiębiorcy, złożoną do Naczelnego Sąd Administracyjnego

–  Coraz częściej organy skarbowe w sprawach z przedsiębiorcami rezygnują z możliwości wykorzystania wszystkich przewidzianych ustawą środków postępowania,  ze skargą kasacyjną włącznie, co świadczy o tym, że w otoczeniu prawnym  następują zmiany w duchu Konstytucji Biznesu. To żadna ujma dla urzędu, gdy wszczęte postępowanie kończy się na etapie rozstrzygnięcia na korzyść  przedsiębiorcy. Wręcz przeciwnie, to nowa jakość w funkcjonowaniu organów skarbowych – mówi Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłosił się przedsiębiorca, który uzyskał korzystny dla siebie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA), lecz rozstrzygnięcie to zostało zaskarżone skargą kasacyjną przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Organy podatkowe kwestionowały prawidłowość rozliczenia przez przedsiębiorcę podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok. W listopadzie 2013 r. wszczęły w stosunku do niego dochodzenie o przestępstwo skarbowe. W dniu 27 października 2014 r. organ pierwszej instancji wydał decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego za 2007 r., Będące przedmiotem skargi rozstrzygnięcie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej zapadło 10  października 2016 r.

WSA w Warszawie w korzystnym dla przedsiębiorcy wyroku wskazał, że zaskarżona decyzja, jak również poprzedzające ją rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji, zostały wydane po upływie 5-letniego okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego (upływał on z końcem 2013 r.), a organy instrumentalnie wykorzystały przepis pozwalający na zawieszenie biegu terminu przedawnienia z przyczyny wymienionej w art. 70 § 6 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa. W konsekwencji, w ocenie WSA, w związku z instrumentalnym wykorzystaniem prawa przez organy podatkowe, nie było przesłanek prawnych do przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wstąpił do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, wnosząc o utrzymanie wyroku WSA w mocy.   Argumentował, że ocena zasadności wszczęcia postępowania karnego skarbowego  mieści się w zakresie sądowej kontroli legalności decyzji podatkowej. Konsekwencją zaś uznania przez sąd administracyjny instrumentalnego wykorzystania przez organy podatkowe przepisów o wszczęciu postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe jest uznanie, że nie doszło do zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Po otrzymaniu stanowiska Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wycofał skargę kasacyjną.

– Sprawa zakończyła się pomyślnie dla przedsiębiorcy. I dobrze się stało, że organ skarbowy – mając ku temu możliwości formalne – nie chciał jej dalej ciągnąć. Żeby jednak takie postępowanie mogło stać się normą, jako Rzecznik MŚP wystąpiłem z pomysłem powołania rady odwoławczej z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców przy Ministerstwie Finansów, która byłaby uprawniona do rekomendowania zamknięcia postępowania w sprawie na decyzji tej instancji, która wyda decyzję pozytywną dla przedsiębiorcy. A to m.in. po to, żeby urzędnicy nie obawiali się,  że gdy kierują się zasadą domniemania uczciwości, spotka ich zarzut braku staranności przy wykonywaniu obowiązków służbowych – komentuje Adam Abramowicz.

 

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
20 marca 2020
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców obejmuje patronatem akcję „Jesteśmy Razem. Pomagamy”
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców obejmuje patronatem akcję „Jesteśmy Razem. Pomagamy”

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz objął patronatem akcję „Jesteśmy Razem. Pomagamy”. Jest to inicjatywa skupiająca przedsiębiorstwa, gotowe nieść pomoc w obliczu pandemii koronawirusa COVID19. Jej założeniem jest skoordynowanie działań pomocowych podejmowanych przez poszczególne firmy, a także zachęcenie kolejnych podmiotów do włączenia się do realizowanego przedsięwzięcia. Stanowi ono tym samym element szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu w duchu solidarności podejmowanej w celu ratowania ludzkiego życia.

W ramach akcji niezbędne wsparcie uzyskają m.in. placówki służby zdrowia, osoby poszkodowane skutkami pandemii oraz organizacje pozarządowe. Przekazywana pomoc będzie miała zarówno charakter materialny, w tym finansowy, a także pozamaterialny. Organizatorzy angażują do udziału w inicjatywie również sportowców, artystów i celebrytów.

Inicjatorem akcji jest Leszek Gierszewski – Prezes i założyciel przedsiębiorstwa Drutex SA, a Koordynatorem Generalnym Radosław L. Kwaśnicki – partner zarządzający w kancelarii RKKW. Koordynatorem akcji z ramienia Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców został Jacek Cieplak – Zastępca Rzecznika.

Biuro Rzecznika włączyło się do kampanii poprzez tworzenie dodatkowych kanałów komunikacji z przedsiębiorcami i organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców oraz wsparcie działań legislacyjnych, które pozwolą na efektywniejszą pomoc w ramach niniejszej inicjatywy.

JESTEŚMY RAZEM POMAGAMY!!

Oficjalny fanpage akcji TUTAJ

2 Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Jesteśmy razem pomagamy szpital korona wirus
Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
20 marca 2020
ZUS
Rzecznik MŚP apeluje do Premiera Morawieckiego o uproszczenie procedur ZUS w okresie epidemii

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego list z apelem o zastąpienie biurokratycznych procedur uzyskania pomocy w ZUS prostym i szybkim zgłoszeniem e-mail bądź pocztą. Dotyczy to chęci zrezygnowania na okres 3 miesięcy z opłacania składki na ubezpieczenie społeczne, z zachowaniem obowiązkowej składki zdrowotnej.

Pełna treść listu:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
18 marca 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie okresowych badań pracowników
Rzecznik MŚP wnioskuje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie okresowych badań pracowników

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, skierował do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg list z apelem o automatyczne przedłużenie ważności dotychczasowych okresowych badań lekarskich pracowników.  Zawnioskował tym samym o realizację tego postulatu poprzez jak najszybsze umocowanie prawne wytycznych Głównego Inspektora Pracy, tj.:

1)        zawieszenia  obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych;

2)        utrzymania obowiązku niedopuszczania do pracy pracowników bez orzeczenia lekarskiego, określającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, otrzymywanego przez pracownika podczas wstępnych profilaktycznych badań lekarskich.

Pełna treść listu:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
17 marca 2020
W dobie kryzysu wywołanego epidemią Rzecznik ujawnia mapę samorządów, które wsparły swoich przedsiębiorców pomagając im przy opłatach czynszowych.
Sprawdź czy twój samorząd też tam jest?
Rzecznik MŚP apeluje do samorządów o zwolnienie przedsiębiorców z opłat czynszowych

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, w związku z pogarszającą się płynnością finansową firm spowodowaną sytuacją epidemiologiczną, skierował do jednostek samorządu terytorialnego list z apelem o zwolnienie przedsiębiorców, którzy zamknęli lokale – z opłat czynszowych za wynajmowaną powierzchnię.

Pełna treść listu oraz mapa samorządów, które udzieliły pomocy przedsiębiorcom przy opłatach czynszowych:

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
14 marca 2020
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców czasowo ogranicza przyjmowanie interesantów w Biurze w Warszawie oraz Oddziałach Terenowych w Krakowie, Białymstoku, Gdańsku oraz Poznaniu
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców czasowo ogranicza przyjmowanie interesantów w Biurze w Warszawie oraz Oddziałach Terenowych w Krakowie, Białymstoku, Gdańsku oraz Poznaniu

Nawiązując do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz.U. z 2020 r. poz. Poz. 433,
informujmy o wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów w Biurze w Warszawie oraz Oddziałach Terenowych w Krakowie, Białymstoku, Gdańsku oraz Poznaniu.

W pozostałym zakresie Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców funkcjonuje w zakresie zadań określonych przepisami prawa.

Osoby, które chciałyby skontaktować się z Biurem Rzecznika, zachęcamy do kontaktu:

listownego:

Biuro Rzecznika
Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa

telefonicznego:

pod numerem tel.: +48 22 1237070 (sekretariat).

Jednocześnie Biuro Rzecznika informuje,
że NIE UDZIELA PORAD PRAWNYCH DROGĄ TELEFONICZNĄ.

Prosimy o składanie wniosków pocztą elektroniczną:

e-mail: wnioski@rzecznikmsp.gov.pl,
e-mail: biuro@rzecznikmsp.gov.pl

lub poprzez formularz kontaktowy:
Jak zgłosić sprawę do Biura Rzecznika?

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
13 marca 2020
ZUS
Rzecznik MŚP apeluje do Premiera Morawieckiego o możliwość czasowego zawieszenia składek ZUS dla przedsiębiorców

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, w związku z pogarszającą się płynnością finansową firm spowodowaną sytuacją epidemiologiczną, skierował do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego list z apelem o wprowadzenie dobrowolności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców na okres 6 miesięcy, przy pozostawieniu obowiązku opłacania składki zdrowotnej.

Pełna treść listu poniżej.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
12 marca 2020
Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

W dniu 11 marca 2020 roku w gmachu Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zostało uroczyście podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tworzy ono podstawę do owocnej współpracy z korzyścią dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. Strony Porozumienia zobowiązały się m. in. do współdziałania w zakresie badań, analiz  prawnych związanych z przedsiębiorczością i  ochroną praw przedsiębiorców, a także do podjęcia działań mających na celu wspólną organizację wydarzeń o charakterze informacyjno – edukacyjnym z zakresu prawa gospodarczego.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (WPiA UJ) to najstarsza jednostka naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim i jednocześnie najstarszy wydział prawa w Polsce , działający od 1364 roku, kiedy to powołano do życia Akademię Krakowską. Dziś WPiA UJ należy do wiodących ośrodków naukowo-dydaktycznych w dziedzinie prawa – zarówno w kraju i w Europie.

 Porozumienie podpisali:

Prof. dr hab.  Jerzy Pisuliński  – Dziekan WPiA UJ oraz Jacek Cieplak – zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Koordynatorami porozumienia zostali wyznaczeni:

hab. Tomasz Długosz – jako przedstawiciel WPiA UJ oraz r. pr. Maciej Podgórski  – z ramienia Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Działalność edukacyjnabiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow dzialalnosc-edukacyjna
9 marca 2020
ZUS
Rzecznik MŚP wsparł przedsiębiorcę w postępowaniu administracyjnym prowadzonym wobec niego przez ZUS. W efekcie Zakład przyznał przedsiębiorcy prawo do zasiłków

Pani Agnieszka prowadzi działalność fizjoterapeutyczną od 2007 r. Pod koniec 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszczął wobec niej postępowanie wyjaśniające, czy od 1 grudnia 2013 r. podlegała dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu działalności gospodarczej oraz w zakresie podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie.

Przedsiębiorca, stosownie do wezwań organu, udzielał wyjaśnień i dowodził, że faktycznie wykonuje pozarolniczą działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych, oraz przedkładał organowi dokumenty potwierdzające ten stan, w tym  m.in. faktury VAT. Finał tego był taki, że Zakład poinformował Panią Agnieszkę, że przeprowadzone postępowanie wyjaśniające potwierdziło fakt prowadzenia przez nią działalności gospodarczej oraz zasadność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych z tego tytułu. Przy okazji postępowania organ pozyskał jednak szereg dokumentów związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i wszczął wobec niego z urzędu kolejne postępowanie, tym razem w sprawie prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.

W tej sytuacji Pani Agnieszka zwróciła się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wnioskiem o podjęcie czynności interwencyjnych w jej sprawie. Rzecznik dostrzegł szereg nieprawidłowości w prowadzonym przez ZUS postępowaniu i zwrócił się do organu z kolejnymi wnioskami o udzielenie wyjaśnień. Nieprawidłowości polegały m.in. na podjęciu przez ZUS postępowania wyjaśniającego bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie przedsiębiorcy.

W międzyczasie ZUS odmówił przedsiębiorcy prawa do zasiłków opiekuńczego i chorobowego za okresy wskazane w swej decyzji oraz zobowiązał Panią Agnieszkę do zwrotu nienależnie – zdaniem Zakładu – pobranych zasiłków. Dysponując dokumentacją zgromadzoną w postępowaniu dotyczącym podlegania przez nią ubezpieczeniom, dopatrzył się okoliczności świadczących o tym, że w okresach niezdolności do pracy z powodu choroby, a także sprawowanej opieki, wykonywała czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W ocenie Zakładu dowodem na wykonywanie przez przedsiębiorcę działalności w trakcie niezdolności do pracy było m.in. podpisywanie przez niego umów z pracownikami i zleceniobiorcami, a także dokonywanie zakupów np. odzieży roboczej i gorsetu rehabilitacyjnego. Przedsiębiorca wniósł odwołanie od decyzji ZUS.  Rzecznik wyraził swoje stanowisko, w którym wskazał, że przy ocenie, czy przedsiębiorca, będący jednocześnie pracodawcą, wykonywał pracę zarobkową podczas przebywania na zwolnieniach lekarskich, należy odróżnić sytuacje, w których przedsiębiorca faktycznie wykonywał czynności ukierunkowane na wykonywanie zadań i osiąganie zysków, od czynności formalno – prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników.

– Formalno-prawne prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, jeśli osoba ją prowadząca jest równocześnie pracodawcą, nie jest wykonywaniem „pracy zarobkowej”, stanowiącym przesłankę utraty prawa do zasiłku chorobowego. O wykonywaniu przez przedsiębiorcę pracy w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy nie może od razu przesądzać okoliczność, że podpisał on umowę o pracę z pracownikiem, jeżeli dotychczas to przedsiębiorca był odpowiedzialny za ten aspekt prowadzonej przez siebie działalności. Prowadziłoby to bowiem do sytuacji, w której każde zachorowanie przedsiębiorcy skutkowałoby paraliżem firmy. Ponadto samo podpisywanie umów z pracownikami należy zakwalifikować do czynności podejmowanych jedynie incydentalnie, co również nie powinno skutkować utratą prawa do zasiłku – wyjaśnia radca prawny Agnieszka Majewska, pełnomocnik terenowy Rzecznika MŚP w Gdańsku.

Co więcej, ZUS w decyzji odmawiającej prawa do zasiłków powiązał daty poszczególnych faktur kosztowych, wystawionych przedsiębiorcy za zakup m.in. odzieży roboczej i gorsetów rehabilitacyjnych z datami, w których przedsiębiorca korzystał z zasiłków chorobowych i opiekuńczych. I przyjąwszy, że daty wystawienia poszczególnych faktur są datami dokonania zakupów przez Panią Agnieszkę, uznał że
dokonywała zakupów w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy lub sprawowania opieki.

– Nie można uznać, że data wystawienia faktury zawsze będzie datą dokonania przez przedsiębiorcę zakupu. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, fakturę należy wystawić nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi czy dostawie towaru. Możliwa jest zatem sytuacja, w której przedsiębiorca dokonał zakupu danego towaru wcześniej, aniżeli wystawiona została przez sprzedającego faktura. Moment dokonania przez przedsiębiorcę zakupu mógł zatem przypadać na okres, kiedy nie przebywał on na zwolnieniu lekarskim.
Co więce
j, w niniejszej sprawie zakupów mogli dokonać zatrudnieni przez przedsiębiorcę pracownicy, na co wskazywał sam przedsiębiorca, a czego absolutnie nie wziął pod uwagę ZUS – podkreśla Rzecznik MŚP Adam Abramowicz. 

W związku z wniesionym odwołaniem oraz argumentami przedstawionymi przez Rzecznika, ZUS ostatecznie wydał decyzję przyznającą przedsiębiorcy prawo do zasiłków chorobowych i opiekuńczych.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
9 marca 2020
ZUS
Po interwencji Rzecznika MŚP zakończył się kilkuletni spór przedsiębiorcy z administracją skarbową

Interwencja Rzecznika MŚP zakończyła kilkuletni spór spółki z o.o. z administracją skarbową w sprawie podatku VAT od wniesionego wkładu niepieniężnego. Stawką było niemal 15,5 mln zł. Na taką kwotę ustalił wysokość zobowiązania podatkowego Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach w postępowaniu, które miało m.in. rozstrzygnąć, czy wartość aportu dokonanego na rzecz tej spółki w 2014 r. powinna być ustalona wedle wartości nominalnej czy rynkowej.

Zdaniem zarządu spółki, egzekwowanie takiej decyzji stanowiłoby istotne obciążenie dla  przedsiębiorstwa z ponad trzydziestoletnią tradycją – groziło jego upadłością i likwidacją około setki miejsc pracy. W tej sytuacji, pracownicy Oddziału Terenowego Rzecznika MŚP w Krakowie podjęli niezwłoczne i intensywne działania, które skutkowały pozytywnym dla spółki zakończeniem, o czym świadczy nadesłane do Biura Rzecznika MŚP podziękowanie: „Szanowny Panie Rzeczniku, przesyłam w załączeniu 2 postanowienia wydane przez Małopolski Urząd Skarbowy, które kończą nasz spór z administracją skarbową w sprawie podatku VAT od wniesionego wkładu niepieniężnego. Jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Zarządu i swoim za Pana zaangażowanie i wsparcie (…) „.

– W tym konkretnym przypadku interwencja Terenowego Oddziału w Krakowie dotyczyła średniego przedsiębiorcy – spółki z o.o. , która ma na swym koncie liczne nagrody za działalność biznesową oraz charytatywną na rzecz lokalnego środowiska. Pozytywne rozstrzygnięcie sporu leżało zatem w szeroko pojętym interesie społecznym. Co istotne, argument ten podzielił ostatecznie organ skarbowy, umarzając postępowanie karne skarbowe. Wątpliwości prawne zostały rozstrzygnięte na korzyść przedsiębiorcy, zgodnie z koronną zasadą Konstytucji Biznesu, której Rzecznik MŚP jest strażnikiem – wyjaśnia Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
6 marca 2020
Spotkanie z organizacjami przedsiębiorców oraz z przedsiębiorcami w Biurze Rzecznika MŚP Oddział Terenowy w Poznaniu
Spotkanie z organizacjami przedsiębiorców oraz z przedsiębiorcami w Biurze Rzecznika MŚP Oddział Terenowy w Poznaniu

W dniu 5 marca 2020 roku w Biurze Rzecznika MŚP Oddział Terenowy w Poznaniu odbyło się spotkanie z organizacjami przedsiębiorców oraz z przedsiębiorcami.

Przedmiotem spotkania było omówienie zasad wzajemnej współpracy, wymiany informacji, a przede wszystkim  sposobu sygnalizowania dostrzeżonych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dodatkowym elementem spotkania pełnomocnika terenowego Biura Rzecznika Oddział Terenowy w Poznaniu,  dr Izabeli Hasińskiej, z organizacjami przedsiębiorców i z przedsiębiorcami była dyskusja oraz wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami.

Konferencjekonferencje
1 marca 2020
Objaśnienia prawne
Rzecznik MŚP wsparł przedsiębiorcę w sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Sąd uchylił decyzję ZUS-u i przyznał przedsiębiorcy prawo do zasiłku opiekuńczego

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku przyznał Pani Annie prawo do zasiłku opiekuńczego i uchylił obowiązek zwrotu zasiłku opiekuńczego w kwocie 5.778,00 zł wraz z odsetkami. W postępowaniu wspierał biznesmenkę Terenowy Oddział Rzecznika MŚP w Gdańsku.

Pani Anna od 2013 r. prowadzi firmę – sklep internetowy z odzieżą. Realizuje między innymi dostawy towaru do sklepu, zakupy firmowe, wystawia aukcje na portalach zakupowych, wysyła paczki do  klientów. Sklep ma też profil w mediach społecznościowych.

Przedsiębiorcza mama nie miała problemów z ZUS-em do momentu kiedy zmuszona była wziąć zwolnienie lekarskie z powodu choroby dziecka.

W grudniu 2018 r. ZUS wszczął kontrolę i stwierdził, że w okresie orzeczonych zaświadczeniami lekarskimi niezdolności do pracy z powodu choroby dzieci ubezpieczona prowadziła działalność gospodarczą, bowiem otrzymywała ona w tym czasie przelewy za sprzedaną odzież z aukcji Allegro i OLX oraz wystawiła paragon – raport dobowy w dniu 12 kwietnia 2016 r., tj. w dniu kiedy rozpoczęła zwolnienie lekarskie.

Decyzją z dnia 25 czerwca 2019 r. Pani Anna została zobowiązana do zwrotu nienależnie – w ocenie ZUS – pobranego zasiłku opiekuńczego z funduszu chorobowego w kwocie 6 634,00 zł wraz z odsetkami. Organ stwierdził, iż w okresach orzeczonej niezdolności do pracy przedsiębiorca wykonywał pracę zarobkową, a także wykorzystywał zwolnienie w sposób niezgodny z jego celem.

Pani Anna w sierpniu 2019 r. zwróciła się o pomoc do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który w całości poparł stanowisko przedsiębiorcy, wskazując, że przelewy, które wpływały na konto Pani Anny dotyczyły transakcji dokonanych przed jej pójściem na zwolnienie lekarskie w związku z opieką nad chorym dzieckiem. Dodatkowo Rzecznik wskazał, że jeżeli ubezpieczony w okresie zwolnienia lekarskiego prowadzi działalność gospodarczą, to i tak  nie traci prawa do zasiłku chorobowego za okres leczenia szpitalnego.

Mając na uwadze powyższe, Zakład zmienił decyzję własną z dnia 25 czerwca 2019 r. w ten sposób, że zmniejszył kwotę należności do zwrotu przez przedsiębiorcę do  kwoty 5.778,00 zł, wyłączając z decyzji okres pobytu przedsiębiorcy z dzieckiem w szpitalu.

Od tej decyzji Pani Anna wniosła do odwołanie do sądu, które także poparł Rzecznik MŚP, wskazując nie tylko na naruszenia przez organ rentowy obowiązujących przepisów prawa materialnego, ale przede wszystkim Konstytucji Biznesu.

–  W prowadzonych postępowaniach organ rentowy naruszył zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy oraz zasadę rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy. Wpłaty na konto przedsiębiorcy, dokonywane w okresie jego niezdolności do pracy nie powinny być kwalifikowane jako praca zarobkowa. Były one bowiem dokonywane przez klientów składających zamówienia w sklepie internetowym lub poprzez portale aukcyjne. Tym samym sam przedsiębiorca nie miał wpływu na datę dokonania wpłaty przez klienta, a przede wszystkim nie brał udziału w procedurze przelewu. Niejednokrotnie pomiędzy datą zakupu towaru przez klienta a zapłatą za towar upływało od kilku do kilkunastu dni – wyjaśnia radca prawny Agnieszka Majewska, pełnomocnik terenowy Rzecznika MŚP w Gdańsku.

–  ZUS, wydając decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń, nie uwzględnił specyfiki działalności gospodarczej w formule handlu internetowego i niezasadnie założył, iż otrzymanie przelewu jest tożsame z prowadzeniem działalności. Tym samym zinterpretował okoliczności sprawy w sposób, który faktycznie prowadzi  do ograniczenia uprawnień przedsiębiorców, zajmujących się handlem internetowym. Przyjmując sposób rozumowania Zakładu, doszlibyśmy do kuriozalnej sytuacji, w której na czas niezdolności do pracy przedsiębiorca musiałby dokonywać blokady na rachunkach bankowych, aby uniemożliwić wpływ środków na konto – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Stanowisko Rzecznika potwierdził  Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku, który wyrokiem z dnia 26 lutego 2020 r. umorzył postępowanie w zakresie zmienionym decyzją z dnia 19 sierpnia 2019 r. oraz zmienił zaskarżone decyzje w ten sposób, że przyznał powódce prawo do zasiłku opiekuńczego za okres od 20.01.2016 r. do 26.01.2016 r., za okres od dnia 29.01.2019 r. do 08.02.2016 r., od 12.04.2016 r. do 17.04.2016 r. oraz od 28.11.2018 r. do 30.11.2018 r. i uchylił obowiązek zwrotu zasiłku opiekuńczego w kwocie 5.778,00 zł wraz z odsetkami.

–  Organy administracji, wydając swoje decyzje, powinny kierować się nie tylko przepisami prawa, ale również zasadami wynikającymi z Konstytucji Biznesu. Bardzo ważne jest, aby poprzez swoje działania budowały zaufanie w relacji państwo-przedsiębiorca.  Prowadząc postępowanie, powinny kierować się również zasadami logiki. W przypadku Pani Anny wystarczyłoby uwzględnienie specyfiki działalności gospodarczej. Przelewy, wpływające na jej konto, gdy przebywała ona na zwolnieniu lekarskim, w żadnym razie nie mogły świadczyć o wykorzystaniu tego zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem – podkreśla Rzecznik MŚP Adam Abramowicz. 

Początek sprawy Pani Anny można obejrzeć w materiale video:

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
27 lutego 2020
Rzecznik MŚP na spotkaniu ws. Małego ZUS w Białej Podlaskiej
Rzecznik MŚP na spotkaniu ws. Małego ZUS w Białej Podlaskiej

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz, wziął udział w spotkaniu dotyczącym Małego ZUS, które odbyło się 27 lutego 2020 r. w Białej Podlaskiej.


Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
27 lutego 2020
Dyskusja przedsiębiorcy
Rzecznik MŚP wnioskuje o zmiany w zakresie programów kursów kwalifikacyjnych i szkolenia okresowego kierowców

Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw zakładającego wprowadzenie zmian w zakresie programów kursów kwalifikacyjnych i szkolenia okresowego kierowców.

 W dniu 7 lutego 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie: UC18, dalej: „Projekt”). Projekt zakłada m.in. zmianę warunków i sposobu szkolenia kierowców zawodowych w kierunku podniesienia efektywności tych szkoleń, uproszczenia i utransparentnienia zasad przeprowadzania testu kwalifikacyjnego oraz wprowadzenia ułatwień w wykonywaniu przewozu drogowego dla niektórych kierowców. Projekt został przekazany Rzecznikowi MŚP przez wnioskodawcę – Ministra Infrastruktury celem zaopiniowania, zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648).

Po analizie treści Projektu pod kątem m.in. spełniania wymogów wynikających z zasad Konstytucji Biznesu, pismem z dnia 21 lutego 2020 r., znak: WPL.84.2020.ŁP, Rzecznik MŚP przekazał Ministrowi Infrastruktury swoje uwagi. W ocenie Rzecznika MŚP, projektowane przepisy przejściowe nakładające na przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia obowiązek terminowego przedstawienia wojewodom poprawnie (tj. zgodnie z nowymi przepisami) zaktualizowanych programów kursów kwalifikacyjnych i szkolenia okresowego – pod rygorem wykreślenia z właściwego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, mają charakter nieproporcjonalny i nieadekwatny do wagi naruszenia. Rzecznik MŚP stoi bowiem na stanowisku, że stosowanie sankcji w postaci wykreślenia przedsiębiorcy z właściwego rejestru, a zatem uniemożliwienia mu dalszego prowadzenia działalności gospodarczej do czasu ponownego wpisu do rejestru, jako swego rodzaju „kara śmierci” dla przedsiębiorcy ma charakter ostateczny i powinna być stosowana wyjątkowo, po dogłębnym przeanalizowaniu jej celowości, a także możliwości osiągnięcia celów regulacji mniej dolegliwymi środkami.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst wystąpienia Rzecznika MŚP.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
26 lutego 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Minister Klimatu wydał objaśnienia prawne dotyczące stosowania przez Marszałków Województw przepisów KPA w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej

Minister Klimatu wydał objaśnienia prawne dotyczące stosowania przez Marszałków Województw przepisów KPA w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej. Kilka dni wcześniej Rzecznik MŚP apelował w tej sprawie do Przewodniczącego Konwentu Marszałków Województw.

 Niepokój przedsiębiorców z branży odpadowej związany był z przepisem art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592), nakładającym na nich obowiązek złożenia do dnia 5 marca 2020 r. wniosku o zmianę posiadanej decyzji dotyczącej zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Przedsiębiorcy podnosili, że w przypadku podejścia „zbyt formalistycznego” organów w tych sprawach może dojść do odrzucenia wniosków w całości po dniu 5 marca 2020 r., co skutkować będzie wygaśnięciem posiadanego zezwolenia oraz brakiem możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę. Mając to na uwadze, Rzecznik MŚP pismem z dnia 20 lutego 2020 r. skierowanym do Przewodniczącego Konwentu Marszałków, Pana Władysława Ortyla, zaapelował, by Marszałkowie Województw w wypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości w przedmiotowych postępowaniach nie odrzucali złożonych wniosków w całości, lecz wzywali przedsiębiorców do usunięcia braków lub do osobistego złożenia wyjaśnień, co czyniłoby zadość zasadom pogłębiania zaufania oraz proporcjonalności, o których mowa art. 12 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648, ze zm.).

Powyższy apel Rzecznika MŚP znalazł również poparcie w działaniach podejmowanych przez Ministerstwo Klimatu. W dniu 24 lutego 2020 r. Minister Klimatu wydał bowiem objaśnienia prawne dotyczące stosowania art. 14 ust. 4 i art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi: „Za złożenie wniosku o zmianę decyzji wymienionych w art. 14 ust. 1 lub w art. 10 ustawy nowelizującej spełniającego wymagania określone w art. 14 ust. 1 i 2 tej ustawy, należy uznać również złożenie wniosku, zawierającego braki formalne, które po wezwaniu przez organ właściwy zostaną uzupełnione w wyznaczonym przez ten organ, realnym do dotrzymania terminie. Dotyczy to więc takiego przypadku, gdy wniosek zawierający braki formalne został złożony przed upływem terminu określonego w art. 14 ust. 1 ustawy nowelizującej, a uzupełnienie braków formalnych pozwalających na uznanie, że wniosek spełnia wymagania określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej nastąpi już po terminie określonym w art. 14 ust. 1 tej ustawy, tj. po dniu 5 marca 2020 r. W takim przypadku decyzja w zakresie gospodarowania odpadami nie wygasa po upływie 5 marca 2020 r., jeżeli wniosek zawierający braki formalne zostanie uzupełniony zgodnie z art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego”.

Poniżej zamieszczamy pełną treść wydanych przez Ministra Klimatu objaśnień prawnych:
Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
26 lutego 2020
Spotkanie ws. cudzoziemców w Biurze Rzecznika MŚP
Spotkanie ws. cudzoziemców w Biurze Rzecznika MŚP

26 lutego, w Biurze Rzecznik MŚP odbyło się spotkanie ws. zatrudniania cudzoziemców.

Spotkanie było kontynuacją Okrągłego Stołu, zorganizowanego we wrześniu 2019 r. przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Krakowie przy współpracy Miasta Krakowa. Efektem prac było Memorandum w sprawie zatrudniania cudzoziemców, którego sygnatariuszami zostali szefowie organizacji przedsiębiorców i pracodawców oraz międzynarodowych izb gospodarczych, a także prezydenci największych polskich miast. Memorandum trafiło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem ze spotkania oraz do pobierania prezentacji.Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
26 lutego 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Rzecznik MŚP obronił przedsiębiorcę przed wysoką karą pieniężną, interweniując u Dyrektora IAS w Krakowie

Po interwencji Oddziału Terenowego Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, decyzją z 17 lutego br. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie uchylił decyzję wydaną wobec przedsiębiorcy z Krakowa przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego i odstąpił od wymierzenia kary za to, że podczas kontroli pojazdu nie działał system geolokalizacyjny.

Za czasowy i uzależniony od zewnętrznego administratora GPS – jak wyjaśnił przewoźnik – brak możliwości przesyłania danych o lokalizacji pojazdu do systemu PUESC, organ pierwszej instancji nałożył na przedsiębiorcę karę w wys. 10 tys. zł. Nie pomogło tłumaczenie, że powierzenie usługi geolokalizacji profesjonalnemu podmiotowi nie jest sprzeczne z prawem.

Urząd wszczął postępowanie w tej sprawie 14 maja 2019 r. Po czterech miesiącach, otrzymawszy decyzję o ukaraniu, przedsiębiorca zwrócił się do Rzecznika MŚP z wnioskiem o interwencję. Rzecznik MŚP, a konkretnie Oddział Terenowy Biura Rzecznika MŚP w Krakowie złożył odwołanie od decyzji organu I instancji do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. 17 lutego br. okazało się, że ze skutkiem pozytywnym.

Uchylając decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, organ II instancji argumentował odstąpienie od ukarania przedsiębiorcy interesem publicznym. „W interesie publicznym jest bowiem budowanie u obywateli i podmiotów gospodarczych zaufania do organów państwa” – czytamy w uzasadnieniu decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

–  Ta sprawa stanowi kolejny dowód na to, że konsekwentne wspieranie przez Rzecznika MŚP wdrażania w życie zasad Konstytucji biznesu – zwłaszcza zasady proporcjonalności i zasady zaufania władz w stosunku do przedsiębiorców, przynosi efekty – podkreśla pełnomocnik Rzecznika MŚP, radca prawny Maciej Podgórski.

–  Liczę na to, że nagłaśniając takie interwencje, powstrzymamy inklinacje niektórych urzędników skarbowych do profiskalnego działania. Zwłaszcza, gdy chodzi o egzekwowanie zapisów ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Bo intencją tej ustawy jest walka z szarą strefą i nielegalnym obrotem paliwami, a nie karanie uczciwych przedsiębiorców za przewinienia wynikające z awaryjności urządzeń i systemu przesyłu danych, czy z oczywistych pomyłek – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
25 lutego 2020
Rzecznik MŚP uchronił przewoźnika przed karą w wysokości 10 000 zł
Rzecznik MŚP uchronił przewoźnika przed karą w wysokości 10 000 zł

WSA w Lublinie, po kolejnej skardze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, uchylił decyzję o nałożeniu 10 000 zł kary na przewoźnika paliwa. To niedopuszczalne, że stworzony do walki z przestępcami podatkowymi system SENT, jest stosowany przez organy skarbowe profiskalnie, a jego ofiarami stają się coraz częściej uczciwi przedsiębiorcy – mówi Adam Abramowicz.

W sprawie, która stanowiła źródło interwencji Rzecznika MŚP, przewoźnik został ukarany wysoką karą na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Karę nałożono na właściciela firmy przewozowej, pomimo faktu, że w trakcie kontroli kierowca cysterny wiozącej paliwo, posiadał aktualną licencję wydaną na rzecz przewoźnika, natomiast zgłoszenie SENT – dokonane przez upoważniony podmiot wysyłający – zawierało numer nieaktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. Upoważnionym podmiotem wysyłającym była największa polska spółka petrochemiczna, a nieprawidłowości w zgłoszeniu SENT wynikały z błędu lub niezaktualizowania numeru licencji w systemie wysyłającego. Jednocześnie nie było żadnych przesłanek aby przyjąć, iż przewoźnik transportował paliwo na podstawie wadliwego zgłoszenia SENT w celu dokonania uszczupleń podatkowych.

W swojej skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Rzecznik MŚP zauważył przede wszystkim, iż organy celno-skarbowe i podatkowe nie ustaliły w sposób prawidłowy stanu faktycznego. W przypadku zaś prawidłowo ustalonego stanu faktycznego mogłyby  nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości co najwyżej 2 000 zł, z uwagi na to, że paliwo było transportowane ze składu podatkowego.

Dodatkowo Rzecznik MŚP wskazał na możliwość odstąpienia od nałożenia kary ze względu na ważny interes przewoźnika. A także ze względu na interes publiczny, co z kolei wiązałoby się z koniecznością odrzucenia przez organy kontrolujące profiskalnej perspektywy stosowania ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania.

Niemniej istotne były również zarzuty naruszenia zasady proporcjonalności, przewidzianej w art. 12 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, oraz wymogu prawdy obiektywnej, ustalonego w art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którą na organie podatkowym spoczywa obowiązek rzetelnego ustalenia stanu faktycznego sprawy i oparcia swojego rozstrzygnięcia na zgodnych z prawdą ustaleniach faktycznych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał skargę Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców za zasadną i wyeliminował z obrotu prawnego sprzeczne z prawem decyzje organów I i II instancji.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
25 lutego 2020
Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców z sektora MŚP zmiany w przepisach dotyczących RODO
Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców z sektora MŚP zmiany w przepisach dotyczących RODO

Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców z sektora MŚP zmiany w przepisach dotyczących RODO. Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym do Ministra Cyfryzacji, przedsiębiorcy powinni zostać wyłączeni w jak najszerszym zakresie z obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), nakładające wiele obowiązków m.in. na przedsiębiorców z sektora MŚP. W tym kontekście istotny jest zbliżający się dwuletni termin przedłożenia przez Komisję Europejską oceny i przeglądu RODO.

Na bariery i utrudnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla najmniejszych przedsiębiorców wskazały prace Zespołu Roboczego ds. RODO funkcjonującego w ramach działającej przy Rzeczniku MŚP Rady Przedsiębiorców powołanej przez Rzecznika MŚP Adama Abramowicza. Co istotne, stwierdzone utrudnienia stoją niejako w sprzeczności z założeniami samego RODO, bowiem zgodnie z jego motywem 13 „zachęca się instytucje i organy Unii, państwa członkowskie i ich organy nadzorcze, by stosując niniejsze rozporządzenie, uwzględniały szczególne potrzeby mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw”. Dodatkowo, podstawowa reguła interpretacyjna zawarta w motywie 4 RODO stanowi, że „prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym; należy je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć względem innych praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności”.

W związku z powyższym, pismem z dnia 21 lutego 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o podjęcie niezbędnych działań legislacyjnych mających na celu ograniczenie obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO względem przedsiębiorców z sektora MŚP. W ocenie Rzecznika MŚP powyższe mogłyby zostać ograniczone do obowiązku wywieszenia w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub udostępnienia na stronie internetowej stosownych informacji.

Jednocześnie, mając na uwadze zbliżający się termin przedłożenia oceny i przeglądu RODO, zdaniem Rzecznika MŚP zasadnym jest zaprezentowanie na forum unijnym projektu całkowitego wyłączenia, a względnie jak najszerszych wyłączeń dla przedsiębiorców z sektora MŚP w zakresie obowiązków wynikających z RODO.

Poniżej pełna treść pisma Rzecznika MŚP w tej sprawie:


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
24 lutego 2020
Spotkanie ws. zatrudniania cudzoziemców - 26.02
Spotkanie ws. zatrudniania cudzoziemców – 26.02

26 lutego, o godzinie 11:00 w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców odbędzie się spotkanie w sprawie zatrudniania cudzoziemców, na które zostali zaproszeni przedstawiciele ministerstw: Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Spraw Zagranicznych, Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Spotkanie jest kontynuacją Okrągłego Stołu, zorganizowanego we wrześniu 2019 r. przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Krakowie przy współpracy Miasta Krakowa. Efektem prac było Memorandum w sprawie zatrudniania cudzoziemców, którego sygnatariuszami zostali szefowie organizacji przedsiębiorców i pracodawców oraz międzynarodowych izb gospodarczych, a także prezydenci największych polskich miast. Memorandum trafiło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zważywszy na duże znaczenie kwestii zatrudniania cudzoziemców dla rozwoju gospodarczego naszego kraju, w tym także dla małych i średnich przedsiębiorców, celem spotkania w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie omówienie sposobów i harmonogramu realizacji wniosków zawartych w Memorandum. Transmisja na żywo odbędzie się na naszym profilu na Facebooku – zachęcamy do oglądania.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
21 lutego 2020
Konsultacje z przedsiębiorcami w Gdańsku
Konsultacje z przedsiębiorcami w Gdańsku

Oddział Terenowy Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Gdańsku zorganizował spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji branżowych należących do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Spotkanie dotyczyło postulatów zgłaszanych przez organizacje przedsiębiorców dotyczące zmian systemowych, które znacząco mogą wpłynąć na działalność, funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.


Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
21 lutego 2020
Rzecznik MŚP zwraca się do Marszałków Województw z prośbą o stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
Rzecznik MŚP zwraca się do Marszałków Województw z prośbą o stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Pismo Rzecznika MŚP Adama Abramowicza do Przewodniczącego Konwentu Marszałków z prośbą o stosowanie przez Marszałków Województw przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

W dniu 20 lipca 2018 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592), która w art. 14 ust. 1 nałożyła na przedsiębiorców obowiązek złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji dotyczącej zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów – w terminie do dnia 5 marca 2020 r.

W dniu 20 lutego 2020 r. w Biurze Rzecznika MŚP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami, na którym przedsiębiorcy z branży odpadowej poinformowali Rzecznika MŚP o potencjalnych barierach dla prowadzenia działalności gospodarczej związanych z powyższym obowiązkiem, wskazując w szczególności na ryzyka związane ze sposobem procedowania przez urzędników wniosków o zmianę posiadanych decyzji. W przypadku bowiem ze względów organizacyjnych oraz podejścia „zbyt formalistycznego” organów w tych sprawach może dojść do odrzucenia wniosków w całości po dniu 5 marca 2020 r., co skutkować będzie wygaśnięciem posiadanego zezwolenia oraz brakiem możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę, a także narażeniem go na znaczne koszty z tym związane. Na posiedzeniu tym obecny był również Pan Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, który zgodził się z postulatami przedsiębiorców odnośnie potrzeby przyjaznego prowadzenia postępowań w tych sprawach.

W związku z powyższym Rzecznik MŚP pismem z dnia 20 lutego 2020 r. skierowanym do Przewodniczącego Konwentu Marszałków Pana Władysława Ortyla, zaapelował, by Marszałkowie Województw w wypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości w przedmiotowych postępowaniach nie odrzucali złożonych wniosków w całości, lecz wzywali przedsiębiorców do usunięcia braków lub do osobistego złożenia wyjaśnień. Zdaniem Rzecznika MŚP, powyższy sposób procedowania czyniłby zadość zasadom pogłębiania zaufania oraz proporcjonalności, o których mowa art. 12 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648, ze zm.).

Poniżej pełna treść pism Rzecznika MŚP w tej sprawie do Przewodniczącego Konwentu Marszałków Pana Władysława Ortyla oraz Pana Jacka Ozdoby, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu.Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
19 lutego 2020
Obrona Konstytucji Biznesu – 2 336 spraw Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w 2019 r.
Obrona Konstytucji Biznesu – 2 336 spraw Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w 2019 r.

Podczas konferencji prasowej w dniu 19 lutego br. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców podsumował 2019 r.: Działaliśmy skutecznie, rozważanie gospodarując budżetem. W ubiegłym roku do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpłynęło łącznie 2 336 spraw merytorycznych.

2 336 spraw zostało podjętych w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w 2019 roku. Zostały one podzielone między biuro w Warszawie (1 373) oraz cztery Oddziały Terenowe (963). Oprócz interwencji w sprawach, w których w ocenie Rzecznika doszło do naruszenia Konstytucji Biznesu, Rzecznik zaopiniował 264 projekty ustaw na etapie rządowym, 140 projekty ustaw na etapie parlamentarnym i 46 projektów ustaw samorządowych. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu 46 pracowników Biura Rzecznika MŚP.

– Działaliśmy profesjonalnie, skutecznie i na co zwracam szczególną uwagę – oszczędnie, wykorzystując niespełna połowę budżetu. Mam nadzieję, że z roku na rok liczba przypadków ignorowania przez urzędników zasad Konstytucji Biznesu będzie coraz mniejsza i nasz zespół będzie się mógł koncentrować na działaniach zmierzających do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze MŚP – mówi Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.Będę twardo i konsekwentnie bronił postanowień Konstytucji Biznesu. 2 336 spraw z 2019 roku to dopiero początek.

W 2020 roku Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wyznaczył 9 nowych priorytetów:

 • Mały ZUS (bez limitu przychodowego 10 tys. zł, likwidacja 3/5)
 • Płaca minimalna – ½ średniej pensji
 • Sprawa w sądzie gospodarczym – nie dłużej niż 6 miesięcy
 • Rada odwoławcza z udziałem przedstawicieli MF i przedsiębiorców (tylko utrzymanie, zmiana lub uchylenie decyzji przez Izbę Administracji Skarbowej, bez ponownego rozpatrzenia)
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna (system nagradzania i karania urzędników)
 • Kontrole przedsiębiorców bez wyłączeń ustawowych
 • Ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań dla przedsiębiorców (w tym aresztów wydobywczych)
 • Brak nowych obowiązków dla mikroprzedsiębiorców


Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
14 lutego 2020
List Rzecznika MŚP do Ministra Zdrowia w sprawie tzw. podatku od cukru
List Rzecznika MŚP do Ministra Zdrowia w sprawie tzw. podatku od cukru

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, skierował do Ministra Zdrowia list ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów zakładającego wprowadzenie tzw. podatku od cukru.

W liście Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wnioskuje o przesunięcie daty wejścia w życie ustawy do 1 stycznia 2021 roku, a także o poważną analizę skutków krótkiego vacatio legis dla sektora MŚP, ponieważ projekt ustawy – mimo obowiązku przedstawienia – takiej analizy nie zawiera.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią listu.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
13 lutego 2020
Zespół Roboczy ds. Rzemiosła - spotkanie z Wiceminister Rozwoju - 21.02
Zespół Roboczy ds. Rzemiosła – spotkanie z Wiceminister Rozwoju – 21.02

Serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji ze spotkania Zespołu Roboczego ds. Rzemiosła, działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, z Panią Olgą Semeniuk, Wiceminister Rozwoju odpowiedzialną za sektor rzemiosła. Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2020 r., o godz. 14. Podczas spotkania zostanie omówiony temat rozliczeń kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych.

Na spotkanie zostali zaproszeni również przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego i Polskiej Izby Ubezpieczeń. Transmisja na żywo odbędzie się na naszym profilu na Facebooku – zachęcamy do oglądania.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
13 lutego 2020
Objaśnienia prawne
Rzecznik MŚP udaremnił próby ZUS wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności gospodarczej

Po przystąpieniu do postępowania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, który udaremnia wnioskowane przez ZUS wykreślenie przedsiębiorcy z Dąbrowy Górniczej z rejestru działalności gospodarczej.

Wobec przedsiębiorcy z Dąbrowy Górniczej Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że trwale zaprzestał on wykonywania działalności gospodarczej. Podstawą tej decyzji było to, że niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej stał się niezdolny do pracy z powodu choroby i od tego czasu systematycznie przedkładał do Zakładu kolejne zaświadczenia o niezdolności do pracy. Zdaniem ZUS przedsiębiorca nie prowadził faktycznie działalności, a jedynie podejmował szereg działań mających na celu stworzenie pozorów jej prowadzenia, zaś jego działania kwalifikowały się jako czyn polegający na wyłudzeniu zasiłków chorobowych.

– Zakład Ubezpieczeń w Sosnowcu najpierw usiłował zakwestionować prawo przedsiębiorcy do zasiłku chorobowego, a gdy nie zdołał podważyć jego niezdolności do pracy, złożył wniosek o wykreślenie go z CEiDG. Gdy zaś Minister Rozwoju nie wyraziła na to zgody, utrzymując w mocy swoją decyzję wydaną w tej sprawie wcześniej jeszcze jako Minister Przedsiębiorczości i Technologii, ZUS złożył skargę do WSA. Wyrokiem z 10 lutego br. Sąd tę skargę na szczęście oddaliłmówi Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

– Wykreślenie przedsiębiorcy z CEiDG może zachodzić wyłącznie wyjątkowo, co stanowi zagwarantowanie praw przedsiębiorcy wynikających z Konstytucji Biznesu – w tym w szczególności zasady nakazującej rozstrzyganie nie dających się usunąć wątpliwości, co do stanu faktycznego na korzyść przedsiębiorcy. Ponadto postępowanie administracyjne w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z CEiDG jest postępowaniem odrębnym od postępowań toczących się przed sądami powszechnymi w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznympodkreśliła radca prawny Agnieszka Majewska, Pełnomocnik Oddziału Terenowego w Gdańsku.

W ocenie Adama Abramowicza, który przystąpił do postępowania na mocy uprawnień nadanych Ustawą z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, uporczywość z jaką sosnowiecki ZUS usiłował pozbawić przedsiębiorcę ubezpieczenia społecznego to ewidentny przykład nękania i jawny dowód ignorowania Konstytucji Biznesu, zwłaszcza zasady wolności gospodarczej.

– W toku prowadzonych przez ZUS postępowań przedsiębiorca każdorazowo składał wyjaśnienia i przedkładał organowi rentowemu dokumenty, które potwierdzały, że wykonywał i wykonuje działalność gospodarczą. Przerwa w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, spowodowana złym stanem zdrowia, w żadnym przypadku nie może być traktowana na równi z zaprzestaniem wykonywania tej działalności. W tym konkretnym przypadku wniesienie skargi na ostateczną decyzję ministra naruszyło ustawę Prawo przedsiębiorców i zmierzało wyłącznie do uzyskania przez ZUS kolejnego argumentu potwierdzającego stanowisko o niewykonywaniu przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, i co za tym idzie: niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu – tłumaczy Adam Abramowicz.


ZUS kontra przedsiębiorcy - studia przypadków | Interwencja Rzecznika MŚP

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
12 lutego 2020
Przedstawiciele Rzecznika MŚP wezmą udział w dyskusji ws. podatku od cukru na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
Przedstawiciele Rzecznika MŚP wezmą udział w dyskusji ws. podatku od cukru na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego

13 lutego o godzinie 9:00 w Sejmie, w sali im. Macieja Rataja (nr 102, bud. C-D), odbędzie się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, pod przewodnictwem Posła na Sejm RP Marcina Duszka, w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów zakładającego wprowadzenie od 1 kwietnia 2020 r. tzw. podatku od cukru. W posiedzeniu wezmą udział przedstawiciele Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Podczas posiedzenia będą obecni również przedstawiciele branż, które zostaną dotknięte przez nowe regulacje, w tym przedsiębiorcy współpracujący z Radą Przedsiębiorców, działającą przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

24 stycznia 2020 r. Rzecznik MŚP wystosował pismo do Ministra Zdrowia z opinią do ww. projektu. W ocenie Rzecznika, analizy i założenia do Projektu winny zostać uzupełnione o wskazanie możliwie najbardziej precyzyjnych wyliczeń związanych z wpływem proponowanych regulacji na sektor MŚP, a pożądanym byłoby także przedstawienie scenariuszy alternatywnych, uwzględnienie skutków pośrednich dotyczących np. wpływu Projektu na inne branże niż te bezpośrednio zainteresowane oraz wydłużenie vacatio legis.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią pisma do Ministra Zdrowia.Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
11 lutego 2020
Ochrona konsumencka
Po interwencji Rzecznika MŚP Straż Graniczna potwierdza stosowanie zasad Konstytucji Biznesu

Po interwencji Rzecznika MŚP Straż Graniczna potwierdza obowiązywanie i stosowanie przez jej organy kontrolne zasad Konstytucji Biznesu wobec przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców.

Zgodnie z podstawowymi zasadami Konstytucji Biznesu, organ prowadzący postępowanie względem przedsiębiorcy powinien kierować się zasadą proporcjonalności, zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że działa on zgodnie z prawem oraz zasadą działania w sposób budzący zaufanie do władz publicznych.

Do Rzecznika MŚP dotarły sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców, którzy w trakcie kontroli prowadzonej przez organy Straży Granicznej wzywani są do wykonywania i dostarczania znacznej ilości kserokopii dokumentów, co wymaga znacznego zaangażowania pracy zatrudnionych przez tych przedsiębiorców pracowników.

W związku z powyższym, pismem z dnia 17 stycznia 2020 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem o wyjaśnienie podniesionych wątpliwości. Zgodnie bowiem z art. 10d ust. 9 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, ze zm.) kontrolowany ma obowiązek w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczać dokumenty, w tym dokumenty żądane przez kontrolujących funkcjonariuszy, umożliwić sporządzanie ich kopii oraz zapewnić funkcjonariuszom warunki do pracy, w tym w miarę możliwości udostępnić samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów. Z powyższej regulacji nie wynika zatem obowiązek kontrolowanych przedsiębiorców sporządzania na żądanie organu kserokopii dokumentów.

W odpowiedzi pismem z dnia 23 stycznia 2020 r. Komendant Główny Straży Granicznej zapewnił, że każda kontrola działalności gospodarczej musi być przeprowadzona  z zachowaniem zasad Konstytucji Biznesu, a przepisy innych ustaw w tym ustawy o Straży Granicznej stosowane są wyłącznie w materii nieuregulowanej przepisami Konstytucji Biznesu i wyłącznie wówczas, gdy nie są z nią sprzeczne. Komendant Główny Straży Granicznej potwierdził jednocześnie, że zgodnie z ww. regulacjami kontrolowany przedsiębiorca nie ma obowiązku robienia kserokopii przechowywanych przez siebie dokumentów dla celu kontroli, lecz jedynie umożliwienia sporządzania z nich kopii.

Ponadto Komendant Główny Straży Granicznej zapewnił, że funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzając kontrolę każdorazowo powinni kierować się zasadą proporcjonalności.

 

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
7 lutego 2020
Rzecznik MŚP obronił przedsiębiorcę w sprawie o przedawnienie zobowiązań podatkowych
Rzecznik MŚP obronił przedsiębiorcę w sprawie o przedawnienie zobowiązań podatkowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, dzięki interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, uchylił decyzję Urzędu Skarbowego wobec przedsiębiorcy, który nie został skutecznie powiadomiony o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

– Urząd nie może działać instrumentalnie. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat. Jeśli w tym czasie organ podatkowy uzna, że podatnik dopuścił się wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, bo nie wykonał zobowiązania podatkowego – ma prawo przerwać lub zawiesić bieg terminu przedawnienia. Ale pod warunkiem, że ten podatnik zostanie o tym skutecznie powiadomiony – mówi Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, komentując interwencję Oddziału Terenowego Biura Rzecznika MŚP w Krakowie w sprawie przedsiębiorcy z Katowic.

Tym razem argumentację Rzecznika MŚP podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach,  który wyrokiem z 4 lutego br. uchylił decyzję wydaną wobec przedsiębiorcy przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, utrzymującą decyzję organu pierwszej instancji o wysokości zobowiązania podatkowego oraz kwoty do zapłaty w podatku VAT za wybrane miesiące 2010 r.

Sąd orzekł o przedawnieniu zobowiązania podatkowego przypisanego podatnikowi przez Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Katowicach, bowiem wbrew dyspozycji Ordynacji podatkowej (zapisanej w art. 145 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.) organ podatkowy nieskutecznie powiadomił  podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia, wysyłając zawiadomienie na jego adres w sytuacji, gdy reprezentował go pełnomocnik, o czym urząd skarbowy był poinformowany.

– W tym konkretnym przypadku Sąd przypomniał uchwałę 7 sędziów NSA z dnia 18 marca 2019 r., w której podkreślono, że dla skuteczności zrealizowania obowiązku, wynikającego z art. 70 c Ordynacji podatkowej, zawiadomienie należało doręczyć pełnomocnikowi. Wszczęcie postępowania w sytuacji, gdy reprezentowany przez pełnomocnika podatnik nie podjął przesyłki osobiście było ze strony urzędu ewidentnym uchybieniem i nie mogło skutkować zawieszeniem biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ale sprawa ta ma też wymiar dodatkowy – stanowi kolejny dowód na to, że Rzecznik MŚP konsekwentnie przeciwdziała instrumentalnemu stosowaniu prawa do przerwania lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, bowiem takie działanie jest sprzeczne z ideą Konstytucji biznesu i podważa zaufanie przedsiębiorców do organów państwowych – podkreśla pełnomocnik Rzecznika MŚP, radca prawny Maciej Podgórski.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
5 lutego 2020
Konsultacje z przedsiębiorcami w Krakowie
Konsultacje z przedsiębiorcami w Krakowie

W dniu 29 stycznia br. w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Krakowie odbyło się spotkanie konsultacyjne z ponad 20 przedstawicielami organizacji branżowych należących do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Spotkanie dotyczyło postulatów zgłaszanych przez organizacje przedsiębiorców dotyczące zmian systemowych, które znacząco mogą wpłynąć na działalność, funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.


Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
4 lutego 2020
Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców z sektora MŚP zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska
Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców z sektora MŚP zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska

Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców z sektora MŚP zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska. Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym skierowanym do Ministra Klimatu, przedsiębiorcy ci powinni zostać zwolnieni z obowiązku sprawozdawczego dotyczącego korzystania ze środowiska.

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm.; dalej: „POŚ”) na podmiotach korzystających ze środowiska ciąży, pod rygorem kary grzywny, obowiązek sprawozdawczy związany z systemem wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Jednakże zgodnie z art. 289 ust. 1 POŚ, w przypadku kiedy wyliczona roczna wysokość opłaty mieści się w przedziale między 100 zł a 800 zł, to na podmiotach korzystających ze środowiska pomimo braku obowiązku uiszczenia tej opłaty ciąży ww. obowiązek sprawozdawczy. Jedynie w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty nie przekracza 100 zł, nie ma również związanego z tym obowiązku sprawozdawczego. W ocenie Rzecznika MŚP w każdym przypadku, gdy nie ma obowiązku wnoszenia tej opłaty, nie powinno być również obowiązku sprawozdawczego.

Rzecznik MŚP zwrócił uwagę na powyższą nadmierną, nieproporcjonalną regulację w ramach procesu opiniowania projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (tzw. „ustawa deregulacyjna”). Wówczas jednak nie udało się jej zmienić.

W związku z powyższym, pismem z dnia 31 stycznia 2020 r. Rzecznik MŚP skierował do Ministra Klimatu wniosek legislacyjny o wyłączenie z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z art. 286 ust. 1 POŚ przedsiębiorców z sektora MŚP w sytuacji, gdy przedmiotowy obowiązek sprawozdawczy nie wiąże się z koniecznością wnoszenia opłat  z tytułu korzystania ze środowiska. Ponadto, Rzecznik MŚP zwrócił się o rozważenie dalej idącego ułatwienia polegającego na całkowitym wyłączeniu firm z sektora MŚP z powyższego obowiązku sprawozdawczego, wskazując, że dane przekazywane w ramach tego obowiązku są już objęte obowiązkiem informacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
3 lutego 2020
Spotkanie konsultacyjne z przedsiębiorcami w Poznaniu
Spotkanie konsultacyjne z przedsiębiorcami w Poznaniu

W Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Poznaniu odbyło się spotkanie konsultacyjne, którego celem było przedstawienie i omówienie najważniejszych postulatów systemowych, które zostały wybrane z propozycji organizacji należących do Rady Przedsiębiorców przy RMŚP.  Spotkanie zakończyła debata Rzecznika MŚP z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców.


Sprawy regionalnesprawy-regionalne
31 stycznia 2020
Posiedzenie Zespołu ds. Branży Saperskiej - 05.02
Posiedzenie Zespołu ds. Branży Saperskiej – 05.02

Serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji z posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Branży Saperskiej, działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, które odbędzie się 5 lutego 2020 r., o godz. 11.

Celem Zespołu jest omówienie praktycznych problemów branży saperskiej związanych z wejście w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Szczegółowo zostaną omówione niedogodności wynikające z braku wydania rozporządzenia przez Radę Ministrów, o którym mowa w art. 132 ww. ustawy, a także wątpliwości dotyczące zasad współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej w zakresie świadczenia odpłatnej usługi oczyszczania terenu.

Spodziewamy się merytorycznej dyskusji, w której wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rozwoju oraz Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Transmisja na żywo odbędzie się na naszym profilu na Facebooku – zachęcamy do oglądania.

 

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
31 stycznia 2020
ZUS
Propozycja Rzecznika MŚP ws. stosowania preferencyjnej stawki Tax Free przez przedsiębiorców

Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla drobnych przedsiębiorców zmiany w przepisach dotyczących podatku VAT. Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym do Ministra Finansów, zastosowanie preferencyjnej stawki Tax Free powinno być możliwe niezależnie od wielkości obrotów przedsiębiorcy.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106; dalej: „ustawa VAT”) przewidują  możliwość zastosowania przez przedsiębiorców preferencyjnej stawki VAT do eksportu towarów przewożonych w bagażu osobistym podróżnych (tzw. Tax Free). Jednakże, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy VAT, ustawodawca uzależnił możliwość jej zastosowania od osiągnięcia przez podatnika obrotów za poprzedni rok podatkowy w wysokości powyżej 400 000 zł.

Do Rzecznika MŚP dotarły sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców ze wschodniej Polski, którzy podnieśli, że są pozbawiani prawa do zwracania podróżnym zapłaconego podatku VAT przy zakupie towarów, które w bagażu osobistym są wywożone za granicę. W konsekwencji, wśród podróżnych malało zainteresowanie zakupami dokonywanymi w małych sklepach po polskiej stronie granicy. Co istotne powyższy limit obrotów rocznych powyżej 400 000 zł został zakwestionowany przez Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 28 lutego 2018 r., w sprawie C-307/16, a w ślad za nim przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 maja 2018 r., sygn. akt I FSK 1398/14, który wskazał, że „warunek ten, co wynika z ww. orzeczenia TSUE jest niezgodny z prawem unijnym, a w konsekwencji organy podatkowe zobowiązane są do pominięcia (odmowy zastosowania) sprzecznej z prawem unijnym normy prawa krajowego”.

W związku z powyższym, pismem z dnia 15 listopada 2019 r. Rzecznik MŚP zawnioskował do Ministra Finansów o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu wykreślenie z ustawy o VAT progu 400.000 zł obrotu za rok ubiegły jako warunku uprawniającego sprzedawcę do zwrotu podróżnym naliczonego podatku od towarów i usług. W odpowiedzi z dnia 13 stycznia 2020 r. Minister Finansów przychylił się do argumentów Rzecznika MŚP i zadeklarował uwzględnienie wnioskowanej zmiany w ramach procedowanego aktualnie projektu ustawy  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów  i usług oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UC 11).

Tym niemniej, Rzecznik MŚP pismem z dnia 24 stycznia 2020 r. wystąpił do Ministra Finansów z dodatkowym wnioskiem o potwierdzenie, że również w obecnym stanie prawnym interpretowanym zgodnie z ww. wyrokami TSUE i NSA, osiągnięcie przez przedsiębiorcę obrotu powyżej kwoty 400.000 zł w roku ubiegłym nie jest konieczne, by móc dokonać zwrotu podatku VAT na rzecz podróżnego za dokonane u niego zakupy.
Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
31 stycznia 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Rzecznik MŚP ochronił przedsiębiorcę przed naruszeniem zasady proporcjonalności przez Urząd Skarbowy

Na szczęście Konstytucja Biznesu nie pozwala na to, by ściąganie podatków stawało się narzędziem eliminowania firm z obrotu gospodarczego – przypomina Rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Zajęcie rachunków bankowych firmy, gdy wystarczającym zabezpieczeniem spłaty zobowiązań podatkowych były ruchomości wskazane przez przedsiębiorcę, to klasyczny przykład ignorowania zapisów Konstytucji Biznesu i działanie, które mogło doprowadzić do upadłości rodzinną firmę z 35-letnią tradycją. Takie stanowisko Rzecznika MŚP podzielił Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, uchylając decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w sprawie sposobu egzekwowania zobowiązań przedsiębiorstwa z branży metalowej w podatku VAT.

Rzecznik MŚP przystąpił do postępowania podatkowego, gdy po reakcji przedsiębiorcy na zablokowanie rachunków bankowych organ I instancji zabezpieczył na poczet wierzytelności ruchomości spółki, których wartość znacznie przewyższała kwotę należnego podatku wraz z odsetkami, jednocześnie utrzymując zajęcie głównego rachunku bankowego – z uzasadnieniem, iż „środki pieniężne zabezpieczone na rachunku stanowią pewną gwarancję spłaty przyszłych zobowiązań podatkowych”.

W ocenie Rzecznika, zastosowanie przez Urząd Skarbowy tak uciążliwego środka zabezpieczającego naruszyło zapisaną w Konstytucji Biznesu zasadę proporcjonalności, było sprzeczne z przesłaniem budowy zaufania do organów administracji publicznej i co bardzo prawdopodobne – mogło skutkować utratą płynności finansowej i upadłością przedsiębiorstwa.

Postępowanie organu I instancji dotkliwie utrudniło bowiem spółce wywiązywanie się ze zobowiązań wobec kontrahentów oraz dostawców.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie uwzględnił stanowisko Rzecznika, iż środek zabezpieczający stosowany przez organ podatkowy powinien dawać szansę zaspokojenia wierzyciela, ale jednocześnie musi być jak najmniej uciążliwy dla przedsiębiorcy –  tak, aby nie wyeliminować firmy z obrotu gospodarczego, a tym samym nie pozbawiać Skarbu Państwa bieżących i przyszłych wpływów podatkowych z tytułu  prowadzonej przez tę firmę działalności. Postanowił o zmianie sposobu zabezpieczenia, zgodnie ze wskazaniem Rzecznika, na zajęcie ruchomości przedsiębiorcy, uznając zarazem za zasadny zarzut zastosowania przez organ I instancji środka zbyt uciążliwego.

– Skutecznie przekonaliśmy Dyrektora Izby o konieczności postępowania zgodnie z literą Konstytucji Biznesu, która nakazuje organom skarbowym stosowanie środków egzekucyjnych i zabezpieczających optymalnych ze względu na skutki, co oznacza, że nie mogą one zmierzać do eliminacji podatnika – podkreśla Szczepan Barszczewski, pełnomocnik Rzecznika MŚP.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
29 stycznia 2020
Rzecznik MŚP wskazuje na problematyczne uregulowania w specustawie mieszkaniowej
Rzecznik MŚP wskazuje na problematyczne uregulowania w specustawie mieszkaniowej

Rzecznik MŚP w piśmie z dnia 24 stycznia podnosi kwestię możliwości istnienia istotnych barier i utrudnień w wykonywaniu działalności gospodarczej, wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496).

W związku z licznymi głosami przedsiębiorców z branży deweloperskiej Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Minister Rozwoju Pani Jadwigi Emilewicz, wskazując na problematyczne uregulowania w „specustawie mieszkaniowej”, stanowiące poważne utrudnienia w prowadzeniu działalności na rynku budowlanym:

 • brak trybu odwoławczego do rozstrzygnięcia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o pozostawieniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej bez rozpoznania. „Specustawa mieszkaniowa” wyłącza stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z tym wnioskodawca nie może korzystać np. z instytucji ponaglenia organu;
 • wymóg wskazania we wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej niesprzeczności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, która to zgodność jest ustalana niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

 • wymóg uzgodnienia wniosku o ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z Wojewódzkim (Miejskim) Konserwatorem Zabytków – w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony konserwatorskiej oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Przedsiębiorcy wskazują, że specustawa mieszkaniowa, która z założenia miała ułatwiać inwestycje deweloperskie, przewiduje większe rygory niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którą decyzja o warunkach zabudowy nie musi być zgodnie z ustaleniami studium.

W wielu miastach wojewódzkich w latach 70-tych wydano decyzje administracyjne o wpisaniu całych dzielnic do obszarów cennych pod względem zabytkowym, co powoduje, że dla tych obszarów chronionych nie można uzyskać uzgodnienia konserwatora – nawet w przypadku, gdyby planowana inwestycja stanowiła rewitalizację zdegradowanej tkanki miejskiej.

Rzecznik MŚP zwrócił się do Pani Minister Rozwoju z prośbą o rozważenie ewentualnych zmian legislacyjnych w opisanym zakresie.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
28 stycznia 2020
Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów zakładającego wprowadzenie od 1 kwietnia 2020 r. tzw. podatku od cukru
Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów zakładającego wprowadzenie od 1 kwietnia 2020 r. tzw. podatku od cukru

W dniu 20 grudnia 2019 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (numer w wykazie: UD 32, dalej: „Projekt”). Projekt ten zakłada m.in. takie rozwiązania, jak nałożenie dodatkowej opłaty na pewne kategorie napojów bezalkoholowych oraz alkoholowych, czy reklamę suplementów diety. Pomimo oczywistego wpływu na funkcjonowanie firm z sektora MŚP, o Projekcie Rzecznik MŚP dowiedział się bezpośrednio ze środowiska przedsiębiorców.

Do Rzecznika MŚP doszły sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, na których Projekt będzie oddziaływał. Ponadto, w ramach działającej przy Rzeczniku MŚP Rady Przedsiębiorców, krytyczne stanowiska względem Projektu zgłosiło pięć znaczących organizacji przedsiębiorców i pracodawców, zarzucając mu niecelowość, generowanie nadmiernych obciążeń administracyjnych, nieproporcjonalność przyjętych rozwiązań, naruszenie zasad stanowienia prawa (w szczególności poprzez zmianę zasad opodatkowania w ciągu roku kalendarzowego oraz potencjalną konieczność jego notyfikacji), czy nieuzasadnione nałożenie obciążeń fiskalnych, które negatywnie wpłyną na popyt oraz podaż.

Pismem z dnia 24 stycznia 2020 r., znak: WPL.41.2020.PD, Rzecznik MŚP przekazał Ministrowi Zdrowia uwagi do Projektu, jego uzasadnienia oraz dołączonej Oceny Skutków Regulacji, wraz z krytycznymi opiniami organizacji przedsiębiorców.

W ocenie Rzecznika MŚP, analizy i założenia do Projektu winny zostać uzupełnione o wskazanie możliwie najbardziej precyzyjnych wyliczeń związanych z wpływem proponowanych regulacji na sektor MŚP, a pożądanym byłoby także przedstawienie scenariuszy alternatywnych oraz uwzględnienie skutków pośrednich dotyczących np. wpływu Projektu na inne branże niż te bezpośrednio zainteresowane.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst wystąpienia Rzecznika MŚP wraz z załącznikami.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
27 stycznia 2020
Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Telekomunikacji - 07.02
Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Telekomunikacji – 07.02

Serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji z posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Telekomunikacji, działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, które odbędzie się 7 lutego 2020 r., o godz. 11.

Program posiedzenia obejmuje m.in. omówienie obowiązków sprawozdawczych MŚP z branży telekomunikacyjnej oraz wniosków legislacyjnych przedsiębiorców w tym zakresie, a także zakres obowiązków, nakładanych w decyzjach Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na operatorów telekomunikacyjnych z sektora MŚP.

Spodziewamy się merytorycznej rozmowy, w której wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji i Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Transmisja na żywo odbędzie się na naszym profilu na Facebooku – zachęcamy do udziału w dyskusji.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
24 stycznia 2020
Zespół Roboczy ds. Rzemiosła nt. Raportu NIK ws. rozliczeń kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych
Zespół Roboczy ds. Rzemiosła nt. Raportu NIK ws. rozliczeń kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych

24 stycznia 2020 r. odbyło się 6. posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Rzemiosła.

Było to bardzo ważne posiedzenie skupione wokół raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie rozliczeń kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego, Związku Rzemiosła Polskiego i Polskiej Izby Ubezpieczeń.Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
23 stycznia 2020
Mały ZUS - pismo ws. wydłużenia terminu
Już za pół roku mikroprzedsiębiorcy będą objęci prawem do ochrony konsumenckiej – zgodnie z postulatem Rzecznika MŚP

Korzystne dla przedsiębiorców wpisanych do CEIDG zmiany w zakresie ochrony konsumenckiej wejdą w życie już 1 czerwca 2020 r. To efekt starań Rzecznika MŚP, który od początku 2019 roku propagował zmiany w tym zakresie. W dniu 31 lipca 2019 r. została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495), zwana potocznie „ustawą deregulacyjną”.

W pierwotnym założeniu projekt zakładał pełne objęcie ochroną konsumencką przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, czyli będących osobami fizycznymi, poprzez zmiany w definicji konsumenta zawartej w Kodeksie cywilnym. Zaznaczenia wymaga, że ochrona ta miała dotyczyć wyłącznie czynności prawnych nieposiadających dla takich przedsiębiorców charakteru zawodowego, czyli w zakresie, w którym nie są specjalistami.

 Ostatecznie przyjęte regulacje nie zakładają zmiany definicji konsumenta, natomiast rozciągają ochronę konsumencką na przedsiębiorców wpisanych do CEIDG i obejmują:

 • Zakaz stosowania klauzul abuzywnych (niedozwolonych),
 • Wzmocnioną ochronę z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej,
 • Przyznanie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Rzecznik MŚP już w lutym 2019 r. podczas III Posiedzenia Rady Przedsiębiorców postulował rozszerzenie ochrony quasi-konsumenckiej na osoby fizyczne, będące mikroprzedsiębiorcami. Następnie, od marca do czerwca 2019 r., popierał i zgłaszał swoje postulaty w ramach procesu konsultacji projektu ustawy deregulacyjnej.

Co do zasady ustawa deregulacyjna weszła w życie 1 stycznia 2020 r., natomiast na mocy przepisu odrębnego zmiany związane z ochroną konsumencką przedsiębiorców wejdą w życie 1 czerwca 2020 r. i będą dotyczyć umów zawartych po tej dacie.

Poniżej znajduje się link do ogłoszonego tekstu ustawy.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
23 stycznia 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Po interwencji Rzecznika MŚP Ministerstwo Finansów wyjaśniana zasady obowiązywania przepisów o tak zwanej „białej liście podatników VAT” względem rachunków cesyjnych i wirtualnych

Od dnia 1 stycznia 2020 r., na mocy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1018 ze zm.), każdy przedsiębiorca, dokonujący płatności na rzecz innego przedsiębiorcy w ramach transakcji o wartości powyżej 15.000 zł ma obowiązek wpłacić należną kwotę na konto podane w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez szefa KAS, tzw. „białą listą podatników VAT”. Sankcją za naruszenie tych obowiązków jest brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztu transakcji, która nie została dokonana na rachunek ujęty w wykazie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca powiadomi o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu. Zawiadomienie takie chroni również przed solidarną odpowiedzialnością całym swoim majątkiem za zobowiązanie podatkowe dostawcy towaru lub usługodawcy, który nie zapłacił podatku z tytułu danej transkacji.

Wątpliwości przedsiębiorców wzbudził jednak brak uwzględnienia w nowych przepisach sytuacji, kiedy transakcje są dokonywane na tzw. rachunki cesyjne i rachunki wirtualne, które nie będą uwzględniane w „białej liście podatników VAT”. Do Biura Rzecznika MŚP wpłynęły zapytania i uwagi w tym zakresie.

W związku z powyższym, pismem z dnia 7 listopada 2019 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Finansów z wnioskiem o wyjaśnienie podniesionych wątpliwości. W odpowiedzi, pismem z dnia 17 grudnia 2019 r. Minister Finansów zapewnił, że podejmuje działania w celu wyeliminowania wątpliwości co do tego, czy zapłata na rachunek techniczny banku nie będzie oznaczać utraty prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto Minister zapewnił, że intencją ustawodawcy nie jest, żeby urzędy skarbowe otrzymywały zgłoszenia na rachunki, które często służą jednorazowym wpłatom. Jednocześnie Minister Finansów potwierdził, że rachunki wirtualne nie będą uwidaczniane w „białej liście podatników VAT”, gdyż nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu ustawy — Prawo bankowe, natomiast wpłaty na nie będą traktowane tak jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego i zamieszczeniu w wykazie.

Dokładne wyjaśnienia co do stosowania nowych przepisów można przeczytać w Objaśnieniach Podatkowych z dnia 20 grudnia 2019 r., które zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów pod adresem https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-20-grudnia-2019-r-wykaz-podatnikow-vat Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Ministerstwo zachęca również do skorzystania z dodatkowych materiałów, opublikowanych na jego stronie. Linki do nich znajdują się poniżej.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
22 stycznia 2020
Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Rzemiosła - 24.01
Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Rzemiosła – 24.01

Serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji z posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Rzemiosła, działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, które odbędzie się w najbliższy piątek – 24 stycznia, o godzinie 11. Będzie to bardzo ważne posiedzenie skupione wokół raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie rozliczeń kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych. W naszej ocenie istnieje silna potrzeba merytorycznej rozmowy na ten temat. Wezmą w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego, Związku Rzemiosła Polskiego i Polskiej Izby Ubezpieczeń. Transmisja na żywo odbędzie się na naszym profilu na Facebooku – zachęcamy do udziału w dyskusji.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
21 stycznia 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Kary nie będzie – postępowanie administracyjne umorzone z uwagi na bezprzedmiotowość

Przedsiębiorcy dziękują Rzecznikowi MŚP za skuteczną interwencję u Prezydenta Miasta Lubina.

Na wniosek przedsiębiorców z branży samochodowej interwencję w sprawie rzekomo bezprawnie usytuowanej przy jednej z ulic w Lubinie świetlnej tablicy reklamowej – na budynku, w którym prowadzą działalność gospodarczą i na jej potrzeby – prowadził Oddział Terenowy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Poznaniu. Po niespełna dwóch miesiącach, 10 stycznia br. Prezydent Miasta Lubina wydał decyzję o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego z powodu jego bezprzedmiotowości.

„Nie ulega wątpliwości, że Państwa merytoryczne zaangażowanie oraz autorytet instytucji Rzecznika MŚP przesądził o ostatecznym rozstrzygnięciu w naszej sprawie. Co dla nas równie istotne, po przyjęciu sprawy przez Rzecznika MŚP, także i my uzyskaliśmy asumpt do odważnego prezentowania swoich przekonań w ramach wszczętego postępowania. Dziękujemy!” – napisali do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przedsiębiorcy po uzyskaniu korzystnej dla nich decyzji.

 

Stan sprawy:

W dniu 29 października 2019 roku zostało wszczęte wobec przedsiębiorców postępowanie administracyjne przez Prezydent Miasta Lubina w sprawie umieszczenia urządzenia reklamowego na jednej z ulic miasta Lubina. Przedmiotowa świetlna tablica reklamowa została umieszczona przez przedsiębiorców w miejscu prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Jak wynika z analizy treści uchwały Rady Miasta Lubina z 2017 r. zakazano lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w strefach A, B, C, M, Z, ZC, IT, K, z wyjątkiem (…) świetlnych tablic lub urządzeń reklamowych istniejących w dniu wejścia w życie uchwały na budynkach i terenach handlu, kultury lub sportu, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej.

Rzecznik MŚP Oddział Terenowy w Poznaniu po analizie sprawy zauważył, że:

 1. zakaz lokalizowania świetlnych tablic reklamowych nie obejmuje w ogóle strefy AG, w której usytuowana jest świetlna tablica przedsiębiorców,
 2. skoro zakaz umieszczania tablic świetlnych nie obejmuje stref np. w centrum miasta, czy strefy zamieszkania, to tym bardziej nie obejmuje strefy oznaczonej symbolem AG, tj. aktywności gospodarczej,
 3. Starosta Lubiński zatwierdził przedsiębiorcom projekt budowlany i udzielił im pozwolenia na budowę wolnostojącej reklamy świetlnej, co oznacza, że tablica świetlna istniała już w dniu wejścia w życie uchwały rady miasta,
 4. przedmiotowa tablica świetlna umieszczona została na budynku, w którym przedsiębiorcy wykonują działalność gospodarczą i na jej potrzeby,
 5. podobne reklamy w lubińskiej strefie AG umieszczane są również przez inne podmioty.

Pismem z dnia 20 grudnia 2019 roku Prezydent Miasta Lubina poinformował Rzecznika w szczególności o istnieniu ,,możliwości” wymierzenia kary pieniężnej, za ustawienie świetlnej tablicy reklamowej niezgodnie z przepisami wyżej cytowanej uchwały, jednakże na tym etapie nie rozstrzygnął jeszcze sprawy. Prezydent miasta Lubina dodał także, że w 2018 roku wymierzono karę jednemu przedsiębiorcy w wysokości 16.416,40 zł, a pozostali przedsiębiorcy dostosowali, lub usunęli tablice reklamowe oraz urządzenia reklamowe przed wszczęciem postępowania administracyjnego.

W dniu 10 stycznia 2020 roku Prezydent Miasta Lubina wydał decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego, a w jej uzasadnieniu podał, iż świetlna tablica reklamowa przedsiębiorców znajduje się w strefie AG, o której to strefie mowa w uchwale Rady Miasta Lubina z 2017 roku, reklama jest wykorzystywana na potrzeby prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej i istniała już w dniu wejścia w życie przedmiotowej uchwały.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
21 stycznia 2020
Obliczanie podstawy wymiaru składek dla Małego ZUS+
Obliczanie podstawy wymiaru składek dla Małego ZUS+

Od 1 lutego 2020 r. mikroprzedsiębiorcy będą mogli płacić niższe składki ZUS liczone od dochodu za 2019 r. – warunkiem jest nieprzekroczenie progu 120 tys. zł przychodu rocznie i prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 60 dni w ubiegłym roku kalendarzowym. Z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w 2019 r. w formie karty podatkowej przy jednoczesnym korzystaniu ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.

Na mocy przepisów, podstawę wymiaru składek ustala się na dany rok kalendarzowy, mnożąc przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5.

Z kolei u przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej i będących podatnikami VAT:

 1. rocznym przychodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym będzie wartość sprzedaży podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku,
 2. rocznym dochodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym, będzie roczny przychód, pomnożony przez współczynnik 0,5.

W przypadku zaś przedsiębiorców rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, rocznym dochodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym będzie roczny przychód pomnożony przez współczynnik 0,5.

Wzór na obliczanie przeciętnego miesięcznego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej:  Roczny dochód x 30 / Liczba dni prowadzenia działalności

Wszystkie wyniki zaokrągla się do pełnych groszy w górę (jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5) lub w dół (jeśli końcówka jest niższa niż 0,5).

Co ważne, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która w zeszłym roku wliczyła w koszty prowadzonej działalności składki na ubezpieczenia, musi te składki z powrotem doliczyć do dochodu przy obliczaniu podstawy wymiaru składek.

Przypominamy, że osoba prowadząca działalność gospodarczą ma 2 możliwości rozliczenia podatkowego zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne – może je wliczyć w koszty prowadzonej działalności gospodarczej lub odliczyć od podstawy opodatkowania, jak robią to np. osoby pracujące na umowę o pracę. Jeśli przedsiębiorca odliczy składki od podstawy opodatkowania, to jego podstawą Małego ZUSu + jest po prostu dochód. Jeśli zaś wliczy w koszty, to na potrzeby Małego ZUSu + do dochodu musi doliczyć kwotę zapłaconych składek.


Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
20 stycznia 2020
Rzecznik MŚP proponuje zmiany w przepisach dotyczących informowania pracodawców o terminach pełnienia służby wojskowej przez ich pracowników
Rzecznik MŚP proponuje zmiany w przepisach dotyczących informowania pracodawców o terminach pełnienia służby wojskowej przez ich pracowników

Rzecznik MŚP proponuje zmiany w przepisach dotyczących informowania pracodawców o terminach pełnienia służby wojskowej przez ich pracowników. Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym do Ministra Obrony Narodowej, o wezwaniu pracownika do pełnienia służby w wyznaczonych dniach pracodawcy powinni dowiadywać się z urzędu od właściwych władz wojskowych.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541, ze zm.) zawierają niejednolite rozwiązania w zakresie informowania pracodawców o konieczności udzielania dni wolnych pracownikom oraz umożliwienia im stawienia się do pełnienia służby wojskowej (w tym terytorialnej). Co do zasady, o wezwaniu pracownika do pełnienia tej służby w wyznaczonych dniach pracodawcy powinni dowiadywać się z urzędu od właściwych władz wojskowych.

Jednakże zgodnie z art. 101c ust. 5 ww. ustawy, w przypadku ćwiczeń wojskowych rotacyjnych żołnierz rezerwy ma obowiązek niezwłocznego poinformowania swojego pracodawcy o dniach, w których będzie odbywał te ćwiczenia, oraz o zmianach w tym zakresie, a także powiadamiać pracodawcę o powołaniu na te ćwiczenia. W takim przypadku jedynym źródłem informacji dla pracodawcy jest sam pracownik.

Do Rzecznika MŚP dotarły sygnały od przedsiębiorców o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej dla pracodawców, którzy nie zostali poinformowani przez swoich pracowników o dniach odbywania przez nich ćwiczeń wojskowych rotacyjnych oraz powołaniu ich na te ćwiczenia. Pomimo bowiem braku stosownej informacji pracodawcy Ci mają obowiązek umożliwić tym pracownikom stawienie się na te ćwiczenia. Natomiast brak wywiązania się przez pracowników z obowiązku niezwłocznego poinformowania pracodawców o ww. ćwiczeniach lub powołaniu na nie może skutkować co najwyżej ewentualną odpowiedzialności porządkową. Powyższe wnioski zostały potwierdzone stanowiskiem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zawartym w piśmie z dnia 16 grudnia 2019 r. stanowiącym odpowiedź na wystąpienie Rzecznika MŚP.

W ocenie Rzecznika MŚP, w czasie pokoju, w sytuacjach, gdy nie zaistniała konieczność natychmiastowego stawiennictwa do służby wojskowej, pracodawcy powinni być informowani nie tylko niezwłocznie przez swoich pracowników, lecz przede wszystkim urzędowo  o zaplanowanych terminach służby wojskowej pracowników, jak również o zmianie tych terminów. W związku z powyższym, pismem z 17 stycznia 2020 r. Rzecznik MŚP zawnioskował do Ministra Obrony Narodowej o podjęcie działań legislacyjnych, mających na celu zmianę ww. ustawy w taki sposób by w czasie pokoju pracodawcy byli zawiadamiani  z urzędu o zaplanowanych terminach oraz ich zmianach, w których pracownicy będą pełnili służbę wojskową (w tym terytorialną).


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
16 stycznia 2020
Objaśnienia prawne
Niekorzystne rozstrzygnięcie w zakresie skargi Rzecznika dotyczącej kary pieniężnej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie podzielił podnoszonych przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców argumentów i oddalił jego skargę w sprawie kary pieniężnej nałożonej na przedsiębiorcę za niewypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Oddział Terenowy w Białymstoku Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wniósł skargę do WSA w Warszawie na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, utrzymującą w mocy decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Białymstoku nakładającą na przedsiębiorcę karę pieniężną na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dalej „uzse”).

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż przedsiębiorca w swoim niewielkim (35 m2 powierzchni) sklepie nie umieścił, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 37 ust. 4 uzse, informacji w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1-3 uzse. Należy przy tym nadmienić, iż przedsiębiorca umieścił w sklepie informacje w zakresie wyłącznie art. 37 ust. 1-2 uzse. Nie umieścił natomiast, znajdującej się w ust. 3 powyższego artykułu, informacji o zobowiązaniu dystrybutorów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzących sklepy o powierzchni wynoszącej co najmniej 400 m2, w zakresie nieodpłatnego przyjęcia w sklepie lub jego bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Błąd przedsiębiorcy w tym względzie powodowany był mylnym przekonaniem, iż skoro informacja ta nie ma zastosowania do jego przypadku, to nie ma obowiązku jej umieszczania.

W wyniku przeprowadzonego po kontroli postępowania administracyjnego organ I instancji nałożył na przedsiębiorcę karę w wysokości 5000 zł. W następstwie przeprowadzonego postępowania odwoławczego Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako organ II instancji utrzymał powyższe rozstrzygnięcie w mocy. Skarga Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców opierała się m.in. na zarzutach naruszenia art. 12 i art. 15 Prawa przedsiębiorców. To jest zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej oraz zasady udzielania przedsiębiorcy informacji przez organ w zakresie swojej właściwości.

Niestety Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie podzielił stanowiska Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o konieczności wyeliminowania sprzecznych z prawem decyzji i oddalił skargę.

Komentarz radcy prawnego dr Anny Zaręby – Faracik, Dyrektora Wydziału Interwencyjno-Procesowego: Parafrazując znany cytat, to jedna z przegranych bitew, ale dalecy jesteśmy od przegrania wojny o praktyczne wdrożenie Konstytucji Biznesu. Nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i najprawdopodobniej w sprawie ostatecznie wypowie się Naczelny Sąd Administracyjny. Filozofia prezentowana przez Rzecznika MŚP zakłada, że każdy z przedsiębiorców ma prawo do popełniania błędów, zaś rolą urzędników jest służenie przedsiębiorcom pomocą w unikaniu tych błędów. W niniejszej sprawie drobne uchybienie formalne skutkowało nałożeniem wysokiej kary na przedsiębiorcę. Choć przepisy dopuszczały nałożenie takiej kary pieniężnej stoimy na stanowisku, iż umożliwiały również pomoc przedsiębiorcy w prawidłowej realizacji swoich obowiązków i jednoczesne nie wszczynanie postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorcę.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
13 stycznia 2020
Ochrona konsumencka
Po interwencji Rzecznika MŚP Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białymstoku wycofał się z egzekucji z domu rodzinnego przedsiębiorcy

Egzekucja z domu rodzinnego przedsiębiorcy, w sytuacji gdy wskazał on inny majątek, z którego może zaspokoić się wierzyciel jest sprzeczna z zasadą proporcjonalności i budzenia zaufania do organów administracji publicznej wyrażonymi w Konstytucji Biznesu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białymstoku po skutecznej interwencji Rzecznika MŚP, Biuro w Białymstoku, wydał korzystne dla przedsiębiorcy postanowienie w przedmiocie zwolnienia z egzekucji domu rodzinnego zamieszkałego przez wielopokoleniową, dziesięcioosobową rodzinę.

Sprawa dotyczyła wszczęcia i prowadzenia egzekucji z domu przedsiębiorcy, będącego jednocześnie wspólnikiem spółki jawnej, w sytuacji gdy dysponował on łącznie z innymi zobowiązanymi solidarnie wspólnikami majątkiem komercyjnym, służącym do prowadzenia działalności gospodarczej o wartości kilkukrotnie przewyższającej kwotę należną wierzycielowi. Zadłużenie przedsiębiorcy wynikło z niepowodzenia biznesowego przedsięwzięcia, a w konsekwencji konieczności zwrotu pozyskanego dofinansowania ze środków pomocowych.

Organ egzekucyjny, na skutek złożonego wniosku o zwolnienie z egzekucji  domu, wydał postanowienie o odmowie zwolnienia. Przedsiębiorca zaskarżył to postanowienie, jednak także organ drugiej instancji oraz WSA nie dopatrzyły się przesłanek do zwolnienia domu z egzekucji, tj. ważnego interesu zobowiązanego i wykazania przez przedsiębiorcę innego majątku. Organ dokonał zajęcia, opisu i oszacowania domu przedsiębiorcy, nie podejmując żadnych czynności względem pozostałego majątku ujawnionego w oświadczeniach.

Rzecznik MŚP przystąpił do postępowania wszczętego na skutek ponownego wniosku o zwolnienie z egzekucji domu. Rzecznik MŚP wskazał  na naruszenie zasady proporcjonalności i budzenia zaufania do organów administracji publicznej, ponieważ przedsiębiorca w złożonych oświadczeniach podał, iż jest współwłaścicielem kilku innych nieruchomości związanych z prowadzoną przez niego działalnością. Organ  nie rozważył możliwości zaspokojenia z 3 nieruchomości o charakterze komercyjnym, których współwłaścicielami są wspólnicy pierwotnie zobowiązanej spółki jawnej. Rzecznik w swoim stanowisku wskazał ponadto, że wybrany przez organ środek egzekucyjny charakteryzuje się najwyższym stopniem uciążliwości, a mimo to z sumy uzyskanej z licytacji wierzyciel nie będzie mógł zaspokoić się w całości.

W dniu 13 grudnia 2019 r. organ wydał postanowienie, w którym uwzględnił stanowisko Rzecznika MŚP o konieczności doboru takiego środka egzekucyjnego, który pozwoli na zaspokojenie wierzyciela a jednocześnie będzie charakteryzował się najniższą uciążliwością dla zobowiązanego. Organ postanowił o zwolnieniu domu rodzinnego przedsiębiorcy z egzekucji do czasu przeprowadzenia czynności egzekucyjnych z wskazanej  nieruchomości komercyjnej.

Takie rozstrzygnięcie stanowi o poszanowaniu nie tylko Konstytucji Biznesu, ale też podstawowych praw obywatela, tj. prawa do poszanowania prywatności i prawa  przedsiębiorcy do niezakłóconego życia rodzinnego.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
13 stycznia 2020
W wyniku starań Rzecznika MŚP ws. usprawnienia udzielania zezwoleń na pracę dla obcokrajowców Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa przeniesienie tych zadań z Urzędów Wojewódzkich do Powiatowych Urzędów Pracy
W wyniku starań Rzecznika MŚP ws. usprawnienia udzielania zezwoleń na pracę dla obcokrajowców Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa przeniesienie tych zadań z Urzędów Wojewódzkich do Powiatowych Urzędów Pracy

Problemy przedsiębiorców związane z procedurami i czasem ich trwania w sprawach zatrudniania cudzoziemców stanowiły przedmiot licznych interwencji i działań Rzecznika w całym ubiegłym roku. Już w piśmie z dnia 5 lutego 2019 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o podjęcie niezbędnych działań zmierzających do usprawnienia procesu wydawania przedsiębiorcom przez ZUS zaświadczeń A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego. Następnie, pismem z dnia 5 marca 2019 r. Rzecznik zwrócił się do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia działań w celu wzmocnienia kadrowego wydziałów do spraw cudzoziemców w Urzędach Wojewódzkich, wskazując jednocześnie, że średni czas na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę trwa aż 175 dni (był to stan na czerwiec 2018 r.).

W dniu 24 kwietnia 2019 r. w ramach działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Rady Przedsiębiorców powołany został Zespół Roboczy ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców, w ramach którego wypracowywane były postulaty małych i średnich przedsiębiorców w zakresie zmian przepisów dotyczących legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców.

Jednym z głównych postulatów organizacyjnych wychodzących naprzeciw problemom związanym z rozpatrywaniem przez Urzędy Wojewódzkie wniosków o wydanie zezwoleń na pracę dla obcokrajowców było przekazanie części kompetencji w tym zakresie Urzędom Pracy. W dniu 24 grudnia 2019 r. Rzecznik wystosował w tej sprawie pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o zajęcie stanowiska. Z informacji podanych w mediach w dniu 9 stycznia 2020 r. wynika, że resort pracy przygotowuje zmiany legislacyjne, które mają umożliwić powiatowym urzędom pracy przejęcie zadań związanych z udzielaniem pozwoleń dla cudzoziemców na dłuższą pracę.

Dodatkowe informacje i dokumenty w tej sprawie można znaleźć na stronie Rzecznika.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
9 stycznia 2020
ZUS
Rzecznik MŚP proponuje zmiany w przepisach dotyczących wypłaty świadczeń i prezentuje historie przedsiębiorców pokrzywdzonych przez ZUS

Szukanie oszczędności w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, acz uzasadnione, nie może odbywać się kosztem osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych – mówił Rzecznik MŚP na grudniowym spotkaniu Rady Przedsiębiorców z udziałem kilkudziesięciu przedstawicieli centrali i oddziałów terenowych ZUS.

Zebrani mieli okazję poznać w szczegółach historię pani Anny z Gdańska, od której ZUS zażądał zwrotu 6 tys. zł zasiłku chorobowego. W ocenie urzędu prowadziła działalność gospodarczą na zwolnieniu lekarskim, skoro w dniach objętych zwolnieniem na konto jej firmy wpływały pieniądze od kontrahentów, ona zaś, zanim poszła do lekarza, sporządziła raport transakcji z dnia poprzedniego. Na nic się zdały argumenty, że przedsiębiorca nie może zamykać rachunku bankowego na czas zwolnienia oraz że ma obowiązek sporządzania dobowych raportów.

Pan Witold z Dąbrowy Górniczej opowiedział z kolei o tym, w jakich okolicznościach  postawiono mu zarzut pozorowania działalności. Prowadzi firmę od 1981 r., ma regularne przychody, płaci podatki, ale ZUS pod takim właśnie zarzutem pozbawił go ochrony ubezpieczeniowej, gdy podupadłszy na zdrowiu, płacił wyższe składki, by mieć w razie choroby godziwy zasiłek. Nie pomogło tłumaczenie, że przedsiębiorca ma prawo zadeklarować podwyższone składki. I że to logiczne, że człowiek schorowany chce się zabezpieczyć finansowo.

Zarzut fikcyjnego prowadzenia działalności postawiono też Pani Milenie Dobroszek z Łodzi, która szyje zabawki dla dzieci i zwierząt. Jak setki innych „matek na działalności”, korzystała z zasiłków macierzyńskich i chorobowych. Ma je teraz zwrócić wraz z odsetkami. ZUS uznał bowiem, że jej praca nie wypełnia znamion działalności gospodarczej, ponieważ jest niezorganizowana, nie wykonywana w sposób ciągły, nie przynosi dochodu. Żądając zwrotu zasiłków pobieranych przez kilka lat, powołał się na zasadę współżycia społecznego.

 • Cel nie uświęca środków! – komentował Adam Abramowicz. Polski system ubezpieczenia chorobowego przewiduje, że 1) jest ono dla przedsiębiorców dobrowolne, 2) przedsiębiorca ma możliwość dobrowolnego podniesienia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie ponad ryczałtowe minimum na podstawie deklaracji (do określonego progu max.).

Konstytucja Biznesu mówi natomiast jednoznacznie: przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wskazanych wyraźnie w prawie zakazów i ograniczeń – co nie jest zabronione, jest dozwolone. Skoro zaś celem ubezpieczeń społecznych jest pomoc osobom pozbawionym dochodu ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność, chorobę, macierzyństwo i wypadek – to przedsiębiorcy nie mogą być dyskryminowani.

Rzecznik MŚP zakończył konkluzją: Lepiej zmienić prawo niż ciągnąć system, który powoduje ciągłe zwarcie między obywatelami a Państwem.

Dlatego proponuje on by kwestie związane z wypłatą świadczeń były rozstrzygnięte ostatecznie już na etapie składania wniosku, przed wypłatą świadczenia, tak by Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie mógł domagać się zwrotu świadczeń już pobranych. Dodatkowo incydentalne wystąpienie opóźnienia w opłacie świadczenia lub dokonanie korekty nie powinno wpływać negatywnie na wypłatę świadczenia.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
8 stycznia 2020
Rzecznik MŚP deklaruje stać na straży prawa właścicielek firm do zasiłków macierzyńskich i chorobowych
Rzecznik MŚP deklaruje stać na straży prawa właścicielek firm do zasiłków macierzyńskich i chorobowych

Kobiety protestujące 8 stycznia przed siedzibami ZUS w Polsce to biznesmenki nękane przez Urząd tylko dlatego, że usiłowały łączyć prowadzenie działalności gospodarczej z macierzyństwem. Nie złamały prawa, a mimo to ZUS masowo żąda zwrotu wypłacanych im świadczeń wraz z odsetkami. Nie ma na to innego wytłumaczenia jak urzędnicza nadgorliwość w trosce o stan finansów Funduszu. Ale nawet taki cel nie uświęci pozaprawnych środków. Jeżeli nawet są w tej grupie kobiety, które zarejestrowały i prowadziły działalność gospodarczą po to by w przyszłości zapewnić utrzymanie swoim dzieciom; które płaciły dobrowolne składki chorobowe, aby po urodzeniu dziecka móc skorzystać z zasiłku macierzyńskiego w wymiarze adekwatnym do uiszczanych wcześniej składek – to należy im dać medal za przedsiębiorczość i odpowiedzialne macierzyństwo, zamiast nękać kontrolami i egzekucjami niczym oszustów skarbowych. Jako Rzecznik MŚP bezpośrednio interweniuję już w takich sytuacjach. Historię trzech takich kobiet możecie Państwo poznać, sięgając do nagrania z Posiedzenia Rady Przedsiębiorców z udziałem przedstawicieli oddziałów terenowych ZUS – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
8 stycznia 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Rzecznik MŚP zajmuje stanowisko względem wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP przepisu wyłączającego przedawnienie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku, gdy stanowią przedmiot zabezpieczenia w postaci hipoteki lub zastawu.

Rzecznik MŚP zajmuje stanowisko względem wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP przepisu wyłączającego przedawnienie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku, gdy stanowią przedmiot zabezpieczenia w postaci hipoteki lub zastawu.

Zgodnie z budzącym wątpliwości przepisem art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300, ze zm.; dalej „ustawa systemowa”) nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.

Przed Trybunałem Konstytucyjnym toczy się aktualnie postępowanie w sprawie o sygn. akt P 2/18 w związku z pytaniem prawnym Sądu Okręgowego w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń z dnia 5 lutego 2018 r., czy art. 24 ust. 5 ustawy systemowej jest niezgodny z art. 64 ust. 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 Kwietnia 1997 r. Stanowisko to poparł Rzecznik Praw Obywatelskich, który przystąpił do sprawy. 

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpłynęły sygnały od przedsiębiorców wskazujących na nieproporcjonalny i naruszający zasadę równego traktowania charakter tej regulacji. Rzecznik MŚP z uwagi na brak ustawowych kompetencji nie mógł przystąpić do tego postępowania, tym niemniej pismem z dnia 2 stycznia 2020 r. przedstawił swoje stanowisko Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskazując na dostrzeżone bariery i utrudnienia w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związane z jej funkcjonowaniem. W ocenie Rzecznika MŚP zasadne jest rozważenie podjęcia inicjatywy legislacyjnej ukierunkowanej na wyeliminowanie z obrotu prawnego przepisu art. 24 ust. 5 ustawy systemowej.

Na marginesie warto wskazać, że kwestionowana regulacja na gruncie ustawy systemowej odpowiada analogicznemu przepisowi w Ordynacji podatkowej, którego niezgodność z Konstytucją RP została stwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 października 2013 r. w sprawie o sygn. akt SK 40/12. Co istotne, ustawodawca w projekcie nowej Ordynacji podatkowej (nr w wykazie prac Rady Ministrów: UD409) założył likwidację regulacji zakładającej brak przedawnienia zobowiązań zabezpieczonych hipoteką lub zastawem. W ocenie Rzecznik MŚP, kierunek ten zarówno na gruncie procedury podatkowej, jak również ustawy systemowej zasługuje na poparcie oraz wdrożenie w życie.
Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
8 stycznia 2020
Objaśnienia prawne
WSA w Warszawie po przystąpieniu do postępowania Rzecznika MŚP uchylił niekorzystne dla przedsiębiorcy decyzje w zakresie kary pieniężnej z tytułu naruszenia obowiązków systemu SENT

Wydział Interwencyjno-Procesowy Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przystąpił do kolejnego postępowania, po wniosku o interwencję przedsiębiorcy, który otrzymał decyzję nakładającą karę pieniężną z tytułu błędu w zgłoszeniu SENT. Przewoźnik realizował transport objęty zgłoszeniem SENT, do którego nie wprowadził omyłkowo numeru listu przewozowego przewożonego towaru.

W toku przeprowadzonej kontroli drogowej funkcjonariusze celno-skarbowi stwierdzili powyższe uchybienie w zgłoszeniu. Jeszcze w trakcie kontroli kierowca okazał posiadany list przewozowy oraz uzupełnił jego numer w zgłoszeniu SENT. Nie uchroniło to jednak przedsiębiorcy przed karą na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. W konsekwencji przewoźnik był zmuszony ponieść karę w wysokości 5 000 PLN.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wstąpił do postępowania sądowoadministracyjnego toczącego się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie wskazując m.in. na naruszenie zasady proporcjonalności oraz cel uchwalenia ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi jakim była walka z szarą strefą, nielegalnym obrotem paliwami itp., a nie karanie uczciwych przedsiębiorców za przewinienia formalne mające rangę oczywistych omyłek.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o konieczności wyeliminowania sprzecznych z prawem decyzji i uchylił wydane w sprawie decyzje organów I i II instancji. Jednocześnie, w ustnym uzasadnieniu, sąd wskazał, iż celem przedmiotowej ustawy nie może być cel profiskalny.

Komentarz radcy prawnego dr Anny Zaręby–Faracik Dyrektora Wydziału Interwencyjno-Procesowego: To kolejna sprawa dotycząca uchybienia przedsiębiorcy w wypełnianiu zgłoszenia SENT, która została wygrana Przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Z całą stanowczością należy podkreślić, że ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi była wymierzona w zorganizowane grupy przestępcze, a nie przedsiębiorców, którzy popełniają niewielkie uchybienia formalne. Cieszy mnie, że sądy zaczynają podzielać nasze stanowisko w tego typu sprawach, patrzeć całościowo na system prawny i udzielać przedsiębiorcom należnej im ochrony. Jednocześnie nasze sukcesy są sukcesami przedsiębiorców, którzy – mam nadzieję – będą mieli większe zaufanie do urzędników i sądów.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
2 stycznia 2020
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie możliwa czasowa ewidencja w formie papierowej lub formie elektronicznej poza BDO

31 grudnia 2019 r. do Sejmu RP został wniesiony Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie zmiany wnioskowanej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedstawicielem wnioskodawców jest Pani Poseł na Sejm RP Anna Paluch.

Zmiana ma umożliwić przez okres 6 miesięcy od dnia planowego wejścia w życie przepisów, to znaczy od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r., sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w trybie „awaryjnym” umożliwiającym sporządzanie, przez czas awarii systemu, dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub formie elektronicznej prowadzonej poza BDO.

Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
2 stycznia 2020
Objaśnienia prawne
Objaśnienia prawne w sprawie BDO

Objaśnienia prawne Ministra Klimatu wydane na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2019 r. poz. 1292), dotyczące stosowania przepisów art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach w zakresie obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO przez wytwórców odpadów będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami.

Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
23 grudnia 2019
ZUS
Zmiany w ustawie „Mały ZUS-Plus” po postulatach Rzecznika MŚP

„Mały ZUS-Plus” – ustawodawca wyszedł naprzeciw postulatom Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazującego, że wysokość składek na ubezpieczenia społeczne jest nieadekwatna do możliwości finansowych przedsiębiorców.

Uchwalona nowelizacja ustawy ubezpieczeniowej (ustawa zmieniająca)[1], która zacznie obowiązywać 1 lutego 2020 r., poszerzy tzw. „Mały ZUS” stosowany od 2019 r. i zwiększy grono przedsiębiorców uprawnionych do płacenia składek preferencyjnych. Zmianie uległ art. 18c ustawy z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych (tj., Dz. U. z 2019 r. poz. 300, dalej jako: „ustawa systemowa”), co należy interpretować w ten sposób, że „Mały ZUS” zostanie zastąpiony „Małym ZUS-em Plus”. W znowelizowanym art. 18c ustawy systemowej zrezygnowano z ustalania progu wysokości przychodu przedsiębiorcy w poprzednim roku kalendarzowym, umożliwiającego skorzystanie z ulgi, w oparciu o wskaźnik  kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku pomnożony przez 30. Po zmianach, próg uprawniający do preferencyjnych składek płaconych od lutego 2020 r., będzie wynosił 120 000 zł przychodu przedsiębiorcy za miniony rok kalendarzowy (czyli 2019).  Ustawodawca przesądził też, że ustalenie podstawy wymiaru składek odbywać się będzie na podstawie dochodu przedsiębiorcy.

Na mocy nowych przepisów, podstawę wymiaru składek ubezpieczony będzie ustalać na dany rok kalendarzowy, mnożąc przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, obliczony według przepisów ustawy, przez współczynnik 0,5. Z kolei w przypadku przedsiębiorców będących podatnikami VAT, do których w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, i którzy  nie korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług:

 1. a) rocznym przychodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym będzie wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.,), podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku,
 2. b) rocznym dochodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym, będzie roczny przychód, pomnożony przez współczynnik 0,5.

W przypadku zaś przedsiębiorców, do których w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, rocznym dochodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym, będzie roczny przychód pomnożony przez współczynnik 0,5.

Warunkiem uzyskania prawa do „Mały ZUS Plus” jest, by przedsiębiorca prowadził działalność w ubiegłym roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni. Z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w 2019 r. w formie karty podatkowej przy jednoczesnym korzystaniu ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.

Oprócz dotychczasowego obowiązku przedkładania przez przedsiębiorcę informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, powinien on przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Te dodatkowe informacje przedsiębiorcy będą składać – tak jak dotychczas – w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej.

Poprawki do projektu ustawy o „Małym ZUS Plus” zgłaszał Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, a Sejm przyjął proponowaną zmianę dotyczącą zobowiązania ZUS do zasięgania dodatkowych informacji potwierdzających przychody i dochody bezpośrednio z Krajowej Administracji Skarbowej, zamiast żądania tych informacji od przedsiębiorcy.

Obniżone składki będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności.

Zasady ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń pozostają bez zmian. Podobnie nie ulegnie zmianie kolejność korzystania przez przedsiębiorców z dotychczasowych ulg w opłacaniu składek.

Przykład 1. Przedsiębiorca, który w 2019 r. nie miał prawa do „Małego ZUS”, (jego przychód z biznesu za 2018 r. był wyższy niż 63 000 zł), a będzie je miał w styczniu 2020 r., (jego przychód z biznesu za 2019 r. nie przekroczy 67 500 zł), chcąc skorzystać z ulgi w styczniu 2020 r., w oparciu o dotychczasowe zasady, będzie miał obowiązek zgłosić się do ZUS w ciągu 7 dni od dnia nabycia tych uprawnień, tj. najpóźniej do dnia 8 stycznia 2020 r.

Przykład 2. Osoba, która w 2019 r. spełniała warunki do opłacania „małego ZUS” i będzie je spełniać w styczniu 2020 r., na dotychczasowych zasadach, nie musi zgłaszać się na nowo do ZUS. Musi jednak złożyć dokumenty rozliczeniowe za styczeń 2020 r., na dotychczasowych zasadach, to jest raporty i/lub deklarację w terminie do 10 lub 15 lutego 2020 r. Jeśli tego nie zrobi, dla ZUS będzie to oznaczać, że rezygnuje z ulgi.

Przykład 3. Przedsiębiorca, który na 2020 r. ustalał najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy i korzysta z uprawnień „Mały ZUS”, po wejściu w życie nowych przepisów ustali podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia zgodnie z „Mały ZUS-Plus”,  bez złożenia zgłoszenia wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. W takim przypadku przedsiębiorca przekaże informację ZUS, o zastosowanych formach opodatkowania, o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie itp., odpowiednio w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej, składanych za styczeń 2020 r., oraz za luty 2020 r. w terminach określonych w ustawie systemowej.

Przykład 4. Przedsiębiorcy, którzy od lutego 2020 r., chcą skorzystać z prawa do opłacania składek w ramach „Mały ZUS-Plus”, a dotychczas nie korzystali z uprawnień Mały ZUS (ich przychód za 2019 r. był wyższy niż 67 500 zł, a mniejszy niż 120 000 zł),  powinni dokonać stosownego zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie do końca lutego 2020 r.

Wprowadzone zmiany pozwolą objąć stosunkowo szeroką grupę jednostek, dla których opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne stanowiło dotychczas istotną barierę prowadzenia działalności gospodarczej.

[1] Ustawa z 12 grudnia 2019 r., o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

 

 

Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
19 grudnia 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Wyrok TSUE w sprawie C-189/18 Glencore został opublikowany 16 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przypomina przedsiębiorcom, że biegnie termin na złożenie wniosków o wznowienie postępowań. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-189/18 Glencore został opublikowany 16 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-189/18 Glencore Agriculture Hungary Kft./Nemzeti Adóés Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága podatnicy spełniający odpowiednie warunki mogą w ciągu miesiąca składać wniosek o wznowienie postępowań. Podstawą prawną takiego wniosku jest art. 240 § 1 pkt 11 w związku z art. 241 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Żądanie strony dotyczące wznowienia postępowania powinno zostać wniesione w terminie miesiąca od dnia publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Publikacja orzeczenia TSUE w sprawie C-189/18 nastąpiła w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 16 grudnia 2019 r. (seria C, nr 423, str. 8). Od tej daty liczy się termin miesiąca czasu, w którym podatnicy są uprawnieni do składania wniosków o wznowienie postępowania.

 


Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
19 grudnia 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wyłączenie mikroprzedsiębiorców z BDO
Rzecznik MŚP wnioskuje o wyłączenie mikroprzedsiębiorców z BDO

Na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 18.12.19 Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, wnioskował o wyłączenie mikroprzedsiębiorców z BDO.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
19 grudnia 2019
Mały ZUS - pismo ws. wydłużenia terminu
Od 1 stycznia 2020 r. wpłaty PIT, CIT, VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych na jeden, indywidualny rachunek podatkowy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przypomina, iż od 2020 r. wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych jest dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika.

Powyższa zmiana jest wynikiem nowelizacji Ordynacji podatkowej – dodania do ustawy art. 61b.

Obecnie podatnicy wpłacają powyższe podatki na rachunki bankowe właściwych sobie organów podatkowych. W praktyce, każdy z urzędów skarbowych posiada oddzielne rachunki bankowe m.in. do wpłat odpowiednio PIT, CIT, VAT i niepodatkowych należności budżetowych. Zatem aktualnie podatnicy wpłacają PIT na jeden rachunek bankowy, VAT na inny rachunek bankowy itd.

Od 2020 r. podatnicy będą dokonywać powyższych wpłat na jeden, indywidualny rachunek podatkowy. Numer indywidualnego rachunku podatkowego do przedmiotowych wpłat można wygenerować na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Aby wygenerować indywidualny rachunek podatkowy należy podać NIP podatnika (dla przedsiębiorców/podatników VAT). Należy przy tym zauważyć, iż uzyskany numer indywidualnego rachunku podatkowego będzie nadawany podatnikowi „dożywotnio”, niezależnie od np. zmiany właściwości urzędu skarbowego. W związku z wygenerowaniem indywidualnego rachunku podatkowego i jego prowadzeniem podatnicy nie są obciążani żadnymi kosztami lub opłatami.


Prasa Radio Telewizjaprasa-radio-telewizja
18 grudnia 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Na wniosek Rzecznika MŚP Minister Klimatu wydał objaśnienie prawne dotyczące obowiązku rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Ministra Klimatu o wydanie objaśnienia prawnego dotyczącego stosowania przepisów art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie tego, czy mikroprzedsiębiorcy, mali oraz średni przedsiębiorcy, będący wytwórcami odpadów innych niż niebezpieczne, podlegają obowiązkowi rejestracji w rejestrze, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach.

W objaśnieniu prawnym Minister Klimatu wskazał, że co do zasady wytwórcy odpadów są obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów oraz uzyskania w związku z tym wpisu do rejestru. Z obowiązku tego przewidziano jednak szereg zwolnień. Przede wszystkim, z obowiązku ewidencji i wpisu do rejestru zwolnieni są wytwórcy odpadów komunalnych. Zgodnie z objaśnieniami odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe). W związku z tym podmioty prowadzące drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną (o ile nie wytwarzają odpadów medycznych, w wyniku przeprowadzanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej np. strzykawki, skalpele) są zwolnione z wpisu do rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów komunalnych. Jako odpady komunalne można potraktować również zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny niezawierający składników niebezpiecznych np. czajniki oraz zużyte tonery niezawierające składników niebezpiecznych. Jako wytwórca odpadów komunalnych taki podmiot nie wpisuje się w zakresie wytwarzania tych odpadów do Rejestru-BDO. Minister jednak przypomina, że odpady posiadające właściwości niebezpieczne, pochodzące z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, nie mogą być uznane za odpady komunalne.

Ewidencji odpadów nie podlegają również odpady, o których mowa w rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431), o ile są wytwarzane w ilości nie większej niż określona w tym rozporządzeniu. W takiej sytuacji nie ma obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO. Obecnie trwają prace nad rozszerzeniem katalogu https://legislacja.gov.pl/projekt/12328257.

W objaśnieniach minister wskazuje również na możliwość przeniesienia obowiązku ewidencji odpadów, w drodze umowy, na wykonującego usługę remontu, naprawy lub konserwacji, jak również na zarządcę nieruchomości, w wypadku wspólnego korzystania z lokalu lub lokalów.

Ponadto przy okazji Minister przypomina o obowiązkach podmiotów prowadzących jednostki handlu, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, o grubości materiału powyżej 15 mikrometrów. Muszą oni składać roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

Pełna treść objaśnień jest dostępna poniżej:
Objaśnienia prawneobjasnienia-prawne
18 grudnia 2019
ZUS versus przedsiębiorcy - studia przypadków
ZUS versus przedsiębiorcy – studia przypadków

Zapraszamy do zapoznania się z filmem prezentującym historie dwojga przedsiębiorców i ich zmagań z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.


Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
17 grudnia 2019
VII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców
VII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Zapraszamy do oglądania transmisji z VII Posiedzenia Rady Przedsiębiorców. Temat posiedzenia to praktyka stosowania Prawa przedsiębiorców przez organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
13 grudnia 2019
ZUS
Sejm przyjął poprawkę Rzecznika MŚP do projektu ustawy o ubezpieczeniach społecznych

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, wystąpił na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i Komisji Finansów Publicznych w dniu 12.12.19. Posiedzenie dotyczyło pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 41).

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłosił trzy poprawki do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej:
1️⃣ Czasowe podnoszenie progu obrotowego, aż do objęcia ulgą wszystkich przedsiębiorców do 2024 roku
2️⃣ Zniesienie 3-letniego ograniczenia możliwości skorzystania z ulgi w ciągu 5 lat
3️⃣ Zobowiązanie ZUS do zasięgania informacji o przychodach i dochodach bezpośrednio z KAS, zamiast żądania tych danych od przedsiębiorcy – poprawka przyjęta w dniu 12.12.19 przez Sejm

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wystąpień Rzecznika oraz pokazaną prezentacją.
Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
10 grudnia 2019
Objaśnienia prawne
NSA, po skutecznej interwencji Rzecznika MŚP, uchylił niekorzystny dla organizacji zrzeszającej małych i średnich przedsiębiorców wyrok WSA w Warszawie i przekazał sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wnioskiem o interwencję zgłosiła się organizacja zrzeszająca małych i średnich przedsiębiorców z branży komunikacji elektronicznej. Sprawa dotyczyła skargi tej organizacji na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmawiającą stwierdzenia nieważności innej decyzji.

Początkowo WSA rozpoznał skargę merytorycznie i uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzające ją rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. Wyrok ten następie został uchylony przez Naczelny Sąd Administracyjny, a sprawę przekazano do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. W dalszej kolejności, po ponownym rozpoznaniu skargi, WSA w kolejnym wyroku zakwestionował legitymację organizacji do wystąpienia ze skargą do sądu administracyjnego w omawianej sprawie, mimo że żaden z podmiotów biorących udział w tym postępowaniu na wcześniejszych jego etapach, ani tym bardziej Naczelny Sąd Administracyjny uchylając pierwszy wyrok WSA, nie kwestionowali prawa organizacji do wniesienia skargi.

Naczelny sąd Administracyjny na rozprawie w dniu 3 grudnia 2019 r., przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i po jego interwencji, uchylił wskazany powyżej, krzywdzący dla organizacji wyrok, w którym odmówiono jej prawa do wystąpienia za skargą. Z ustnych motywów rozstrzygnięcia jakie podano podczas ogłoszenia tego wyroku wynika, że Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców stosownie do którego, zaskarżony wyrok WSA naruszył chronione art. 45 ust. 1 Konstytucji RP prawo organizacji do sądu obejmujące prawo do uzyskania merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie.

Komentarz r.pr. Anny Zaręby-Faracik Dyrektora Wydziału Interwencyjno-Procesowego: Rzecznik postanowił wstąpić do postępowania ze względu na ważny interes organizacji zrzeszającej małych i średnich przedsiębiorców. Po analizie sprawy pojawiła się konkluzja, iż prawdopodobnie zostało naruszone prawo strony do sądu, a WSA nie zastosował się do wytycznych jakie zostały udzielone przez NSA. Rzecznik wystąpił z pismem wskazującym na najważniejsze uchybienia oraz wziął udział w rozprawie. Interwencja okazała się skuteczna, a NSA uchylił wadliwe rozstrzygnięcie.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
6 grudnia 2019
Program KAPE „Wsparcie techniczne dla promowania audytu energetycznego oraz inwestycji w efektywność energetyczną w małych i średnich przedsiębiorstwach"
Program KAPE „Wsparcie techniczne dla promowania audytu energetycznego oraz inwestycji w efektywność energetyczną w małych i średnich przedsiębiorstwach”

W imieniu Krajowej Agencji Poszanowania Energii, zapraszamy do wzięcia udziału w programie „Wsparcie techniczne dla promowania audytu energetycznego oraz inwestycji w efektywność energetyczną w małych i średnich przedsiębiorstwach”. Agencja poszukuje 70 małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych poprawą efektywności energetycznej, które znają swoje zużycie energii i które chciałyby dowiedzieć się jakie działania mogą podjąć aby je zmniejszyć. Audytorzy agencji skontaktują się z takimi przedsiębiorcami i wykonają bezpłatny, uproszczony audyt energetyczny. Projekt finansuje w 100% Komisja Europejska.

Zainteresowane przedsiębiorstwa prosimy o kontakt pod adresem msp@kape.gov.pl

Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
29 listopada 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Rzecznik MŚP wnioskuje do Ministra Klimatu o wyłączenie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z obowiązku wpisu do rejestru BDO oraz prowadzenia ewidencji odpadów

W piśmie z dnia 29 listopada br. Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, zwraca się do dra Michała Kurtyki, Ministra Klimatu, z wnioskiem o wyłączenie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z niektórych obowiązków ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Od 1 stycznia 2020 r. wytwórcy odpadów innych niż komunalne, o ile nie są oni objęci wyłączeniem szczegółowym, będą mieli obowiązek korzystania z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie zwanej BDO) w zakresie, przede wszystkim, prowadzenia ewidencji odpadów. Przedsiębiorcy, zgłaszający się do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, wskazują, że do tej pory nie dotarły do nich szczegółowe informacje na temat nowych regulacji.

W swoim piśmie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazuje na wątpliwości co do tego, kogo faktycznie obejmuje obowiązek zarejestrowania się w BDO i korzystania z jego modułów, które to wątpliwości zostały przekazane 28 listopada, podczas spotkania w Biurze Rzecznika, przedstawicielom Ministerstwa Klimatu oraz Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Granice podlegania tym obowiązkom nie są zarysowane dostatecznie jasno, zwłaszcza jeśli chodzi o uznawanie podmiotu za wytwarzający wyłącznie odpady komunalne, a tym samym zwolniony z obowiązku wpisu do rejestru i prowadzenia ewidencji.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców argumentuje swój wniosek również tym, że z obowiązku wpisu i prowadzenia ewidencji zostali wyłączeni rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 hektarów. Brak analogicznego rozwiązania dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw nosi znamiona dyskryminacji i naruszenia zasad Konstytucji Biznesu w zakresie proporcjonalności w nakładaniu różnych kategorii ciężarów i świadczeń publicznych.

W związku tym, że obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w nowej, teleinformatycznej formie, wymagającej prowadzenia dokumentacji w zasadzie w sposób ciągły, będzie dla małych podmiotów gospodarczych bardzo uciążliwy i w znacznym stopniu utrudni funkcjonowanie najmniejszym przedsiębiorcom, Rzecznik MŚP wnosi o rozciągnięcie na mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa wyłączenia z obowiązku wpisu do rejestru oraz prowadzenia ewidencji odpadów.
Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
28 listopada 2019
Jadwiga Emilewicz zapowiada możliwość wyłączenia MŚP z obowiązku rejestracji w Bazie Danych Odpadowych
Jadwiga Emilewicz zapowiada możliwość wyłączenia MŚP z obowiązku rejestracji w Bazie Danych Odpadowych

Podczas rozmowy w programie Money.pl „To Się Liczy” Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że zgodnie z postulatem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zostać wyłączone z obowiązku rejestracji w Bazie Danych Odpadowych.

„Być może taki gest zostanie wykonany”.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
25 listopada 2019
Dyskusja przedsiębiorcy
Rzecznik MŚP wnioskuje do Ministra Klimatu o zmiany w ustawie o zmianie ustawy o odpadach oraz organizuje spotkanie w sprawie zmian dotyczących Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach

W związku ze zmianami dotyczącymi Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, jakie mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r. – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprasza Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego na posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami, działającego w Radzie Przedsiębiorców.

Jednocześnie Rzecznik MŚP wystąpił z wnioskiem do Ministra Klimatu o wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.Prasa Radio Telewizjaprasa-radio-telewizja
19 listopada 2019VII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprasza na
VII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Posiedzenie odbędzie się dnia 17 grudnia 2019 r. o godz. 10:30 w Sali pod Kopułą w budynku Ministerstwa Rozwoju przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Tematem posiedzenia będzie praktyka stosowania Prawa przedsiębiorców przez organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu organizacji i koordynowania działań Rady Przedsiębiorców, ewidencjonowania jej członków oraz archiwizacji dokumentacji.

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie realizacji zadań ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do  wykonania zadań realizowanych w interesie  publicznym  (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  Podanie danych jest warunkiem członkostwa w Radzie Przedsiębiorców, a ich niepodanie uniemożliwi członkostwo w Radzie Przedsiębiorców. Dane Przewodniczących Zespołów Roboczych będą publikowane na stronie internetowej Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)”.

Dane będą przechowywane przez okres członkostwa w Radzie Przedsiębiorców oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Szczegółowa agenda posiedzenia zostanie rozesłana do zarejestrowanych uczestników w terminie późniejszym.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
18 listopada 2019
Przypomnienie o obowiązku rejestracji w BDO
Przypomnienie o obowiązku rejestracji w BDO

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przypomina o obowiązku rejestracji w Bazie Danych Odpadowych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/

Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
15 listopada 2019
Podziękowania od BCC za udaną współpracę
Podziękowania od BCC za udaną współpracę

Marek Goliszewski, Prezes Business Centre Club, przesłał do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców podziękowania za udaną współpracę. Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
13 listopada 2019
Na skutek interwencji Rzecznika MŚP budowa paczkomatu, biletomatu lub automatu służącego do wykonywania innego rodzaju usługi nie będzie wymagać zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę
Na skutek interwencji Rzecznika MŚP budowa paczkomatu, biletomatu lub automatu służącego do wykonywania innego rodzaju usługi nie będzie wymagać zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę

Opinia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wyrażona na etapie opiniowania i konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw doprowadziła do doprecyzowania przepisów w zakresie budowy różnego rodzaju automatów.

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, pismem z 11 kwietnia 2019 r. skierowanym do Sekretarza Stanu Artura Sobonia, przekazał opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, w której zaapelował o uregulowanie i doprecyzowanie kwestii budowy paczkomatów, bankomatów czy biletomatów, szczególnie w kontekście orzeczenia WSA w Łodzi z 17 stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Łd 761/18, wskazującego, że paczkomat jest obiektem budowlanym wymagającym pozwolenia na budowę.

W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych i zapewnienia pewności prawa Rzecznik MŚP zaproponował, aby ze zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę zwolnić inwestorów planujących budowę nie tylko bankomatów, wpłatomatów czy automatów sprzedających, ale także wszelkich automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług.

Opinia Rzecznika MŚP spotkała się z aprobatą Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, które uwzględniło proponowane zmiany w projekcie ustawy. Projekt z powyższymi zmianami został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 6 listopada 2019 r.Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
13 listopada 2019
Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do projektu ustawy "Mały ZUS+"
Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do projektu ustawy „Mały ZUS+”

Propozycje  Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie projektu Mały ZUS+ oraz pismo do dra Marka Niedużaka, Podsekretarza Stanu w MPiT, ws. uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
13 listopada 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przypomina przedsiębiorcom o możliwości wznowienia postepowania podatkowego po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przypomina przedsiębiorcom o możliwości wznowienia postepowania podatkowego po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-189/18 Glencore Agriculture Hungary Kft. przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebviteli Igazgatósága.

16 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie węgierskiej spółki Glencore Agriculture Hungary Kft. Istotą orzeczenia TSUE jest stwierdzenie, iż nie narusza przepisów prawa wspólnotowego praktyka, zgodnie z którą, w ramach weryfikacji prawa do odliczenia VAT przez podatnika, organ podatkowy jest związany ustaleniami faktycznymi i kwalifikacjami prawnymi dokonanymi już przez siebie w ramach powiązanych postępowań administracyjnych prowadzonych przeciwko dostawcom tego podatnika, na których to ustaleniach i kwalifikacjach opierają się ostateczne decyzje stwierdzające istnienie oszustw związanych z VAT popełnionych przez tych dostawców.

Niemniej jednak Trybunał wskazał na trzy zastrzeżenia:

 • organ podatkowy ma obowiązek zapoznania podatnika z dowodami, w tym z dowodami pochodzącymi z owych powiązanych postępowań administracyjnych, na podstawie których zamierza wydać decyzję, oraz że podatnik ten nie zostaje w ten sposób pozbawiony prawa do skutecznego zakwestionowania w trakcie toczącego się przeciwko niemu postępowania owych ustaleń faktycznych i kwalifikacji prawnych;
 • podatnik może w trakcie tego postępowania uzyskać dostęp do wszystkich dowodów zebranych w trakcie owych powiązanych postępowań administracyjnych lub w jakimkolwiek innym postępowaniu, na których to dowodach wspomniany organ zamierza oprzeć swą decyzję lub które to dowody mogą zostać wykorzystane przy wykonywaniu prawa do obrony, chyba że cele leżące w interesie ogólnym uzasadniają ograniczenie tego dostępu;
 • sąd rozpoznający skargę na decyzję organu podatkowego może skontrolować zgodność z prawem uzyskania i wykorzystania owych dowodów oraz ustaleń, które mają decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia skargi, dokonanych w decyzjach administracyjnych wydanych względem wspomnianych dostawców.

Przenosząc rozważania TSUE na polski grunt należy wskazać, iż zgodnie z art. 240 § 1 pkt 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie jeżeli orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wpływ na treść wydanej decyzji. W ocenie Rzecznika MŚP przedsiębiorcy, którzy otrzymali niekorzystne decyzje fiskusa w sprawach dotyczących odliczenia/zwrotu VAT, powinni rozważyć wnioski o wznowienie swoich postępowań. Na podstawie art. 241 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej żądanie strony o wznowienie postępowania powinno zostać wniesione w terminie miesiąca od dnia publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Należy zauważyć, iż nie nastąpiła jeszcze publikacja wyroku TSUE o sygnaturze akt C-189/18 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dopiero od daty publikacji wyroku w Dzienniku Urzędowym UE rozpocznie bieg miesięczny termin na wniesienie żądania o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
4 listopada 2019
Objaśnienia prawne
WSA w Lublinie po skargach Rzecznika MŚP uchylił trzy niekorzystne dla przedsiębiorcy decyzje w zakresie kary pieniężnej z tytułu naruszenia obowiązków systemu SENT

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wnioskiem o interwencję zgłosił się przedsiębiorca z branży transportowej, wobec którego urząd celno-skarbowy wydał trzy decyzje nakładające kary pieniężne z tytułu błędu w zgłoszeniach w systemie SENT. Przewoźnik realizował transport samochodem cysterną wraz z przyczepą-cysterną. Po opróżnieniu przyczepy kierowca odstawił ją do bazy spółki kontynuując dalszy transport samochodem cysterną bez przyczepy, jednocześnie nie dokonując aktualizacji zgłoszeń SENT w tym zakresie. W toku przeprowadzonej kontroli drogowej funkcjonariusze celno-skarbowi stwierdzili brak przyczepy, której numer rejestracyjny nadal figurował w zgłoszeniach.

W konsekwencji, z tytułu powyższego niedopatrzenia w trakcie jednego transportu, przewoźnik został ukarany, na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, trzema karami pieniężnymi po 10 000 PLN.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, niezależnie od skarg złożonych przez przewoźnika, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na decyzje organu II instancji utrzymujące w mocy nałożone kary. W swoich skargach Rzecznik zarzucił organom m.in. naruszenie zasady proporcjonalności wyrażonej w art. 12 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie podzielił stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o konieczności wyeliminowania sprzecznych z prawem decyzji i uchylił wydane w sprawie decyzje organów I i II instancji.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
31 października 2019
Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – uwzględniający zmiany o które wnioskował Rzecznik MŚP – wchodzi w życie 1 listopada br.
Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – uwzględniający zmiany o które wnioskował Rzecznik MŚP – wchodzi w życie 1 listopada br.

1 listopada wchodzi w życie ustawa z dnia 19 lipca br. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, uwzględniająca zmiany o które postulował rzecznik MŚP, Rada Przedsiębiorców oraz organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców. Przepisy ustawy wprowadzają między innymi możliwość opłacania ZUS, PIT, CIT, cła i akcyzy z konta VAT – to kluczowa zmiana o którą wnioskowało Biuro Rzecznika MŚP.

Metoda podzielonej płatności jest powszechnie stosowana wśród spółek z udziałem Skarbu Państwa. Polega ona na tym, że kwota netto trafia na zwykły rachunek, a część odpowiadająca VAT zostaje przelana na konto VAT. Możliwości dysponowania pieniędzmi z kont VAT są ograniczone. Taka forma płatności stanowi obciążenie dla najmniejszych przedsiębiorców i negatywnie wpływa na zarządzanie przez nie płynnością finansową.

Organizacje współpracujące z Rzecznikiem MŚP w ramach Rady Przedsiębiorców zgłaszały postulaty dotyczące tzw. split payment. Biuro Rzecznika MŚP podjęło ten temat już 12 lutego br., kiedy został skierowany apel do największych spółek z udziałem Skarbu Państwa o wprowadzenie odstępstw od stosowania metody podzielonej płatności dla najmniejszych firm. W odpowiedzi na rekomendację Rzecznika odpowiednie zmiany wprowadziła Grupa Lotos S.A. oraz Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. Dodatkowo, cztery kolejne spółki potwierdziły, że już teraz kierują się odpowiednimi procedurami w tym zakresie. Są to: Enea S.A., Grupa Azoty S.A., PKP Cargo S.A. oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Następnie, pismem z dnia 13 czerwca 2019 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, skierował do Ministra Finansów uwagi i wnioski o dokonanie zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. W wyniku interwencji Rzecznika MŚP udało się m.in. przesunąć termin wejścia w życie ustawy o dodatkowe dwa miesiące, co zwiększyło szanse przedsiębiorców na odpowiednie przygotowanie się do stosowania nowych przepisów.

 • Zasady uwzględnione w ustawie, obejmujące między innymi szeroki wachlarz wyłączeń z możliwości blokady pieniędzy na rachunku VAT, wpłyną pozytywnie na płynność finansową firm. Dodatkowo, z tego samego konta będzie można płacić nie tylko VAT, ale także PIT, CIT, cła, VAT importowy, akcyzę czy ZUS – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Kolejnym wsparciem dla przedsiębiorców będzie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku. Skróci ona do maksymalnie 30 dni, od dnia doręczenia faktury, termin zapłaty w transakcjach z podmiotami publicznymi, a do 60 dni w transakcjach MŚP z dużymi firmami.

Stosowanie obowiązkowego split payment dotyczy 150 grup towarów i usług, wśród których wymienić można:

 • elektronikę m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier, tonery, tusze, dyski twarde;

 • roboty budowlane i okołobudowlane;

 • odpady, złom, surowce wtórne;

 • węgiel i produkty węglowe;

 • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;

 • prawa do emisji gazów cieplarnianych;

 • paliwa samochodowe, oleje smarowe i opałowe;

 • handel częściami do samochodów i motocykli.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności obejmie sprzedawców i nabywców towarów lub usług wymienionych w załączniku 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli wartość transakcji przekroczy 15 000 zł.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
25 października 2019
Biuro Rzecznika MŚP uczestniczy w IV Małopolskim Forum Finansowym
Biuro Rzecznika MŚP uczestniczy w IV Małopolskim Forum Finansowym

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w IV MAŁOPOLSKIM FORUM FINANSOWYM, które odbędzie się 29 PAŹDZIERNIKA 2019 R. w godz. 10.00 do 16.00 W STAREJ ZAJEZDNI, PRZY UL. ŚW. WAWRZYŃCA 12 W KRAKOWIE.

Zapraszamy przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, osób planujących założenie własnej firmy, a także wszystkich zainteresowanych finansowaniem i rozwojem biznesu oraz wspieraniem przedsiębiorczości w regionie.

Zaprezentujemy szereg produktów, które mogą usprawnić działanie Twojej firmy!

 

W programie:

 • KONFERENCJA – Rozmawiamy o funduszach dla przedsiębiorczych
 • TARGI PRODUKTÓW I USŁUG DLA BIZNESU -wachlarz ofert firm i instytucji finansowych, wsparcia biznesu, firm szkoleniowo-doradczych
 • SEMINARIA / WARSZTATY / SPOTKANIA BIZNESOWE
 • USŁUGI DORADCZE

 

Korzyści z uczestnictwa – tutaj dowiesz się m.in:

 • jak pozyskać kapitał na założenie firmy, prowadzenie działalności oraz nowe inwestycje
 • jak zdobyć aż do 40 000 zł na specjalistyczne usługi doradcze dla firm
 • jak pozyskać ponad 12 tys. zł na szkolenia dla menadżerów
 • jak nawiązać współpracę międzynarodową z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, klastrami i instytucjami europejskimi w ramach „Inicjatywy Awangarda”

 

Dzięki obecności na Forum zyskujesz:

 • dostęp do kompleksowej oferty finansowania biznesu w jednym dniu w jednym miejscu
 • możliwość spotkania z szeroką gamą instytucji wspierających biznes
 • okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych

 

Nie może Cię zabraknąć! Udział we wszystkich wydarzeniach jest BEZPŁATNY! Zapraszamy!

 

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Więcej informacji na stronie https://www.marr.pl/4mff/

Konferencjekonferencje
22 października 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Po interwencji Rzecznika MŚP została uchylona decyzja o zniszczeniu ponad 20 ton szczupaka

Organ I instancji nakazał Spółce zniszczenie przesyłki mrożonych tusz ze szczupaka pospolitego oraz szczupaka pospolitego patroszonego o łącznej wadze 20 004 kg. Po interwencji Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców organ II instancji uchylił decyzję organu I instancji w całości i nakazał wydanie weterynaryjnego świadectwa przekroczenia granicy dla przesyłki mrożonych tusz ze szczupaka.

W dniu 25 września 2019 r. do Biura Rzecznika MŚP wpłynął wniosek Spółki o interwencję w związku z kontrolą lekarza weterynarii trwającą od 16 września 2019 r. i wstrzymującą kontener mrożonych tusz szczupaka oraz szczupaka patroszonego o łącznej wadze 20 004 kg. Powodem zatrzymania kontenera była niezgodność wagowa pojedynczych sztuk szczupaka dobrej jakości, z tym co zostało wpisane w świadectwie zdrowia.

W dniu 27 września 2019 r. Rzecznik MŚP zawiadomił organ o wstąpieniu do postępowania na prawach przysługujących prokuratorowi wraz ze stanowiskiem w sprawie, wskazując, iż kontrola Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie wykazała żadnych nieprawidłowości, zaś towar był bardzo dobrej jakości i zniszczenie go bądź odesłanie do kraju nadania przeczyłoby zasadzie proporcjonalności.

Na skutek wniesionego przez Rzecznika ponaglenia, decyzją z dnia 4 października 2019 r. organ I instancji nakazał Spółce zniszczenie całej przesyłki, o łącznej wadze 20 004 kg, w uprawnionym do tego zakładzie sektora utylizacyjnego.

Spółka wniosła odwołanie od powyższej decyzji wskazując, iż faktyczna waga przesyłki oraz waga odnotowana w świadectwie weterynaryjnym i dokumentach towarzyszących przesyłce jest tożsama. Od decyzji tej odwołanie wniósł również Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców domagając się jej uchylenia. Rzecznik wskazał, iż organ wydając decyzję winien kierować się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania, czego w przedmiotowej sprawie nie uczynił. Skoro kontrola jakości towaru nie wykazała żadnych nieprawidłowości, to niezrozumiałym było, dlaczego produkt miałby zostać zniszczony i nie dopuszczony do obrotu na rynek wewnętrzny Unii Europejskiej.

Decyzją z dnia 16 października 2019 r. organ II instancji uchylił zaskarżoną decyzję w całości i nakazał organowi I instancji wydanie weterynaryjnego świadectwa przekroczenia granicy dla przesyłki mrożonych tusz ze szczupaka pospolitego oraz szczupaka pospolitego patroszonego o łącznej wadze 20 004 kg wskazując, iż postępowanie organu I instancji było zbyt restrykcyjne. Organ odwoławczy wskazał, iż wydając decyzję kierował się wyrażoną w art. 12 ustawy Prawo przedsiębiorców zasadą prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, oraz zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Wziął także pod uwagę, iż deklaracja co do wagi jednostkowej ryb znajdujących się w przesyłce nie jest informacją wymaganą w świadectwie zdrowia.

 • Jesteśmy bardzo zadowoleni z reakcji i rozstrzygnięcia dokonanego przez organ II instancji po interwencji Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Organy administracji wydając swoje decyzje powinny kierować się nie tylko przepisami prawa, ale również zasadami wynikającymi z Konstytucji Biznesu. Bardzo ważne jest, aby organy poprzez swoje działania budowały zaufanie w relacji państwo-przedsiębiorca.
Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
21 października 2019
Urzędnicy silni wobec słabych - przedsiębiorca odprowadzony przez policję do złożenia wyjaśnień w Sylwestra
Urzędnicy silni wobec słabych – przedsiębiorca odprowadzony przez policję do złożenia wyjaśnień w Sylwestra
Historia Wojciecha Wilka – przedsiębiorcy, który z powodu narażenia Skarb Państwa na ubytek w wysokości ok. 9 600 zł, został odprowadzony przez policję w celu złożenia wyjaśnień w Sylwestra. Pan Wojciech opiekował się wówczas chorą na nowotwór żoną.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
17 października 2019
VI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców
VI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Trwa transmisja na żywo z VI posiedzenia Rady Przedsiębiorców.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
10 października 2019
Już 17.10 odbędzie się VI posiedzenie Rady Przedsiębiorców - zapraszamy do rejestracji
Już 17.10 odbędzie się VI posiedzenie Rady Przedsiębiorców – zapraszamy do rejestracji

Przypominamy, że w dniu 17 października 2019 r. organizujemy otwarte VI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Posiedzenie odbędzie się w trakcie Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw trwającego od 16 do 18 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Głównym tematem poruszanym podczas obrad będzie kwestia stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej – zostaną zaprezentowane m.in. studia przypadków naruszeń praw przedsiębiorców, dane statystyczne oraz wnioski na przyszłość.

Prelegentami będą m.in.:

 • Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców;

 • dr Radosław Bulejak – Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Podatków i danin quasi-podatkowych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, ekspert Business Center Club;

 • Jerzy Martini – ekspert Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa;

 • dr hab. Leszek Bielecki – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie;

 • dr Anna Zaręba-Faracik – Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego w Biurze Rzecznika MŚP;

 • dr Marek Woch – Radca Rzecznika MŚP;

 • Grzegorz Piątkowski – Dyrektor Wydziału Wstępnej Analizy Wniosków w Biurze Rzecznika MŚP, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika w Krakowie.

Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a także dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej.

Rejestracja na posiedzenie odbywa się w ramach rejestracji na Kongres pod adresem: https://ekmsp.eu/visitor/register

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
9 października 2019
Objaśnienia prawne
Interwencja Rzecznika MŚP w sprawie dotyczącej momentu ujęcia faktury korygującej

Do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z prośbą o pomoc w zakresie postępowania dotyczącego podatku od towarów i usług zwrócił się Prezes Zarządu Spółki. W złożonym piśmie poinformował, że Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego (dalej: Organ I instancji) po upływie ponad 5 i pół roku wszczął wobec Spółki kontrolę celno-skarbową, kwestionując prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zdaniem Organu I instancji Spółka zawyżyła podatek naliczony za kontrolowany okres nieprawidłowo ujmując w ewidencji nabyć fakturę VAT potwierdzającą wniesienie wkładu niepieniężnego. W ocenie Organu I instancji podstawę opodatkowania winna stanowić wartość nominalna obejmowanych akcji, a nie ich wartość rynkowa.

W trakcie postępowania kontrolnego Spółka otrzymała i zaakceptowała od kontrahenta sporną korektę faktury VAT, w kwotach zgodnych z ustaleniami Organu I instancji. Spółka nie zgodziła się z otrzymanym protokołem kontroli, w konsekwencji także nie skorzystała z uprawnienia do złożenia korekty faktury VAT za kontrolowany okres. W świetle powyższego kontrola celno-skarbowa przekształciła się w postępowanie podatkowe. Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego Organ I instancji podtrzymał w całości stanowisko kontroli celno-skarbowej i określił Spółce zobowiązanie w podatku od towarów i usług.

Od powyższej decyzji Spółka wywiodła odwołanie do Organu II instancji wskazując m. in., że Organ I instancji bezzasadnie uznał, że podstawa opodatkowania wkładu niepieniężnego winna być ustalona w oparciu o wartość nominalną objętych akcji, a także nieprawidłowo rozstrzygnął wątpliwości w zakresie wykładni przepisu na niekorzyść Spółki.

Do ww. odwołania przyłączył się Rzecznik, wskazując dodatkowo na pominięcie przez Organ I instancji faktu otrzymania i zaakceptowania przez Spółkę w trakcie kontrolki celno-skarbowej korekty  spornej faktury VAT. Zdaniem Rzecznika, ww. fakt miał istotne znaczenie, bowiem winien on skutkować umorzeniem postępowania podatkowego za kontrolowany okres. W ocenie Rzecznika korekta spornej faktury VAT winna być ujęta na bieżąco tj. w dacie jej otrzymania, co w konsekwencji czyni postępowanie podatkowe za kontrolowany okres bezprzedmiotowym.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Organ II instancji uchylił w całości decyzję Organu I instancji i umorzył postępowanie w sprawie. Jak wynika z uzasadnienia wydanej decyzji Organ II instancji, stwierdził, że Organ I instancji prawidłowo ustalił, iż podstawą opodatkowania dla czynności wniesienia aportu (wkładu niepieniężnego) do Spółki winna stanowić wartość nominalna wydanych akcji. Jednocześnie ww. Organ uznał, że postępowanie jest bezprzedmiotowe ze względu na przedawnienie zobowiązania podatkowego za kontrolowany okres, a także że Spółka otrzymując fakturę korygującą była zobowiązana do ujęcia jej na bieżąco, podzielając tym samym stanowisko Rzecznika w przedmiotowym zakresie.

Komentarz Anny Zaręby-Faracik, Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego: W sprawie wygranej przez Rzecznika, Wydział Interwencyjno-Procesowy unaocznił bardzo ważny niuans prawny. Dokonana analiza akt sprawy doprowadziła do wykrycia luki w stanie prawnym ustalonym przez organ. Każda sprawa jaką prowadzimy jest szczegółowo badana, czego konsekwencją jest to, że po raz kolejny udało się wygrać trudną sprawę poprzez wyprowadzenie bardzo trafnej argumentacji prawnej. To pokazuje, że udział Rzecznika w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych jest potrzebny i niesie realną pomoc przedsiębiorcom.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
8 października 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Zajęcie pasa drogowego – po interwencji Rzecznika MŚP organ uwzględnia wniosek przedsiębiorcy

Po przedstawieniu stanowiska Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców organ uznał w większości wniosek strony o zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego.

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wnioskiem o interwencję zgłosił się przedsiębiorca, który wnioskował o wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego, w którym posadowiony był jego kiosk handlowy. Przedsiębiorca wnioskował o wydanie przedmiotowego zezwolenia na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Zarządca drogi wydał stronie zezwolenie jedynie na okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. odmawiając udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w terminie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Przedsiębiorca prowadził w tym miejscu kiosk handlowy od wielu lat.

Przedsiębiorca odwołał się od decyzji organu administracji publicznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i zwrócił z wnioskiem o interwencję do Biura Rzecznika MŚP. Po uchyleniu decyzji organu I instancji przez SKO i wstąpieniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do ponownego postępowania przed zarządcą drogi na prawach przysługujących prokuratorowi, przedsiębiorca otrzymał zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 24 sierpnia 2020 r.

Stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazywało m.in. na naruszenia praw przedsiębiorców w toku postępowania prowadzonego pierwotnie przez organ. W konsekwencji powyższego, organ wydając ponowne rozstrzygnięcie w sprawie uwzględnił niemal w całości wniosek przedsiębiorcy.

Komentarz dr Anny Zaręby-Faracik, dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego: Organy wydając swoje decyzje muszą uwzględniać zasady wynikające mi.in. z Konstytucji Biznesu. Bardzo ważne jest, aby organy poprzez swoje działania budowały zaufanie w relacji państwo-przedsiębiorca. Po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców okazało się, że można było zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego znacząco przedłużyć w stosunku do pierwszego okresu jaki został określony w decyzji organu. Cieszy nas to, że argumenty podnoszone w postępowaniach przez Wydział Interwencyjno-Procesowy są skuteczne, jednak jednocześnie martwi nastawienie części urzędników do przedsiębiorców.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
4 października 2019
VI posiedzenie Rady Przedsiębiorców na Europejskim Kongresie MŚP
VI posiedzenie Rady Przedsiębiorców na Europejskim Kongresie MŚP

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców objęło patronatem Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 16 – 18 października br. w Katowicach. Podczas Kongresu odbędzie się m.in. VI posiedzenie Rady Przedsiębiorców, działającej przy Rzeczniku MŚP.

Posiedzenie Rady Przedsiębiorców odbędzie się 17 października o godzinie 13:30, podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Głównym tematem poruszanym podczas obrad będzie kwestia stosowania zasad prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej – zostaną zaprezentowane między innymi studia przypadków naruszeń praw przedsiębiorców, dane statystyczne oraz wnioski na przyszłość.

Rejestracja na posiedzenie Rady Przedsiębiorców odbywa się w ramach rejestracji na Kongres pod adresem: https://ekmsp.eu/visitor/register. Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Konferencje, Rada Przedsiębiorcówkonferencje rada-przedsiebiorcow
4 października 2019
Biura Rzecznika MŚP nieczynne w dniach 17-18 października 2019
Biura Rzecznika MŚP nieczynne w dniach 17-18 października 2019

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uprzejmie informuje, że w dniach 17 oraz 18 października 2019 roku Biuro z siedzibą w Warszawie oraz Oddziały Terenowe w Krakowie, Białymstoku, Gdańsku, Poznaniu będą nieczynne z powodu uczestnictwa w Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w Katowicach.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

W tych dniach w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z siedzibą w Warszawie w godzinach 8.30 do 16.30  odbędzie się dyżur, a kontakt możliwy będzie pod numerem telefonu 0 22 123 70 70.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
26 września 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Wnioskowane przez Rzecznika MŚP korzystne dla przedsiębiorców zmiany w projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw zostały przyjęte

Egzekucja kar pieniężnych za naruszenia ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych będzie wstrzymana do czasu prawomocnego utrzymania tych kar. Z kolei nowe obowiązki wprowadzone do ustawy o systemie monitorowania  i kontrolowania jakości paliw wejdą w życie pół roku później, niż planowano, czyli 1 lipca 2020 r. (pierwotnie miało to nastąpić już 1 stycznia 2020 r.).

Egzekucja kar pieniężnych nakładanych na podstawie art. 33 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155) będzie możliwa dopiero po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie wymierzenia tych kar. Tym samym wniesienie skargi do sądu na niekorzystną dla przedsiębiorcy decyzję wstrzyma egzekucję nałożonej kary.

Ponadto nowe obowiązki dla wybranych przedsiębiorców wprowadzone do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw  (Dz. U. z 2019 r. poz. 660) wejdą w życie dopiero 1 lipca 2020 r. (pierwotnie miało to nastąpić już 1 stycznia 2020 r.). To efekt starań Rzecznika MŚP.

W kwietniu 2019 r. Ministerstwo Energii przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw art. 9ca, którym nakłada się nowe obowiązki na przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw ciekłych na stacjach paliwowych oraz stacjach zakładowych, polegające na odpowiednim oznakowaniu pistoletów wydawczych i dystrybutorów – pod rygorem kary pieniężnej w wysokości 5.000 zł. Zgodnie z projektem, termin wejścia w życie nowych obowiązków miał nastąpić już 1 stycznia 2020 r.

Pismem z dnia 17 kwietnia 2019 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, kierując się potrzebą ochrony praw i interesów mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców skierował do Ministra Energii uwagi i wnioski o dokonanie zmian w tym projekcie. Oprócz zmian związanych z wprowadzaniem nowych obowiązków na przedsiębiorców pod rygorem kary pieniężnej Rzecznik wniósł o wprowadzenie regulacji uzależniającej możliwość egzekucji kar pieniężnych nakładanych na podstawie art. 33 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych od uprawomocnienia się decyzji administracyjnych w tym zakresie. W konsekwencji zaskarżenie decyzji organów wymierzających kary pieniężne wstrzyma ich egzekucję do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd.

Uchwalona przez Sejm w dniu 19 lipca 2019 r. ustawa, uwzględniająca uwagi i wnioski Rzecznika, została ogłoszona 14 sierpnia 2019 r. i wejdzie w życie co do zasady 1 stycznia 2020 r.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
24 września 2019
Dyskusja przedsiębiorcy
Rzecznik MŚP powołuje Zespół roboczy ds. kontroli trzeźwości w miejscu pracy i zaprasza do niego przedstawicieli resortów pracy, cyfryzacji, zdrowia i Prezesa UODO

 

Dr n. pr. Marek Woch

Radca Rzecznika Małych

i Średnich Przedsiębiorców

 

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego na łamach gazety „Rzeczpospolita” z dnia 12 września 2019 r. pt. „Szef nie zmusi do dmuchania w balonik”[1], zgodnie z treścią, którego Resort pracy zgadza się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, że pracodawcy nie mają prawa samodzielnie prowadzić wyrywkowych ani prewencyjnych kontroli trzeźwości załogi oraz że Badanie stanu trzeźwości może wówczas przeprowadzić wyłącznie uprawniony organ, co w ocenie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców może wprowadzać w błąd osoby, które nie zapoznały się z całością stanowiska resortu pracy w tej sprawie, poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienie.

Wnioskiem z dnia 29 lipca 2019 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnienia prawnego dotyczącego problematyki kontroli badania stanu trzeźwości pracowników przez pracodawcę. Chodzi mianowicie o prawidłowe rozumienie i stosowanie przepisów art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi[2] oraz art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy[3] oraz wyjaśnienie, czy pracodawca jest uprawniony do samodzielnej kontroli stanu trzeźwości pracownika lub wyrywkowej kontroli tego stanu np. z użyciem alkomatu bez udziału właściwego organu, a także czy dane dotyczące stanu trzeźwości pracownika są danymi osobowymi o stanie zdrowia, co w konsekwencji oznaczałoby, że ich przekazanie możliwe jest wyłącznie z inicjatywy pracownika.

Pismem z dnia 13 sierpnia 2019 r., znak: DPR.1.4102.47.2019.KJ, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało, że ,,nie jest możliwe bez udziału Ministra Zdrowia” wydanie objaśnienia prawnego w zakresie stosowania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tym niemniej Ministerstwo wskazało, że art. 17 tej ustawy jest przepisem szczególnym stanowiącym podstawę do pozyskiwania danych o stanie trzeźwości pracownika z inicjatywy pracodawcy – w okolicznościach i na zasadach w nim uregulowanych.

Główny problem związany z możliwością kontroli badania stanu trzeźwości pracowników przez pracodawców wynika właśnie z okoliczności, jakie muszą wystąpić, aby powyższa norma prawna mogła znaleźć zastosowanie. Przepis art. 17 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wymaga bowiem, aby zachodziło uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Tylko wówczas kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona nie tylko mogą, ale wręcz mają obowiązek niedopuszczenia do pracy takiego pracownika.

Powyższa przesłanka „uzasadnionego podejrzenia” wystąpienia tych okoliczności stanowi zatem przeszkodę dla przeprowadzania przez pracodawców kontroli trzeźwości pracowników w sposób „prewencyjny” czy „wyrywkowy”, które z istoty swej zakładają automatyzm w działaniu bez uwzględniania indywidualnych okoliczności każdego przypadku. Ministerstwo wprost przy tym wskazało, że niemożność weryfikacji stanu trzeźwości pracownika wystąpi wówczas, kiedy pracodawca nie będzie w konkretnym przypadku w stanie wykazać istnienia „uzasadnionego podejrzenia”, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ww. ustawy.

A contrario zatem Ministerstwo potwierdziło, że w przypadku wykazania istnienia „uzasadnionego podejrzenia” pracodawca jest uprawniony do weryfikacji stanu trzeźwości pracownika, zwracając jednocześnie uwagę na konieczność zapewnienia takich wartości i obowiązków jak poszanowanie dóbr osobistych pracownika. Oczywistym pozostaje również, że pracodawca nie może zmusić pracownika „do dmuchania w balonik”, przy czym pracownik odmawiający poddania się weryfikacji stanu trzeźwości w takiej sytuacji musi liczyć się
z możliwymi negatywnymi konsekwencjami prawnymi.

Z kolei pracodawca w takiej sytuacji ma obowiązek zapewnić badanie stanu trzeźwości pracownika przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego, co również nie wyklucza, że pracownik odmówi poddania się badaniu i co logiczne również będzie mogło wiązać się z negatywnymi konsekwencjami prawnymi dla pracownika. Powyższe konkluzje znajdują potwierdzenie również w aktualnym orzecznictwie sądowym (por. wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2018 r., sygn. akt II PK 199/17, Legalis nr 1846809).

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że w dniu 18 września 2019 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Cyfryzacji, Ministra Zdrowia oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaproszenie do wzięcia udziału w pracach projektowanego Zespołu Roboczego ds. kontroli trzeźwości w miejscu pracy w ramach działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Radzie Przedsiębiorców.

Prace w Zespole mają na celu przeprowadzenie wspólnej debaty oraz wypracowanie ewentualnych rozwiązań legislacyjnych umożliwiających pracodawcom wyrywkową kontrolę trzeźwości pracowników w branżach szczególnie narażonych na to zjawisko zgodnie z sugestiami zawartymi w piśmie z dnia 13 sierpnia 2019 r. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie wskazano, że ,,biorąc pod uwagę złożoność poruszonej problematyki, która wymaga znalezienia odpowiedniej równowagi pomiędzy interesem pracodawcy a ochroną dóbr osobistych pracownika, jak również zgodność takich rozwiązań z RODO, warto rozważyć, przed podjęciem ewentualnych prac legislacyjnych, przeprowadzenie debaty z udziałem właściwych resortów, organów oraz partnerów społecznych (przedstawicieli organizacji pracodawców oraz organizacji związków zawodowych)”.

[1] Dodatek „Kadry i płace”, aut. J. Kalinowska.

[2] Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, ze zm.

[3] Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
23 września 2019
Oświadczenie Rzecznika MŚP ws. zapowiadanych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych
Oświadczenie Rzecznika MŚP ws. zapowiadanych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych

Z zadowoleniem przyjmuję ogłoszone przez Premiera Mateusza Morawieckiego plany, dotyczące zmiany systemu naliczania składek na ubezpieczenie społeczne z ryczałtu na składki powiązanie z dochodem – dla przedsiębiorców którzy mają przychody nie większe niż 10 tys. złotych miesięcznie i dochody nie większe niż 6 tys. złotych miesięcznie. Jest to krok w bardzo dobrym kierunku.

Polska jest jedynym krajem w Europie, w którym wysokość składki jest na sztywno powiązana z prognozowanym średnim wynagrodzeniem. Nie bierze się pod uwagę, czy przedsiębiorca w danym miesiącu zarobił chociaż tyle, ile musi zapłacić do ZUS – a przecież po zapłaceniu składki przedsiębiorcy powinno jeszcze zostać na życie. W krajach UE przedsiębiorcy mają składkę dobrowolną – jak w Niemczech; powiązaną z uzyskiwanym dochodem – jak we Francji czy Holandii; czy ryczałtową ale związaną z dochodem – jak w Wielkiej Brytanii. Proponowane przez Premiera Morawieckiego zmiany zbliżą nas do systemów ubezpieczeń społecznych w rozwiniętych krajach.

Z zapowiadanej reformy ma skorzystać około 250 tys. przedsiębiorców. Dla nich ryczałtowy ZUS przestanie być już potencjalnym zabójcą ich miejsc pracy. Pozostaje jednak jeszcze około 950 tysięcy przedsiębiorców, którzy nadal będą płacić składki ryczałtem, mimo że większość z nich uzyskuje miesięczny dochód mniejszy niż 6 tys. złotych, a więc niczym (oprócz tego, że mają przychód większy od 10 tys. zł. miesięcznie) nie różnią się od tych, którzy będą uprawnieni do zapłacenia ZUS od dochodu. Utrzymanie siebie i rodziny oraz inwestycje w rozwój firmy mogą być finansowane wyłącznie z dochodu, wyższy od 10 tys. zł miesięcznie przychód nie ma zupełnie na to wpływu.

Koszt wprowadzanej zmiany to około 1 miliard złotych. Razem z innymi kierowanymi do przedsiębiorców rozwiązaniami: obniżony CIT dla małych spółek, podniesienie jednorazowej amortyzacji z 3 tys. do 10 tys., a na maszyny i urządzenia do 100 tys., wsparcie inwestycji strategicznych to koszt kilku miliardów złotych. Wysiłek budżetowy w tym zakresie jest więc duży, ale dzięki takim rozwiązaniom Polska gospodarka rozwija się w szybkim tempie. W następnych latach Rząd zakłada dalsze wsparcie różnych grup społecznych. Liczę na to, że przedsiębiorcy także nadal będą uczestniczyć w podziale wypracowanego PKB i zmiana naliczania składek na ZUS z ryczałtu na system od dochodu obejmie wszystkich, których miesięczny dochód jest mniejszy od 6 tys. złotych, bez względu na osiągany przychód.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz zaproponowała, aby po wyborach zebrał się „okrągły stół” w sprawie funkcjonowania ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców, przy którym usiądą przedsiębiorcy – w tym ich rzecznik, politycy i eksperci. Uważam tę inicjatywę za niezwykle ważną i potrzebną. Polskie firmy nie mogą mieć mniej korzystnych rozwiązań w kraju niż zagraniczna konkurencja. Ryczałtowy ZUS powinien odejść do lamusa, bo utrudnia realizację wyzwań, jakie stoją przed naszą gospodarką w realizacji idei państwa dobrobytu.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
19 września 2019
Nowa aplikacja e-Sprawozdania Finansowe do stosowania od września 2019 – z udoskonaleniem zgłoszonym przez Rzecznika MŚP
Nowa aplikacja e-Sprawozdania Finansowe do stosowania od września 2019 – z udoskonaleniem zgłoszonym przez Rzecznika MŚP

Udoskonalona aplikacja (ze schemami MF w wersji 1_2) uwzględnia postulat przekazywany przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości, w oparciu o zgłoszenia przedsiębiorców, którzy sygnalizowali problem pojawiający się na ostatnim etapie składania e-Sprawozdań Finansowych (do KRS).

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców pismem z 29 kwietnia 2019 r. wniósł o zmianę w systemie eKRS polegającej na umożliwieniu składania sprawozdań finansowych identyfikowanych numerem NIP. Ponadto Rzecznik zwrócił się o uwzględnienie bieżących utrudnień i niedogodności związanych ze składaniem sprawozdań finansowych, jako okoliczności wyłączających pociąganie do odpowiedzialności przedsiębiorców podczas postępowań prowadzonych przez organy podległe Ministrowi Sprawiedliwości i Ministrowi Finansów.

W ostatnich dniach Ministerstwo Finansów udostępniło nową bezpłatną aplikację e-Sprawozdania Finansowe on-line dla podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe, pod adresem: https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start. W obecnej wersji skorelowano identyfikację podmiotów, składających e-Sprawozdania Finansowe w taki sposób, że nie będzie to przyczyną odrzucania e-sprawozdań finansowych przez system eKRS.

Dotychczasowe schematy umożliwiały podanie jednego z dwóch numerów NIP lub KRS. Jeśli spółka podawała pierwszy numer, to miała problem ze złożeniem sprawozdania finansowego poprzez system eKRS. Wymagał on numeru KRS. Obecnie nie będzie z tym problemu, ponieważ aktualnie struktury zawierają dwa pola „Identyfikator podatkowy NIP” oraz „Numer KRS”. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do KRS.

Natomiast dalszemu doskonaleniu systemu e-Sprawozdań Finansowych będzie służyło spotkanie Zespołu Roboczego ds. e-sprawozdań w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w dniu 23 września 2019 r. Uczestnictwo w pracach Zespołu potwierdziły Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Cyfryzacji.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców poruszał kwestię konieczności doskonalenia systemu e-Sprawozdań Finansowych w pismach:

 • z 26 sierpnia 2019 r. – do Ministra Finansów,

 • z 12 sierpnia 2019 r. – do Ministra Finansów,

 • z 19 lipca 2019 r.  – do Ministra Finansów,

 • z 28 czerwca 2019 r. – do Ministra Cyfryzacji,

 • z 28 czerwca 2019 r. – do Ministerstwa Sprawiedliwości,

 • z 28 czerwca 2019 r. – do Ministra Finansów,

 • z 18 czerwca 2019 r. – do Ministerstwa Sprawiedliwości,

 • z 21 maja 2019 r. – do Ministra Sprawiedliwości,

 • z 14 maja 2019 r. – do Ministra Sprawiedliwości,

 • z 10 maja 2019 r. – do Ministra Sprawiedliwości,

 • z 29 kwietnia 2019 r. –  do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Finansów,

 • z 27 marca 2019 r. – do Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości,

 • z 5 marca 2019 r. – do Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
17 września 2019
Dyskusja przedsiębiorcy
Na skutek interwencji Rzecznika MŚP polscy producenci przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości pobranej wody oraz ilości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi utrzymają silną pozycję na rodzimym rynku

1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa – Prawo wodne, zakładająca, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od 1 stycznia 2021 r. będzie wyposażać w drodze przetargu podmioty korzystające z usług wodnych dokonujące poboru wód powierzchniowych lub podziemnych i wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi w ramach usług wodnych w przyrządy umożliwiające pomiar poboru wody i ilości wprowadzanych ścieków. Przyrządy te miały być objęte prawną kontrolą metrologiczną, tzn. posiadać parametry i certyfikaty wskazane przez Główny Urząd Miar.

Polscy producenci rzeczonych przyrządów pomiarowych obawiali się, że nie zdążą do 1 stycznia 2021 r. uzyskać dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów Głównego Urzędu Miar, tym bardziej, że do tej pory nie wydano kilku rozporządzeń umożliwiających wprowadzenie prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów. Ponadto Główny Urząd Miar oszacował, że koszty przygotowania odpowiedniej infrastruktury metrologicznej wyniosą nie mniej niż 80 mln zł (co kilkukrotnie przewyższa roczny budżet GUM na inwestycje), a minimalny czas jej pełnego przygotowania to około 4-6 lat.

Mając na uwadze powyższe, Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, pismem z 15 lipca 2019 r. zwrócił się z zapytaniem do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, czy postulat rezygnacji z objęcia prawną kontrolą metrologiczną przyrządów, o których mowa w art. 303 ust. 3 Prawa wodnego spotkał się z odpowiedzią Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W odpowiedzi z 24 lipca 2019 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało, że pismem z 16 lipca 2019 r. Pani Minister Jadwiga Emilewicz wystąpiła do Pana Jacka Sasina, Wicepremiera i Przewodniczącego SKRM z wnioskiem o rozpatrzenie i rozstrzygnięcie ww. sprawy podczas jednego z najbliższych posiedzeń SKRM.

W rezultacie 8 sierpnia 2019 r. podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zgłoszono i przyjęto poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi zarekomendowano Sejmowi uchylenie art. 303 ust. 3 oraz wydłużenie terminu wejścia w życie wymogu stosowania przyrządów pomiarowych, o którym mowa w art. 36, do dnia 1 stycznia 2027 r.

Na posiedzeniu 11 września 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw zgodnie z powyższymi rekomendacjami Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
13 września 2019
Objaśnienia prawne
Rzecznik MŚP wnioskuje o objaśnienie prawne w sprawie nakazów zwrotu środków przekazanych przedsiębiorcom tytułem dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w przypadku nieterminowej wpłaty kwoty kosztów płacy zatrudnionych pracowników pełnosprawnych

W związku z faktem, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wydaje decyzje nakazujące przedsiębiorcom zwrot środków przekazanych im tytułem dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w przypadku nieterminowej wpłaty przez przedsiębiorcę kwoty kosztów płacy zatrudnionych przez niego pracowników pełnosprawnych, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się z wnioskiem o wydanie przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej objaśnień prawnych w następującym zakresie: Czy w świetle przepisu art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 roku poz. 1172 – dalej ustawa o rehabilitacji) kosztami kwalifikowanymi są jedynie koszty płacy pracownika niepełnosprawnego, czy też koszty płacy pracowników ogółem, tj. koszty płacy pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych?

Zdaniem Rzecznika ustawa o rehabilitacji, posługując się pojęciem koszty płacy, odnosi je do kosztów płacy poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych, a nie pracowników pełnosprawnych. Tym samym PFRON badając czy wystąpiła przesłanka z art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji, powinien ustalić czy przedsiębiorca poniósł koszty płacy pracownika niepełnosprawnego z zachowaniem terminów, a nie koszty płacy pracowników ogółem. Skoro bowiem pracodawca uzyskuje dofinansowanie do wynagrodzenia konkretnego pracownika niepełnosprawnego, to w postępowaniu w przedmiocie weryfikowania prawidłowości uiszczania kosztów płacy z tego tytułu, także powinny być ustalane okoliczności dotyczące konkretnego pracownika niepełnosprawnego, a nie globalnie wszystkich pracowników. W sytuacji zatem gdy przedsiębiorca dokonał wpłaty całości kosztów płacy dotyczących pracowników niepełnosprawnych, a uchybił terminowi uiszczenia kosztów płacy pracowników pełnosprawnych powyższe uchybienie, zdaniem Rzecznika nie stanowi podstawy dla zastosowania sankcji wynikającej z przepisu art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji.

Prasa Radio Telewizjaprasa-radio-telewizja
12 września 2019
List otwarty Rzecznika MŚP do Premiera ws. zapowiedzi zniesienia ryczałtowej składki ZUS dla sektora MŚP
List otwarty Rzecznika MŚP do Premiera ws. zapowiedzi zniesienia ryczałtowej składki ZUS dla sektora MŚP

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu otwartego Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, do Premiera Mateusza Morawieckiego ws. zapowiedzi zniesienia ryczałtowej składki ZUS dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw i zastąpienia ryczałtu systemem składki powiązanej z dochodem – z zastrzeżeniem, że maksymalna składka nie będzie wyższa od zapowiadanej na 2020 rok.

W liście Rzecznik wskazuje, że są to jedne z najbardziej szkodliwych barier w działalności polskich przedsiębiorców, a on sam wielokrotnie postulował o wprowadzenie zmian w tym zakresie. Rzecznik wyraża również pewność, że zapowiadana likwidacja ryczałtowego ZUS w obecnej formie i zastąpienie go systemem umożliwiającym każdemu zapłacenie składki – systemem, który obowiązuje obecnie we wszystkich państwach UE oprócz Polski – uda się i będzie początkiem nowego, historycznego otwarcia funkcjonowania sektora MŚP w naszym kraju.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
11 września 2019
Mały ZUS - pismo ws. wydłużenia terminu
Rzecznik MŚP reaguje na bezczynność Starosty w sprawie wniosku przedsiębiorcy

Przedsiębiorca we wrześniu 2016 r. złożył do Starosty wniosek o uzgodnienie odszkodowania za działkę, która z mocy prawa przeszła na własność Skarbu Państwa. Organ odmówił przeprowadzenia negocjacji. W lutym 2017 r. Spółka ponownie wystąpiła o ustalenie wysokości odszkodowania za przedmiotową nieruchomość. Starosta odmówił wszczęcia postępowania.

W grudniu 2017 r. przedsiębiorca po raz kolejny wystąpił z wnioskiem o ustalenie wysokości odszkodowania, który nie został jednak przez organ rozpoznany. Spółka złożyła ponaglenie do Starosty w związku z bezczynnością organu administracji. Organ nie podjął jednak żadnej czynności w przedmiotowej sprawie.

W konsekwencji, po ponad rocznej bezczynności Starosty Powiatu, przedsiębiorca zgłosił się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o podjęcie interwencji w jego sprawie. Rzecznik wstąpił do niniejszej sprawy, składając ponaglenie w związku z bezczynnością Starosty. Wojewoda uznał ponaglenie Rzecznika za uzasadnione i zobowiązał Starostę do załatwienia  sprawy w terminie 30 dni liczonych od daty otrzymania postanowienia.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z reakcji i rozstrzygnięcia dokonanego przez Wojewodę po interwencji Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – Organ administracji publicznej na podstawie art. 37 § 4 k.p.a. jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Będziemy reagować w każdym przypadku naruszenia tego obowiązku.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
10 września 2019
#GłosPrzedsiębiorcy: FPP i Rzecznik MŚP współpracują dla poprawy sytuacji przedsiębiorców
#GłosPrzedsiębiorcy: FPP i Rzecznik MŚP współpracują dla poprawy sytuacji przedsiębiorców

Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zawiązały współpracę w zakresie inicjatywy Głos Przedsiębiorcy. W ramach inicjatywy rolą Rzecznika MŚP będzie wsparcie zgłoszonych pomysłów oraz promocja Głosu Przedsiębiorcy w środowisku biznesowym. Za pośrednictwem formularza online Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii każdy przedsiębiorca może zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy ustawodawcze, które następnie są oceniane przez internautów oraz merytorycznie analizowane i przekazywane do prac legislacyjnych. Dotychczas dzięki inicjatywie zgłoszono 265 propozycji zmian w przepisach, z czego 24 wdrożono w życie. Konsultowanych w sumie było 49 propozycji, z których 10 jest obecnie w fazie konsultacji międzyresortowych.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć siedmiu kategorii: rozwój działalności gospodarczej, prawa i obowiązki przedsiębiorcy, finansowanie, wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług na rynek, handel zagraniczny, informacje dla przedsiębiorców oraz inwestowanie w Polsce. Rzecznik MŚP deklaruje włączenie się we współpracę z poszczególnymi resortami w zakresie wdrażania zgłoszonych pomysłów.

„Przedsiębiorcy w Polsce wiedzą najlepiej, które przepisy w największym stopniu ograniczają ich swobodę prowadzenia działalności gospodarczej lub stanowią zbędną biurokrację. Dlatego tak ważne jest, aby właściwe resorty wsłuchały się w ich głos i pomysły i uwzględniły te postulaty przy tworzeniu prawa – podkreśla Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

„Ministerstwo Energii, kierując się oczekiwaniami przedsiębiorców oraz potrzebą przejrzystości rynku paliwowego, przygotowało propozycję uproszczeń regulacyjnych dotyczących sprawozdawczości w zakresie rynku paliwowego. Ułatwiło to przedsiębiorcom realizację nałożonych na nich obowiązków, wpłynęło także na uszczelnienie systemu monitorowania tego rynku i jego usprawnienie. Działanie te było możliwe dzięki współpracy sektora biznesu z organami państwa. Przed nami kolejne wyzwania, które razem będziemy realizować” – mówi Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.

Współpraca z Rzecznikiem MŚP w zakresie Głosu Przedsiębiorców może otworzyć wiele perspektyw rzeczywistego wdrożenia pomysłów biznesu przez poszczególne resorty. Mamy świadomość, jak ważne i znaczące korzyści dla przedsiębiorstw mogą przynieść proponowane rozwiązania legislacyjne. Tym bardziej, że ułatwienia dla biznesu są nieodzownym elementem życia gospodarczego i wzmacniają rozwój ekonomiczny kraju” – dodaje Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Przykładem sukcesu inicjatywy jest fakt, że 31 lipca 2019 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, która została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 6 sierpnia br. Rozwiązuje to jeden z problemów wskazanych przez użytkowników Głosu Przedsiębiorcy – aplikacji, z której przedsiębiorcy mogą korzystać już od ponad roku. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytworzenie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmioty dokonujące ich przewozu, miały wymóg przekazywania miesięcznych sprawozdań o takiej samej treści nie tylko Prezesowi UZI, ale również Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz Ministrowi właściwemu do spraw energii. Złożenie każdego ze sprawozdań wymagało realizacji odrębnej procedury, czterokrotnego sporządzania odpisów pełnomocnictw oraz czterokrotnego wnoszenia opłaty skarbowej. Podpisana 6 sierpnia ustawa modyfikuje treść art. 43d ustawy Prawo energetyczne, ograniczając obowiązek sprawozdawczy przedsiębiorców do przekazywania stosownych informacji Prezesowi URE drogą elektroniczną. Pozostałe instytucje publiczne, potrzebujące informacji z tych sprawozdań, otrzymają je w formie miesięcznego zestawienia danych indywidualnych, udostępnionego im przez Prezesa URE.

Głos Przedsiębiorcy to narzędzie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) na portalu biznes.gov.pl, którego celem jest ułatwienie polskim przedsiębiorcom komunikacji z urzędnikami. Każdy może zgłosić propozycje zmian w przepisach, które pomogą usprawnić funkcjonowanie biznesu w Polsce. Za pośrednictwem formularza online można zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy ustawodawcze, które następnie są oceniane przez internautów. Najwyżej oceniane projekty trafiają do odpowiedniego urzędu, którego zadaniem jest sprawdzenie, czy i kiedy proponowane zmiany mogą wejść w życie.

Serwis dostępny jest pod linkiem: www.biznes.gov.pl/glos-przedsiebiorcy.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo: https://www.youtube.com/watch?v=TAzBnSAdTyY

Konferencjekonferencje
9 września 2019
Objaśnienia prawne
Na skutek interwencji Rzecznika MŚP doradcy podatkowi wyznaczani na tymczasowych pełnomocników szczególnych w postępowaniach podatkowych prowadzonych przez samorządowy organ podatkowy otrzymają zwrot poniesionych w tych postępowaniach kosztów

Na skutek licznych głosów przedsiębiorców będących doradcami podatkowymi odnośnie problemów z niewypłacaniem przez Skarb Państwa wynagrodzenia doradcy podatkowego działającego jako tymczasowy pełnomocnik szczególny w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez samorządowy organ podatkowy (prezydenta miasta, burmistrza lub wójta), Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministra Finansów z prośbą o podjęcie działań w niniejszej sprawie.

W odpowiedzi na to wystąpienie, Minister Finansów pismem z 19 sierpnia 2019 r. ustosunkował się do kwestii sposobu określenia organu właściwego do wypłacania z budżetu Skarbu Państwa rzeczonego wynagrodzenia.  Zgodnie z nim samorządowy organ podatkowy obowiązany jest do wydania postanowienia w sprawie kosztów postępowania ponoszonych przez Skarb Państwa, do których zaliczają się również koszty ustanowienia i reprezentacji tymczasowego pełnomocnika szczególnego. Sprawy kosztów postępowania przed samorządowym organem podatkowym jako zawierające się w dziale finanse publiczne (zgodnie z ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej).

Z uwagi na to, że działem tym kieruje Minister Finansów, należy przyjąć, że do właśnie on jest właściwy do poniesienia wydatku na obciążające Skarb Państwa koszty ustanowienia i działania tymczasowego pełnomocnika szczególnego, ustalone w postanowieniu samorządowego organu podatkowego. Organ ten winien z urzędu przesłać do Ministerstwa Finansów ostateczne postanowienia, które będą stanowić podstawę do wypłacenia odpowiednich kwot adresatowi postanowień wraz z uzyskanymi od niego danymi o rachunku bankowym, na który wypłata ma nastąpić.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
9 września 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Uchylenie przez WSA w Warszawie decyzji Prezesa UKE po wstąpieniu do postępowania Rzecznika MŚP

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po wstąpieniu do postępowania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, uchylił niekorzystną dla przedsiębiorcy decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wnioskiem o interwencję zgłosiła się drukarnia, wobec której Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję nakazującą wstrzymanie działalności w zakresie świadczenia usług pocztowych bez wymaganego wpisu do rejestru operatorów pocztowych.

Decyzja była efektem kontroli drukarni przez Urząd Komunikacji Elektronicznej po podpisaniu przez przedsiębiorcę umowy ze spółdzielnią mieszkaniową na wydrukowanie i dostarczenie lokatorom książeczek opłat mieszkaniowych. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej uznał, że książeczka opłat z naniesionym adresem i personaliami lokatora stanowi przesyłkę pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy Prawo pocztowe. W związku z tym dostarczenie wydrukowanych książeczek lokatorom przez drukarnię jest świadczeniem przez nią usług pocztowych.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wstąpił do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym uznając stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej za naruszające prawa przedsiębiorców, a w szczególności zasadę przyjaznej przedsiębiorcom interpretacji przepisów, przewidzianą w ustawie Prawo przedsiębiorców. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko skarżącej drukarni oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uchylając zaskarżoną decyzję oraz umarzając postępowanie w sprawie.

Komentarz Anny Zaręby-Faracik, Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego w Biurze Rzecznika MŚP: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców stoi na straży praw przedsiębiorców i wstępuje m.in. do spraw gdzie organy administracji publicznej wykorzystują prawo w sposób instrumentalny. Zasada przyjaznej interpretacji przepisów oraz zasada co nie jest prawem zakazane jest dozwolone są niezwykle istotne, mają one bowiem zagwarantować przedsiębiorcom pewność prawa i łatwość odszukania norm, które powinni zastosować.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
27 sierpnia 2019
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zostało Partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zostało Partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zostało Partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy, odbywającego się w dniach 3 – 5 września br. W ramach umowy partnerstwa Biuro zorganizuje dwa panele dyskusyjne.

Drugiego dnia Forum, 4 września o godz. 17:10, odbędzie się panel pod tytułem „Reprezentacja przedsiębiorców w instytucjach i przedstawicielstwach Unii Europejskiej”.  Uczestnikami tej dyskusji będą Jacek Cieplak – Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Zdzisław Krasnodębski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Armen Konrad Artwich – Członek zarządu PKN Orlen oraz David Earnshaw – VicePrezes ds. europejskiej polityki publicznej, MSD Inventing for Life z Wielkiej Brytanii.

W trzecim dniu trwania Forum, 5 września o godz. 12:05, tematem debaty będą „Regulacje gospodarcze ułatwiające prowadzenie biznesu w kontrze do nawyków urzędniczych”. W dyskusji wezmą udział Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Maciej Witucki – Prezydent Konfederacji Lewiatan oraz Robert Rusak – Prezes Zarządu, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, Piotr Hofman – Prezes Zarządu Rady Gosporadczej Strefy Wolnego Słowa i Oleg Matukevich z Rosji – Prezes Fundacji Wiedzy i Technologii dla Małego i Średniego Biznesu „Victoria”.

O Forum Ekonomicznym w Krynicy

Forum Ekonomiczne w Krynicy to coroczne, międzynarodowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych regionu Europy Środkowo-Wschodniej uznawane za największą tego typu konferencję w tej części świata. Forum odbywa się na początku września w Krynicy-Zdroju od 1992 roku. Jego pomysłodawcą jest Zygmunt Berdychowski, a organizatorem Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Misja Forum Ekonomicznego to tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej w Europie. W Krynicy od lat padają ważne deklaracje dotyczące polityki gospodarczej, a opinie uczestników cytowane są przez światowe media i omawiane przez środowiska eksperckie.

 

Konferencjekonferencje
19 sierpnia 2019
Spotkanie z Rzecznikiem MŚP w Dębicy
Spotkanie z Rzecznikiem MŚP w Dębicy

Zapraszamy na spotkanie z Adamem Abramowiczem, Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców i Janem Warzechą, Posłem na Sejm RP, które odbędzie się w dniu 5 września 2019 roku.

Temat spotkania: Rzecznik MŚP w obronie mikro-, małych i średnich firm oraz na straży Konstytucji Biznesu.

W spotkaniu wezmą udział przedsiębiorcy i samorządowcy z regionu.

Spotkanie odbędzie się w Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy, ul. Bojanowskiego 18, o godz. 17:00.

Wstęp wolny.


Prasa Radio Telewizjaprasa-radio-telewizja
16 sierpnia 2019
Split payment
API Wykazu podatników VAT dostępne na stronie Ministerstwa Finansów

Nowelizacja ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie w dniu 1 września 2019 r. W związku z nowymi przepisami powstanie jedna baza z informacjami o statusie podatników VAT. Będzie to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. 

Ministerstwo Finansów udostępnia opis interfejsu programistycznego API Wykazu podatników VAT, tj. wykazu podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Interfejs programistyczny API jest obecnie w fazie testów wewnętrznych, dlatego też może jeszcze ulec zmianom. Specyfikacja API oraz adres środowiska testowego zostaną udostępnione do 22 sierpnia 2019 r.

Opis techniczny łączenia się do API znajduje się na stronie Krajowej Administracji Skarbowej

W kolejnym etapie (termin zostanie podany do 31 sierpnia 2019 r.) planowana jest publikacja pliku tekstowego do pobierania przez użytkowników, który zawiera pełną listę par NIP-rachunek, pozwalającą na masową weryfikację transakcji w systemach finansowo-księgowych.


Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
13 sierpnia 2019
Mały ZUS - pismo ws. wydłużenia terminu
Konsultacje podatkowe w sprawie nowej struktury JPK_VAT

Informujemy, iż prowadzone są konsultacje podatkowe dotyczące JPK_V7K i JPK_V7M – tj. plików JPK_VAT dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i kwartalnie. Zmiany mają związek z zastąpieniem deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT.

Ze zawiadomienia Ministra Finansów o rozpoczęciu konsultacji podatkowej wynika, w szczególności, że uwagi odnośnie poprawności merytorycznej i logicznej nowych przekształconych plików JPK_VAT w wariancie dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i kwartalnie należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2019 r. w formie elektronicznej na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl .  Ministerstwo  Finansów prosi o przesyłanie plików w wersji edytowalnej.Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
8 sierpnia 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Wnioskowane przez Rzecznika MŚP przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności dla wybranych przedsiębiorców zostało przyjęte – Sejm uchwalił ustawę

Ustawa z dnia 19 lipca br. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadza dopiero od 1 listopada 2019 r. obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności dla wybranych przedsiębiorców. Pierwotnie miało to nastąpić 1 września. To efekt starań Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W dniu 16 maja 2019 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych. Zakładał on m.in. wprowadzenie od 1 września 2019 r. obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku do tego projektu.

Pismem z dnia 13 czerwca 2019 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, kierując się potrzebą ochrony praw i interesów mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców skierował do Ministra Finansów uwagi i wnioski o dokonanie w nim zmian, w tym wydłużenie terminu wejścia w życie nowych obowiązków do dnia 1 stycznia 2020 r. Ostatecznie, w tekście ustawy uchwalonym przez Sejm w dniu 19 lipca 2019 r., wspomniany termin został wydłużony do 1 listopada 2019 r.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
8 sierpnia 2019
Spotkanie z Rzecznikiem MŚP we Włocławku
Spotkanie z Rzecznikiem MŚP we Włocławku

Zapraszamy na spotkanie z Adamem Abramowiczem, Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców i Joanną Borowiak, Poseł na Sejm RP, które odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2019 roku.

W spotkaniu wezmą udział przedsiębiorcy i samorządowcy z regionu.

Spotkanie odbędzie się w Sali Kameralnej Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku, ul. Łęgska 28, o godz. 11:00.

Wstęp wolny.


Konferencje, Sprawy regionalnekonferencje sprawy-regionalne
2 sierpnia 2019
Dyskusja przedsiębiorcy
Popierana przez Rzecznika MŚP nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadzająca Prostą Spółkę Akcyjną podpisana przez Prezydenta

Pierwsze Proste Spółki Akcyjne będą mogły powstać już od 1 marca 2020 roku, dzięki ustawie podpisanej przez Prezydenta, a popieranej przez Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Prosta Spółka Akcyjna będzie łączyć zalety spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółkami akcyjnymi. Jej najważniejszymi zaletami będą nieskomplikowane procedury założenia, funkcjonowania i likwidacji. Na tym rozwiązaniu skorzysta przede wszystkim innowacyjny sektor start-upów w Polsce, który od dłuższego czasu zwracał uwagę na bariery utrudniające rozwój tego typu firm.

Główne cechy Prostej Spółki Akcyjnej, zgodnie z projektem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, to:

 • brak barier wejścia (1 zł kapitału na start),
 • szybka rejestracja elektroniczna (w 24 h za pomocą formularza, obok możliwości rejestracji metodą „tradycyjną”),
 • uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce (w tym możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej albo w czasie wideokonferencji),
 • duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki; maksymalnie wykorzystany kapitał ludzki (w tym akcje za prace i usługi),
 • łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak „zamrożonego” kapitału zakładowego, ale zarazem obowiązek dbania o wypłacalność spółki i inne środki, które zapewniają ochronę jej wierzycielom,
 • uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony np. przez firmę inwestycyjną albo notariusza – dopuszczamy wykorzystanie blockchainu do prowadzenia tego rejestru, otwierając się na najnowocześniejsze technologie,
 • brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków – akcje Prostej Spółki Akcyjnej nie będą notowane na giełdzie; jednocześnie będzie możliwość przekształcenia Prostej Spółki Akcyjnej w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę,
 • nieskomplikowana i elastyczna struktura organów (brak obligatoryjnej rady nadzorczej i możliwość powołania rady dyrektorów),
 • uproszczona likwidacja Prostej Spółki Akcyjnej – skrócony został, w stosunku do innych spółek, czas potrzebny na przeprowadzenie likwidacji, a dodatkowo możliwe będzie rozwiązanie spółki bez likwidacji – przez przejęcie jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza.
 • Polscy przedsiębiorcy wyróżniają się innowacyjnością i przełomowymi pomysłami. Dzięki Prostej Spółce Akcyjnej zyskają narzędzie, dzięki któremu ich firmy będą mogły skuteczniej funkcjonować na rynku – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
2 sierpnia 2019
Po interwencji Rzecznika MŚP gminy nie narzucą przedsiębiorcom uczestnictwa w gminnym systemie odbioru i gospodarki odpadami
Po interwencji Rzecznika MŚP gminy nie narzucą przedsiębiorcom uczestnictwa w gminnym systemie odbioru i gospodarki odpadami

Skuteczne interwencje Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ochroniły prawo przedsiębiorców do korzystania z wyspecjalizowanych usług odbierania odpadów. Dzięki temu zostanie zachowana konkurencja na rynku i firmy będą mogły korzystać z oferty dedykowanej dla nich, a nie rozwiązań narzuconych przez gminy.

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, w piśmie skierowanym do Ministerstwa Środowiska, zwrócił się z wnioskiem o zmianę ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wniosek Rzecznika miał na celu przywrócenie wolnego rynku w zakresie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Są to przede wszystkim nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców interweniowało w tej sprawie również w kwietniu w Stałym Komitecie Rady Ministrów oraz w czerwcu, po skierowaniu projekty ustawy do Sejmu, na każdym etapie podkreślając wagę wnioskowanych zmian dla przedsiębiorców. Celem tych działań było zapobieżenie dalszej monopolizacji rynku usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Pozostawienie wolnej konkurencji na jego fragmencie, jakim są nieruchomości niezamieszkałe, pozwoli przetrwać wielu małym przedsiębiorcom.

W przekazanej do podpisu Prezydenta, uchwalonej przez Sejm RP 19 lipca 2019 r. ustawie o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zawarto przepis, zgodnie z którym gminy nie będą miały możliwości narzucania właścicielom niezamieszkałych nieruchomości uczestnictwa w gminnym systemie odbioru i gospodarki odpadami – gminy nadal będą mogły organizować te systemy, ale udział w nich będzie wymagał zgody.

– Dzięki skutecznej pracy Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przedsiębiorcy w Polsce będą mogli korzystać z wyspecjalizowanych usług odbierania odpadów, które są dedykowane dla firm, a także zostaną ochronieni przed negatywnymi skutkami braku konkurencji na rynku odbioru odpadów – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
1 sierpnia 2019
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił o objaśnienie prawne w sprawie uprawnienia do kontroli trzeźwości pracowników
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił o objaśnienie prawne w sprawie uprawnienia do kontroli trzeźwości pracowników

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnienia prawnego dotyczącego uprawnienia pracodawcy do samodzielnej kontroli stanu trzeźwości pracownika.

Wniosek o objaśnienie prawne, zawarty w piśmie z dnia 29 lipca, dotyczy prawidłowego rozumienia i stosowania art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wnioskuje o wskazanie, czy pracodawca jest uprawniony do samodzielnej kontroli stanu trzeźwości pracownika lub wyrywkowej kontroli tego stanu np. z użyciem alkomatu bez udziału właściwego organu. W piśmie zawarty jest również wniosek o objaśnienie prawne dotyczące art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy poprzez wskazanie, czy dane dotyczące stanu trzeźwości pracownika są danymi osobowymi o stanie zdrowia, a zatem, czy ich przekazanie możliwe jest wyłącznie z inicjatywy pracownika.

Wniosek o objaśnienie prawne jest efektem komunikatu Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 27 czerwca 2019 r., w którym Urząd stwierdził, że badanie trzeźwości może być zainicjowane wyłącznie przez pracownika, a sama informacja o stanie trzeźwości jest informacją o stanie zdrowia oraz że nie ma podstawy prawnej, która umożliwiłaby pracodawcom samodzielną kontrolę pracowników alkomatem. W takim wypadku zgoda pracownika jest niezbędna do przekazania i przetwarzania takich danych. Taka interpretacja przepisów wyklucza w zasadzie wyrywkowe lub prewencyjne badanie pracowników, które było do tej pory powszechną praktyką, szczególnie w zakładach pracy o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, oraz znajdowała potwierdzenie w orzeczeniach sądowych.

– W opinii Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przetwarzanie danych dotyczących stanu trzeźwości pracownika możliwe jest w celu dochowania obowiązków ciążących na pracodawcy, w tym np. zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionym – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Wystąpiliśmy o wydanie objaśnienia prawnego w związku z zaniepokojeniem, jakie wywołał komunikat UODO wśród przedsiębiorców i brakiem pewności co do interpretacji i stosowania prawa.


Objaśnienia prawneobjasnienia-prawne
31 lipca 2019
ZUS
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych znowelizowana na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skutecznie wnioskował o nowelizację ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w pismach skierowanych do sejmowych Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju, a także senackich Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców skutecznie wnioskowało o wprowadzenie przepisów zobowiązujących zamawiających w zamówieniach publicznych do waloryzacji umów, zawartych przed wejściem w życie ustawy o PPK – czyli przed 1 stycznia 2019 r. Na skutek nowelizacji zamawiający muszą podwyższyć wynagrodzenia o koszty, jakie wykonawca ponosi w związku z PPK.

 • Koszty związane z pracowniczymi planami kapitałowymi wpłynęły na podniesienie kosztów realizacji niektórych zamówień. Przedsiębiorcy stanęli przed realnym ryzykiem, że prace nad zamówieniami staną się nieopłacalne, a koszty będą wyższe niż wartość zamówienia – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Nowelizacja umożliwi wykonawcy złożenie wniosku do zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, z uwagi na wzrost kosztów bezpośrednich związanych z realizacją zamówienia. Nowelizacja czeka obecnie na podpis Prezydenta – wejdzie w życie 14 dni po jej ogłoszeniu.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
31 lipca 2019
Mały ZUS - pismo ws. wydłużenia terminu
Przypomnienie: termin przeprogramowania kas fiskalnych mija 31 lipca

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących użytkowników wszystkich rodzajów kas fiskalnych obowiązuje nowa matryca stawek VAT. Termin przeprogramowania i dostosowania używanych stawek VAT i zwolnień do nowych oznaczeń literowych upływa 31 lipca 2019 r. (dla podatników używających kasy na dzień wejścia w życie powyższego rozporządzenia Ministra Finansów, tj. 1 maja 2019 r.).

Przed wejściem w życie rozporządzenia istniała dowolność w przypisywaniu oznaczeń literowych od „B” do „G” do obniżonych stawek podatku lub zwolnień od VAT. Jedynie litera „A” była przypisana do stawki podstawowej podatku. Nowe rozporządzenie wprowadziło zdefiniowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,

f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej o której mowa w art. 119 ust. 1 oraz art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Termin przeprogramowania i dostosowania używanych stawek VAT i zwolnień do nowych oznaczeń literowych upływa 31 lipca 2019 r.

Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
26 lipca 2019
Rzecznik MŚP informuje - termin składania oświadczeń odbiorcy końcowego energii elektrycznej wydłużony do 29 lipca
Rzecznik MŚP informuje – termin składania oświadczeń odbiorcy końcowego energii elektrycznej wydłużony do 29 lipca

Mikro- i małym przedsiębiorstwom przysługuje uprawnienie do zachowania cen energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r. Podstawą do tego jest złożenie oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Termin składania oświadczeń został wydłużony do 29 lipca do północy. Oświadczenia można złożyć osobiście lub wysłać pocztą. Poniżej przedstawiamy komunikat Ministerstwa Energii w tej sprawie. Pod tekstem znajdują się niezbędne dokumenty do pobrania.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, tzw, ustawa o cenach prądu, utrzymuje w 2019 r. ceny prądu z roku 2018 bezwarunkowo gospodarstwom domowym. Mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale oraz jednostki sektora finansów publicznych ( w tym samorządy) składają natomiast do 29 lipca br. oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Podpisany dokument jest potwierdzeniem przez nich statusu i warunkiem utrzymania ceny energii elektrycznej z roku 2018.

W związku z dużym zainteresowaniem ułatwiamy wszystkim możliwość złożenia oświadczenia. Informujemy, że punkty obsługi klienta w spółkach energetycznych pracują w sobotę (27.07), niedzielę (28.07), a w poniedziałek (29.07) do północy.

Oświadczenie można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do 29 lipca br., decyduje data stempla pocztowego.

 

 

Kluczowe definicje:

mikroprzedsiębiorca – jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

Dokładne informacje o tym, kto jest mikro- i małym przedsiębiorcą, znajdują się w art. 7 ustawy Prawo przedsiębiorców.

W przypadku, gdy mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca jest powiązany ze średnim albo dużym przedsiębiorstwem na potrzeby ustalenia uprawnienia do obniżonych cen energii elektrycznej wynikającego z przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorca ten kwalifikowany jest zgodnie z przepisami ustawy – Prawo przedsiębiorców, według ww. kryteriów kwalifikujących do danej grupy przedsiębiorców, bez znaczenia czy jest powiązany ze średnim albo dużym przedsiębiorstwem.

Dokumenty do pobrania


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
26 lipca 2019Spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców w Jastrzębiu Zdroju

Spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców Adamem Abramowiczem

2 sierpnia 2019 r. o godzinie 12 w Restauracji „Dąbrówka” w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 49

W trakcie spotkania będą omawiane kwestie:
– poszanowania zasady wolności i działalności gospodarczej
– bezstronności i równego traktowania
– zasad uczciwej konkurencji
– opiniowania aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej
– Konstytucji Biznesu, jak również spraw interesujących przedsiębiorców Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego


Prasa Radio Telewizjaprasa-radio-telewizja
23 lipca 2019
Objaśnienia prawne
Po interwencji Rzecznika MŚP – nie można pozbawić podatnika prawa do odliczenia podatku z powodu nieprawidłowego określenia towarów na fakturach

Wyrokiem z dnia 11 lipca 2019 roku WSA uznał, że nie można pozbawić podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego tylko z tego względu, że towary będące przedmiotem transakcji nie zostały prawidłowo określone na fakturach.

Naczelnik Urzędu Skarbowego, a następnie Dyrektor Izby Skarbowej zakwestionowali prawo Podatnika do odliczenia podatku naliczonego ze względu na błędne oznaczenie towarów na fakturach. Po rozpatrzeniu skargi Podatnika Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Dyrektora IS, ale na skutek skargi kasacyjnej Dyrektora IS, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok.

Postępowanie zostało zawieszone, gdyż w analogicznej sprawie Podatnika WSA skierował pytanie do TSUE z uwagi na wątpliwości o zgodność zastosowanej wykładni przepisów z dyrektywą 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. Zastosowana wykładnia pozbawiła Podatnika prawa do odliczenia w sytuacji gdy, faktury zawierają błąd dotyczący oznaczenia towarów będących przedmiotem transakcji, a podatnik przedstawił dokumenty oraz wyjaśnienia niezbędne do ustalenia przez organ podatkowy faktycznego przedmiotu tych transakcji i potwierdzające, że zostały one rzeczywiście dokonane.

TSUE wyrokiem z dnia 13 grudnia 2018 roku C-491/18 uznał, że Podatnikowi przysługiwało prawa do odliczenia podatku w związku z wystawieniem faktury z błędnym opisem transakcji, jeżeli podatnik przed wydaniem decyzji przedstawił wyjaśnienia i dokumenty niezbędne organowi podatkowemu do ustalenia faktycznego przedmiotu tych transakcji.

W zakresie transakcji objętych odwrotnym obciążeniem WSA uznał, że zasadnym jest uwzględnienie rozstrzygnięcia TSUE w sprawie C-691/17 skierowanej w dniu 11 września 2017 r. przez sąd węgierski. TSUE w ww. wyroku stwierdził, że zasadniczo organ podatkowy ma prawo odmówić prawa do odliczenia VAT w sytuacji, gdy faktury wystawiono nieprawidłowo, przy czym usługobiorca powinien mieć możliwość skierowania swojego wniosku bezpośrednio do organu podatkowego, gdyby zwrot VAT nieprawidłowo wykazanego na fakturze podatku, okazał się nadmiernie utrudniony lub niemożliwy, w szczególności w wypadku niewypłacalności dostawcy.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców we wniosku o przystąpieniu do sprawy oraz ustnie na rozprawie podkreślił, że w pełni podziela stanowisko TSUE wyrażone w sprawie C-491/18, tak więc Podatnikowi winno przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego. W zakresie transakcji objętych odwrotnym obciążeniem Rzecznik podniósł, iż w stosunku do dostawcy prowadzone jest postępowanie podatkowe, dlatego niemożliwym jest dokonanie korekty podatku należnego przez dostawcę, co utrudnia odzyskanie przez Podatnika podatku należnego od dostawcy, tak więc przysługuje mu prawo zwrotu podatku VAT od organu podatkowego.

Wyrokiem z dnia 11 lipca 2019 roku WSA uchylił decyzję Dyrektora IS oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika US. WSA w pełni podzielił stanowisko TSUE w sprawie C-491/18, uznając że nie można pozbawić podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego tylko z tego względu, że towary będące przedmiotem transakcji nie zostały prawidłowo określone na fakturach. Odnośnie orzeczenia TSUE w sprawie C-691/17, uznał że zadaniem Sądu krajowego przy braku procedur, konieczne jest zapewnienie przestrzegania przez organy podatkowe zasady neutralności i efektywności, co oznacza zapewnienie podatnikowi  prawa do zwrotu zapłaconego podatku VAT.

Wyrok nie jest prawomocny.

Komentarz Dyrektora Wydziału Interwencyjno-Procesowego dr Anny Zaręby-Faracik: Kolejna sprawa wieloletniego sporu pomiędzy przedsiębiorcą, a organami administracji skarbowej, do której wstąpił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców została wygrana. Wyrok co prawda nie jest prawomocny, lecz – jak się okazuje – już na obecnym etapie stwierdzić można, że praca zespołu prawników Biura Rzecznika w tego typu sprawach przynosi zamierzony skutek. Po pierwsze wskazujemy na wszelkie naruszenia przepisów jakich dopuścił się organ przedstawiając rzetelną argumentację. Po drugie pokazujemy organom administracji publicznej, że przedsiębiorcy nie są sami na placu boju i że jest Rzecznik, który ich wspiera i stoi po ich stronie. W niniejszym postępowaniu przesądzającym okazało się orzecznictwo unijne, które wykoleiło profiskalne podejście urzędników do prowadzonej sprawy. To pokazuje jak długą i trudną drogę muszą przejść niejednokrotnie przedsiębiorcy, aby udowodnić swoje racje.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
23 lipca 2019
Objaśnienia prawne
Izba Administracji Skarbowej wycofuje skargi kasacyjne po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wycofał dwie skargi kasacyjne w sprawach przedsiębiorcy, złożone do Naczelnego Sąd Administracyjnego.

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wnioskiem o interwencję zgłosił się przedsiębiorca, który, pomimo dwóch korzystnych dla siebie rozstrzygnięć Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, od trzech lat prowadził spór z organami podatkowymi o wysokości kosztów postępowania egzekucyjnego.

Przedsiębiorca kwestionował ustaloną przez organ egzekucyjny wysokość kosztów egzekucyjnych powołując się na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt SK 31/14. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu dwukrotnie przyznawał rację przedsiębiorcy, a pomimo to Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu złożył skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego od niekorzystnych dla siebie rozstrzygnięć sądu pierwszej instancji.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wstąpił do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym uznając, iż w sprawie doszło do naruszenia praw przedsiębiorcy. W przedstawionym stanowisku Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazał między innymi, iż złożenie przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu skarg kasacyjnych w przedmiotowej sprawie stanowiło po stronie organu nadużycie prawa do sądu. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, po otrzymaniu stanowiska Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, wycofał obydwie skargi kasacyjne.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
22 lipca 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
MPiT zapowiada nowelizację ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z wnioskiem o nowelizację ustawy o Rzeczniku MŚP. Ministerstwo zapowiedziało uwzględnienie postulatów Rzecznika jeszcze w tej kadencji Sejmu.

W pierwotnym tekście ustawy o Rzeczniku MŚP nie uwzględniono możliwości interweniowania w toczących się już postępowaniach w sprawach cywilnych z zakresu ubezpieczeń społecznych (ZUS). oraz możliwości wnoszenia skarg kasacyjnych od prawomocnych orzeczeń w tych sprawach. Prawo do występowania w sprawach przedsiębiorców jedynie przed sądami administracyjnymi, a nie także powszechnymi, znacząco ogranicza możliwości podejmowanych przez Biuro Rzecznika interwencji i efektywność stania na straży kluczowych postanowień Konstytucji Biznesu, zwłaszcza, że do Biura Rzecznika napływa bardzo dużo wniosków w sprawach ZUS.

Początkowo zmiany w ustawie o Rzeczniku pojawiły się w rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (tzw. pakiet Przyjazne Prawo), ale na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów zostały wykreślone. Zaniepokojeni tym faktem przedsiębiorcy jak również organizacje przedsiębiorców zrzeszone w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku zwróciły się do Prezesa Rady Ministrów ze stanowiskiem, w którym wskazywały na konieczność zmian w tym zakresie. Uznano je bowiem za niezwykle istotne z punktu widzenia możliwości skutecznego podejmowania działań przez Rzecznika.

W odpowiedzi skierowanej do Rady Przedsiębiorców, działającej przy Rzeczniku MŚP, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zobowiązało się do ponownego zainicjowania działań w ramach procedury legislacyjnej, mających na celu zmianę oraz doprecyzowanie zakresu kompetencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz niektórych kwestii dotyczących sposobu funkcjonowania jego Biura. Minister Jadwiga Emilewicz oraz Wicepremier Jacek Sasin zapowiedzieli uchwalenie wnioskowanych zmian w osobnym druku sejmowym na wrześniowym posiedzeniu Sejmu.

– Dzięki zmianom w ustawie o Rzeczniku MŚP nasi prawnicy będą mogli jeszcze skuteczniej pomagać przedsiębiorcom i angażować się w postępowania cywilne z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ten sposób będziemy mogli efektywniej bronić Konstytucji Biznesu i bronić właścicieli firm przed samowolą urzędników, a także doprecyzujemy szereg przepisów, które mogły dotychczas budzić wątpliwości – podkreślił Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Dziękuję Minister Jadwidze Emilewicz i Wicepremierowi Jackowi Sasinowi za współpracę w tej kwestii i uwzględnienie głosu przedsiębiorców w procesie legislacyjnym. To doskonały przykład dialogu władzy z przedsiębiorcami.


Interwencje i wnioski, Rada Przedsiębiorcówinterwencje-wnioski rada-przedsiebiorcow
18 lipca 2019
Objaśnienia prawne
Objaśnienie prawne dotyczące procedury uzyskiwania zaświadczeń A1 dla obywateli spoza UE, zatrudnianych przez pracodawców w Polsce, a następnie delegowanych do krajów członkowskich

Wnioskiem z dnia 27 maja 2019 r. Rzecznik MŚP zwrócił się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) o wydanie objaśnienia prawnego „dotyczącego prawidłowego rozumienia i stosowania przepisu art. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo poprzez wskazanie, że dla spełnienia wymogu legalnego zamieszkania w rozumieniu art. 1 Rozporządzenia 1231/2010 nie ma znaczenia ani długość obecności obywatela państwa trzeciego w Rzeczypospolitej Polskiej (lub innym państwie członkowskim), ani fakt, że obywatel ten zachowuje zwykły ośrodek swych interesów życiowych w państwie trzecim. Podstawą wystosowania powyższego wniosku były ciągle pojawiąjące się wątpliwości w praktyce stosowania tego przepisu pomimo wydania w dniu 24 stycznia 2019 r. wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-477/17 Balandin.

W odpowiedzi MRPiPS pismem z dnia 2 lipca 2019 r. wydał objaśnienie prawne, w którym odnosząc się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-477/17 Balandin przyznał, że pojęcie „legalne zamieszkanie sformułowane w art. 1 rozp. nr 1231/2010 nie jest tożsame z pojęciem zamieszkania zdefiniowanym w art. 1 lit. j) rozp. Nr 883/2004, a tym samym nie należy podczas ustalania, czy została spełniona przesłanka w postaci legalnego zamieszkania w rozumieniu art. 1 rozp. nr 1231/2010 odwoływać się do elementów wymienionych w art. 11 rozp. Nr 987/2009 (badania ośrodka interesów życiowych)”.

W odpowiedzi Ministerstwo wskazało również na szersze tło całego zagadnienia problemowego ze stosowaniem art. 1 Rozporządzenia 1231/2010, przyznając, że liczne zapytania oraz prośby pracodawców o interwencje w sprawach wykonywania przez polskie organy zapisów regulujących unijną koordynację systemów zabezpieczenia społecznego to efekt znacznego wzrostu wniosków składanych przez polskich przedsiębiorców o poświadczenie dokumentów PD A1 dla obywateli państw trzecich – „na skutek coraz dotkliwiej odczuwanych niedoborów kadrowych ze strony pracowników legitymujących się paszportem unijnym” oraz wprowadzenia w ustawodawstwach wewnętrznych niektórych państw członkowskich UE (Austrii i Francji) przepisów przewidujących możliwość nakładania przez organy kontrolne kar za nieposiadanie zaświadczenia PD A1 przez pracownika delegowanego lub osobę wykonującą pracę na terytorium kilku państw członkowskich (np. w transporcie międzynarodowym).

Z pisma wynika ponadto, że październiku 2017 r., w celu „zapoznania się z argumentami przedsiębiorców oraz przedstawienia im wyników ustaleń zaangażowanych instytucji” w siedzibie Ministerstwa odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono „ogólne warunki przyznawania dokumentów A1 obywatelom państw trzecich oraz rozdystrybuowano przedstawicielom organizacji zrzeszających pracodawców przygotowany przez ZUS kwestionariusz dotyczący omawianego zagadnienia”. Co istotne, otrzymane w ślad za tym uwagi wskazywały, że „formularz zbyt dalece ingeruje w sprawy prywatne wnioskodawców oraz, że nie uwzględnia pełnego katalogu tytułów pobytowych, pozwalających uznać, że dana osoba legalnie przebywa na terytorium RP”.

Po uwzględnieniu uwag przedstawionych przez ZUS, sporządzono propozycję zmian – formularz US 54 otrzymał tytuł: ”Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego”, zrezygnowano w nim z sekcji: sytuacja rodzinna i więzi rodzinne w Polsce, sytuacja mieszkaniowa w Polsce, sytuacja mieszkaniowa w państwie pochodzenia, sytuacja rodzinna i więzi rodzinne w państwie pochodzenia”, ponadto poszerzono katalog dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce.

Nowo opracowane wytyczne (które obowiązują od 2 maja 2018 r.) podczas rozpatrywania wniosku cudzoziemca o poświadczenie dokumentu A1 przewidują:

·       odejście od stosowania art. 11 rozp. Nr 987/2009, tj. „badania interesów życiowych”, z zastrzeżeniem sytuacji zaistnienia sporu między instytucjami;

·       uwzględnienie na potrzeby postępowania poszerzonej listy tytułów pobytowych, uprawniających cudzoziemca do legalnego przebywania oraz wykonywania pracy na terytorium RP;

·       uznanie rezydencji podatkowej obywatela państwa trzeciego w RP za bezwzględnie obowiązujące kryterium do uznania pobytu cudzoziemca na terytorium RP za legalny (jako drugie, obok tytułu pobytowego);

·       zorganizowanie formularza w następujące sekcje informacyjne: dane osoby, adres w państwie pochodzenia, adres w państwie pobytu, dane o pobycie w Polsce, dokument uprawniający do pobytu w Polsce, charakter i specyfika wykonywanej pracy najemnej lub pracy na własny rachunek, obowiązek podatkowy, działalność niezarobkowa, inne okoliczności.

Poszerzony katalog dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce (zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) obejmuje w szczególności:

·       zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego RP;

·       zezwolenie na pobyt stały;

·       zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę;

·       wiza Schengen lub wiza krajowa (wydana w celach wskazanych w tej ustawie).

W opinii MRPiPS takie rozwiązanie dostarcza instytucji właściwej, wydającej obywatelowi państwa trzeciego dokument A1, „niezbędnych narzędzi weryfikacji „legalności” jego zamieszkania na terytorium RP, przy jednoczesnym dążeniu do realizacji sprawiedliwego traktowania obywateli państw trzecich „legalnie przebywających” na terenie państw członkowskich, tj. celu sformułowanego w art. 79 TFUE”. Jednocześnie MRPiPS zastrzegł, że „powyższe nie oznacza jednak, że instytucje państw członkowskich UE powinny całkowicie odstąpić od badania legalnego zamieszkania obywateli państw trzecich na terytorium UE”, przy czym zapewnił, że obowiązujące w tym zakresie wytyczne będą stosowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych „w zgodzie z interpretacją przyjętą przez Trybunał Sprawiedliwości UE w orzeczeniu C-477/17 Balandin”.

Należy także podkreślić, że instytucja objaśnień prawnych została uregulowana w art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646, ze zm.) i stanowi jeden z istotnych instrumentów służących wdrażaniu w życie postanowień Konstytucji Biznesu. Przewiduje on, że „właściwi ministrowie oraz organy (…) dążą do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa z zakresu działalności gospodarczej, w szczególności wydając, w zakresie swojej właściwości, z urzędu lub na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wyjaśnienia przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego ich stosowania (objaśnienia prawne), przy uwzględnieniu w szczególności orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”.

Rzecznik MŚP prosił także o wskazanie, że dla spełnienia wymogu „legalnego zamieszkania” nie ma znaczenia ani długość obecności obywatela państwa trzeciego w Polsce (lub innym państwie członkowskim), ani fakt, że obywatel ten zachowuje zwykły ośrodek swych interesów życiowych w państwie trzecim – zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-477/17 Balandin, które przesądziło, że w rozumieniu rozporządzenia 1231/2010 pojęcie „legalnego zamieszkania” znaczy jedynie to, że obywatele ci przebywają zgodnie z prawem na terytorium danego państwa członkowskiego. W uzasadnieniu wniosku Rzecznik MŚP podał przykład odmowy wydania zaświadczenia A1 obywatelowi Ukrainy, legalnie zamieszkałemu i zatrudnionemu w Polsce, z argumentacją, że nie jest on powiązany z Polską przez okres dostatecznie długi i w sytuacji oddelegowania do pracy na terytorium Czech lub Niemiec, mógłby nie wiedzieć, czy podlega instytucji ubezpieczeniowej w Polsce, Czechach czy Niemczech.

Biuro Rzecznika MŚP wystosowało w tej sprawie pismo do Prezes ZUS z wnioskiem o przekazanie objaśnienia prawnego, wydanego przez MRPiPS, pracownikom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, celem zapewnienia jego stosowania w procedowanych sprawach.


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
9 lipca 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Wyrok NSA ws. ogłoszenia upadłości i przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Po wniosku Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę zgodnie z którą ogłoszenie upadłości podatnika, po upływie terminu płatności podatku dochodowego od osób prawnych, a przed końcem roku kalendarzowego, w którym rozpoczął bieg termin płatności tego podatku nie skutkuje przerwaniem biegu terminu przedawnienia.

Skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego otrzymał do rozpoznania zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: czy w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2016 r. ogłoszenie upadłości podatnika po upływie terminu płatności podatku dochodowego od osób prawnych, a przed końcem roku kalendarzowego, w którym upływał termin płatności tego podatku, skutkowało przerwaniem biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)?

W sprawę zaangażowało się Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, mimo że bezpośrednim podmiotem w postępowaniu nie było przedsiębiorstwo mieszczące się w kategorii mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Rzecznik uznał jednak, że treść ewentualnej uchwały podjętej przez naczelny Sąd Administracyjny odniesie również skutek w zakresie wykładni art. 70 § 3 Ordynacji podatkowej również do firm z sektora MŚP. Od chwili wydania uchwały w konkretnej sprawie żaden sąd administracyjny nie może w innej sprawie odstąpić od oceny prawnej wyrażonej w tej uchwale, chyba że zastosuje specjalny tryb, a NSA postanowi sprawą zająć się jeszcze raz. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wnioskował o podjęcie uchwały o treści „w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2016 roku ogłoszenie upadłości podatnika, po upływie terminu płatności podatku dochodowego od osób prawnych, a przed końcem roku kalendarzowego, w którym rozpoczął bieg termin płatności tego podatku nie skutkowało przerwaniem biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 3 OP.”

Rzecznik oparł swoją argumentację w pierwszej kolejności na wykładni gramatycznej przepisów art. 70 § 1 OP i art. 70 § 3 OP. Ponadto Rzecznik podkreślił że z treści uzasadnienia rządowego projektu do ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw druk sejmowy 3462, którą to ustawą wprowadzono z dniem 1 stycznia 2016 roku przepis art. 70 § 3a OP, wynikało w sposób jednoznaczny, że przed dniem 1 stycznia 2016 roku brak było normy prawnej odpowiadającej swoim zakresem wprowadzonemu później przepisowi art. 70 § 3a OP. A tym samym brak było podstaw dla uznania, że ogłoszenie upadłości podatnika przed dniem początku biegu terminu przedawnienia tj. przed 1 stycznia roku następnego po roku podatkowym, w którym zobowiązanie podatkowe stało się wymagalne, przerywało bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

W dniu 3 czerwca 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę zgodnie z którą: „w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2015 roku ogłoszenie upadłości podatnika, po upływie terminu płatności podatku dochodowego od osób prawnych, a przed końcem roku kalendarzowego, w którym rozpoczął bieg termin płatności tego podatku nie skutkowało przerwaniem biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 3 OP.”

Komentarz Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego dr Anny Zaręby-Faracik: Uchwała powzięta przez Naczelny Sąd Administracyjny jest bardzo ważna dla wszystkich przedsiębiorców z trzech względów. Po pierwsze Sąd w sposób wyraźny orzekł na korzyść przedsiębiorcy wskazując, że w określonym stanie faktycznym i prawnym upadłość nie przerywa biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Po drugie – i to chyba ważniejsze – że w sytuacji, gdy mamy do czynienia z tak ważną instytucją prawną jak przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, nie ma miejsca na budowanie konstrukcji prawnych w drodze analogii, jeśli nie ma wyraźnej podstawy prawnej, interpretacja powinna odbywać się na korzyść przedsiębiorcy. Zapadłe orzeczenie ma więc istotne znaczenie dla przedsiębiorców z punktu widzenia zasady pewności prawa. Po trzecie uchwała powzięta przez Naczelny Sąd Administracyjny pomimo, że wyrażona w sprawie konkretnego przedsiębiorcy wiąże inne składy sądów administracyjnych, co skutkuje tym, że podmioty z podobnymi problemami będą miały klarowność sytuacji prawnej w jakiej się znajdują.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
5 lipca 2019
Mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą zachować ceny energii z dnia 30 czerwca 2018 r.
Mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą zachować ceny energii z dnia 30 czerwca 2018 r.

Mikro- i małym przedsiębiorstwom przysługuje uprawnienie do zachowania cen energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r. Podstawą do tego jest złożenie oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Termin składania oświadczeń mija 27 lipca 2019 r. Pozostałym odbiorcom końcowym, tj. średnim i dużym przedsiębiorcom, umożliwiono ubieganie się o udzielenie pomocy de minimis za II półrocze 2019 r.

Kluczowe definicje:

mikroprzedsiębiorca – jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

Dokładne informacje o tym, kto jest mikro- i małym przedsiębiorcą, znajdują się w art. 7 ustawy Prawo przedsiębiorców.

 

„W dniu 29 czerwca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

W ustawie dokonano m.in. podziału 2019 r. na dwa półrocza, pozostawiając uprawnienie do ceny z art. 5 ust. 1 ustawy odbiorcom końcowym wskazanym w art. 5 ust. 1a (odbiorcom w gospodarstwach domowych, mikro i małym przedsiębiorcom, szpitalom, jednostkom sektora finansów publicznych i innym państwowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej) na cały 2019 r. Pozostałym odbiorcom końcowym, tj. średnim i dużym przedsiębiorcom, umożliwiono ubieganie się o udzielenie pomocy de minimis za II półrocze 2019 r.

W związku z wejściem w życie ustawy należy zwrócić uwagę na obowiązek odbiorców końcowych energii elektrycznej, będących:

 • mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami,
 • szpitalami,
 • jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
 • innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej

złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego, z którego wynika uprawnienie do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

Ma to na celu umożliwienie przedsiębiorstwu energetycznemu odpowiedniego wykonania przepisów ustawy i jest konieczne ze względu na wyłączenie od dnia 1 lipca 2019 r. spod obowiązku z art. 5 ust. 1 ustawy średnich i dużych przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw energochłonnych. Z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają informacji, czy dany odbiorca końcowy jest np. małym, czy średnim przedsiębiorcą, niezbędne jest złożenie ww. oświadczenia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy. Termin złożenia oświadczenia to 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do dnia 27.07.2019 r. Zwracam uwagę, że niezłożenie oświadczenia w ww. terminie skutkować będzie brakiem możliwości utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

Sposób realizacji obniżenia cen w II półroczu 2019 r. obrazuje poniższa tabela.

Informuję jednocześnie, że w rozporządzeniu Ministra Energii, wykonującym delegację z art. 7 ust. 2 ustawy, zostanie określony sposób wyznaczenia obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną w tak zwanych przypadkach szczególnych, do których należą np. zmiana w tym okresie sprzedawcy energii elektrycznej, zawarcie umowy przez nowego odbiorcę końcowego czy korzystanie z usług sprzedawcy rezerwowego.

Rozporządzenie zostanie wydane w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Od tego terminu uzależniony jest termin na zmiany umów przez przedsiębiorstwa energetyczne (maksymalnie 30 dni od daty wejścia w życie rozporządzenia). Podkreślenia wymaga, że do zmiany umów w wyżej wymienionych przypadkach szczególnych, niezbędne może się okazać zaangażowanie odbiorcy końcowego, polegające np. na dostarczeniu sprzedawcy energii elektrycznej faktury za energię elektryczną, w celu wykazania ceny, jaka obowiązywała tego odbiorcę w dniu 30 czerwca 2018 r.

Zakres, tryb i termin przekazania informacji, które odbiorca końcowy powinien przedłożyć przedsiębiorstwu energetycznemu, zostanie określony w przepisach rozporządzenia. O konieczności przedłożenia niezbędnych dokumentów odbiorca końcowy powinien zostać poinformowany przez przedsiębiorstwo energetyczne, z którym ma podpisaną umowę na sprzedaż energii elektrycznej, bowiem zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, to na przedsiębiorstwie tym spoczywa obowiązek dostosowania obowiązujących cen i stawek opłat za energię elektryczną do tych stosowanych w czerwcu 2018 r.

W celu ułatwienia odbiorcy końcowemu wykazania ceny z dnia 30 czerwca 2018 r. w przypadku, gdy odbiorca ten nie posiada odpowiednich dokumentów, np. faktury od poprzedniego sprzedawcy za okres obejmujący dzień 30 czerwca 2018 r., ustawodawca, na mocy art. 6a ustawy, zobowiązał przedsiębiorstwo energetyczne do wystawienia duplikatu faktury obejmującego tę datę, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia o jej wystawienie.”Działalność edukacyjna, Interwencje i wnioskidzialalnosc-edukacyjna interwencje-wnioski
28 czerwca 2019
ZUS
List Rzecznika MŚP do Premiera ws. wzrostu składek ZUS

Zapraszamy do zapoznania się z listem Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, skierowanym do Premiera Mateusza Morawieckiego, ws. wzrostu składek ZUS w Polsce.

W piśmie Rzecznik zwraca uwagę, że wysokość ryczałtu obliczana jest z podstawy 60% prognozowanego średniego wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie rośnie, to rośnie też składka. W 2020 roku ma wzrosnąć o niemal 10 % w stosunku do 2019 roku i wynosić razem z ubezpieczeniem zdrowotnym około 1500 zł. Ustalanie wysokości ryczałtu na podstawie średniego wynagrodzenia nie ma żadnego uzasadnienia.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
24 czerwca 2019
147 organizacji w Radzie Przedsiębiorców
147 organizacji w Radzie Przedsiębiorców

Do Rady Przedsiębiorców, organu doradczego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, należy już 147 organizacji. Jednocześnie zapraszamy do współpracy wszystkie organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
17 czerwca 2019
Komunikat Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ws. medialnych doniesień o zamykaniu firm w handlu detalicznym
Komunikat Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ws. medialnych doniesień o zamykaniu firm w handlu detalicznym

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje, powołujące się na dane Głównego Urzędu Statystycznego, które sugerują, iż w ciągu ostatniego roku zamknęło działalność 27 tysięcy przedsiębiorstw z sektora handlu detalicznego, a jednocześnie w samym maju 2019 r. ubyło ich aż 828. Jako przyczynę tej sytuacji bezrefleksyjnie uznano ograniczenie handlu w niedziele. Co więcej, w komentarzach niektórzy ważni działacze gospodarczy, nawiązując do ostatniego ministerialnego raportu w tej kwestii, zarzucili Minister Jadwidze Emilewicz brak umiejętności liczenia.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dokonało weryfikacji powyższych medialnych tez, które zdążyły już być wielokrotnie powielone. Jak wynika
z faktycznych danych GUS, rzeczywistość jest następująca:

1. MEDIALNA TEZA – W maju 2019 r. zamknięto 828 firm w handlu detalicznym.

PRAWDA:

W handlu hurtowym i detalicznym (włączając w to naprawę pojazdów samochodowych, w tym motocykli) w maju 2019 r. powstało 828 przedsiębiorstw. W samym handlu detalicznym (z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi) w maju 2019 r. powstały 252 przedsiębiorstwa[1].

WNIOSEK:

Ewidentną nieprawdą jest, że w maju 2019 r. zamknięto 828 firm w handlu detalicznym. Co więcej, bilans był dodatni, a nie ujemny.

 

2. MEDIALNA TEZA – W ciągu roku ubyło aż 27 tys. firm w handlu detalicznym.

PRAWDA:

W handlu hurtowym i detalicznym (włączając w to naprawę pojazdów samochodowych, w tym motocykli) w ciągu ostatniego roku (tj. w okresie 31 maja 2018 r. do 31 maja 2019 r.) ubyło 26 712 przedsiębiorstw.

W samym handlu detalicznym (z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi) w ciągu ostatniego roku (tj. w okresie 31 maja 2018 r. do
31 maja 2019 r.) ubyło 7206 przedsiębiorstw[2].

WNIOSEK:

W ciągu ostatniego roku faktycznie zamknięto niespełna 27 tys. przedsiębiorstw, ale dane te nie dotyczą handlu detalicznego, ale wespół handlu detalicznego i hurtowego (włączając w to naprawę pojazdów samochodowych, w tym motocykli). W samym sektorze handlu detalicznego ubytek wyniósł prawie 4-krotnie mniej niż podano, tj. nieco ponad 7200 firm.

Należy równolegle zauważyć, że wskazywana przez komentatorów korelacja między wprowadzonym ograniczeniem handlu w niedziele a zamykaniem się firm w sektorze handlu nie znajduje uzasadnienia. Jak bowiem wynika z danych GUS[3], przykładowo, gdy ograniczenie handlu nie obowiązywało:

 • w samym handlu detalicznym w 2016 roku zamknięto 18 414 przedsiębiorstw. W roku 2017 zlikwidowano ich 17 477 .

Tym samym tendencja zamykania się przedsiębiorstw handlowych bynajmniej nie jest nowa, a w okresie tuż sprzed ograniczenia niedzielnego handlu liczba zamykanych firm w handlu detalicznym była 2,5-krotnie większa niż jest obecnie.

Podsumowując, uporczywe wrzucanie do przestrzeni publicznej zmanipulowanych danych dot. skutków ograniczenia handlu w niedziele świadczy o dużej determinacji lobbystów, nie mogących pogodzić się z tym, że Minister Jadwiga Emilewicz w sposób zgodny z prawidłami sztuki wykonała analizę skutków regulacji oraz wyciągnęła z niej właściwe wnioski.

 

[1] Stat.gov.pl, Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON maj 2019, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5504/4/23/1/tablice-internet_grupowanie_maj_2019.xls, dostęp: 17 czerwca 2019 r.

[2] Stat.gov.pl, Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON maj 2018, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5504/4/11/1/tablice_regon_maj_2018.xls, dostęp: 17 czerwca 2019 r.

[3] Stat.gov.pl Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON styczeń grudzień 2016, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/miesieczna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-styczen-grudzien-2016,4,5.html; Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON styczeń grudzień 2017, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/miesieczna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-styczen-grudzien-2017,4,6.html; Stat.gov.pl, Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej  w rejestrze REGON styczeń 2018, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5504/4/7/1/tablice_regon_styczen_2018.xls, dostęp: 18 czerwca 2019 r.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
14 czerwca 2019
CV
Teletechnik potrzebny od zaraz

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpływają liczne wnioski od organizacji przedsiębiorców. Wiele z nich ma wspólny mianownik – niedostosowanie tempa zmian legislacyjnych do realiów życia gospodarczego.

W ustawie Prawo budowlane brakuje przepisów dotyczących kontroli wykonania instalacji telekomunikacyjnych, przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, dotyczącego budynków użyteczności publicznej czy wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Dlatego w opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaproponował przepis, nakładający na organy nadzoru budowlanego obowiązek kontroli „wykonania instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w tym instalacji telekomunikacyjnej wskazanej w art. 6 i 7 ustawy o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych”.

– Niestety, samo wprowadzenie takiej poprawki w ustawie nie zamyka sprawy. Bo jak się okazuje, w obecnym systemie szkolnictwa zawodowego nie ma zawodu teletechnika czy specjalisty instalacji telekomunikacyjnych. A to oznacza, że na rynku brakuje nie tylko wykonawców, ale też specjalistów w zakresie projektowania instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych czy sprawowania nadzoru nad takimi robotami. Dlatego oczekuję od MEN informacji, czy resort rozważa utworzenie kierunków, albo co najmniej kursów przygotowujących do wykonywania takich usług, które kończyłyby się państwowym lub zdawanym przed właściwą izbą samorządu zawodowego egzaminem – mówi Adam Abramowicz.

Sprawa formalnego braku zawodu teletechnika i specjalisty usług telekomunikacyjnych oraz konsekwencji z tym związanych dla przedsiębiorców i rynku budowlanego, była też tematem wystąpienia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do Ministra Inwestycji i Rozwoju. „Obecnie kierowaniem przedmiotowymi robotami oraz ich odbiorem zajmują się najczęściej kierownicy robót oraz inspektorzy nadzoru z zakresu elektryki” – argumentował Rzecznik wniosek o informację, czy MIiR „rozpoznawało problem braku wyodrębnienia wśród specjalizacji techniczno-budowlanych specjalności instalacyjnej z obszaru teletechniki oraz telekomunikacji”.

– Wiem, że pod kierunkiem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju powstaje Zintegrowany System Kwalifikacji, dzięki czemu standaryzacja i certyfikacja zawodów oraz kwalifikacji rynkowych zostanie unormowana. Niestety, prace w tym zakresie muszą nabrać tempa, by nie okazało się, że brak zawodu teletechnika to wierzchołek góry lodowej. Zadaniem Rzecznika jest wskazywanie administracyjnych i legislacyjnych przeszkód, które utrudniają funkcjonowanie firm  – mówi Adam Abramowicz.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
10 czerwca 2019
Rzecznik MŚP wnioskuje o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie
Sukces poznańskiego oddziału Biura Rzecznika MŚP – po interwencji przedsiębiorca otrzyma kopię nagrania spotkania od GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odmówiła wydania przedsiębiorcy uwierzytelnionej kopii nagrania spotkania z jego udziałem. Po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców GDDKiA dokonała ponownej analizy sprawy i umożliwiła przedsiębiorcy udostępnienie nagrania.

W grudniu 2018 roku przedsiębiorca odbył spotkanie w postępowaniu prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, którego przedmiotem było postępowanie administracyjne w kwestii wydania zezwolenia na przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi krajowej do parametrów zjazdu publicznego. Do spotkania doszło w siedzibie GDDKiA w Warszawie i było ono rejestrowane. Przedsiębiorca zwrócił się z wnioskiem do urzędu o wydanie uwierzytelnionej kopii nagrania, ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała go, że sposobem na zapoznanie się z nagraniem jest ponowna wizyta w warszawskiej siedzibie urzędu.

W marcu br. przedsiębiorca zgłosił się do poznańskiego oddziału Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wnioskiem o interwencję Rzecznika, a w kwietniu zostało wystosowane pierwsze pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W odpowiedzi GDDKiA ponownie poinformowała o możliwości zapoznania się przez przedsiębiorcę z dokumentami w sprawie w siedzibie GDDKiA w Warszawie, w związku z czym przedsiębiorca byłby zmuszony do podróży na koszt własny. Reakcją Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców było kolejne pismo, w którym GDDKiA została wezwana do wydania przedsiębiorcy nagrania w trybie art. 73 k.p.a. Po dokonaniu ponownej analizy sprawy GDDKiA pismem z dnia 27 maja br. poinformowała o rozstrzygnięciu na korzyść przedsiębiorcy. GDDKiA wystosowała również do przedsiębiorcy pismo o możliwości wydania uwierzytelnionej kopii nagrania spotkania na jego wniosek.

 • Jesteśmy bardzo zadowoleni z reakcji i rozstrzygnięcia dokonanego przez urząd po interwencji Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Właściciele firm, powinni mieć dostęp do dokumentacji dotyczącej prowadzonych przez nich spraw, na wniosek, tego wymaga przejrzystość prowadzenia postępowań. Będziemy reagować w każdym wypadku naruszenia tego przywileju.
Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
22 maja 2019
Jak skutecznie reprezentować interesy przedsiębiorców w UE?
Jak skutecznie reprezentować interesy przedsiębiorców w UE?

Zapraszamy do obejrzenia transmisji z debaty „Jak skutecznie reprezentować interesy przedsiębiorców w UE?”

Konferencjekonferencje
21 maja 2019
Jak skutecznie reprezentować interesy przedsiębiorców w UE? - zaproszenie na debatę w Poznaniu
Jak skutecznie reprezentować interesy przedsiębiorców w UE? – zaproszenie na debatę w Poznaniu

22 maja br. odbędzie się dyskusja organizowana przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Prof. Zdzisława Krasnodębskiego, wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu nt. „Jak skutecznie reprezentować interesy przedsiębiorców w UE?”.

Wśród poruszanych tematów znajdą się:
– Unia Europejska – interesy europejskie czy narodowe?
– Prezentacja koncepcji centrum wsparcia ekspercko-infrastrukturalnego dla reprezentacji interesów polskiego biznesu w Brukseli
– Lobbing gospodarczy w UE oczyma polskich przedsiębiorstw

Zapraszamy 22 maja, godz. 11:00 do sali konferencyjnej Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego (ul. Mostowa 27A, Poznań).

Konferencjekonferencje
20 maja 2019
Czwarte terenowe biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców otwarte w Gdańsku
Czwarte terenowe biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców otwarte w Gdańsku

20 maja br. w Gdańsku odbyło się oficjalne otwarcie oddziału Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jest to czwarte, po Krakowie, Poznaniu i Białymstoku, terenowe biuro do którego mogą zgłaszać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy ze swoimi problemami i sprawami toczonymi z organami administracji państwowej. W otwarciu biura w Gdańsku uczestniczył wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin.

Nowo otwarte biuro i jego pracownicy będą udzielali pomocy prawnej oraz mogą reprezentować przedsiębiorców w sprawach przewidzianych w ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Właściciele mikro, małych i średnich firm z województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego mogą zgłaszać się bezpośrednio do biura przy ul. Gomółki 2 w Gdańsku, mailowo: biuro@rzecznikmsp.gov.pl, lub telefonicznie: +58 350 21 70 lub 71 72. Pełnomocnikiem terenowym Rzecznika Oddziału w Gdańsku została Agnieszka Majewska – radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku.

 • Zależy nam na tym, aby przedsiębiorcy z północnych regionów Polski mogli swobodnie prowadzić swoją działalność. Właśnie w tym celu otworzyliśmy oddział Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, do którego mogą zgłaszać się właściciele firm, którzy mają sprawy toczone z organami administracji państwowej – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców została utworzona, aby chronić interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz poprawić jakość otoczenia prawnego, w którym działają. Jako urząd Rzecznik jest niezależny od innych organów państwowych, może także występować o interpretacje przepisów oraz wyjaśnienia prawne, wnioskować o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego względem urzędników naruszających zasady ustanowione Konstytucją Biznesu.

Gdański oddział jest czwartym, po Krakowie, Poznaniu i Białymstoku, biurem terenowym Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Po otwarciu wszystkich biur terenowych Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców właściciele firm z całej Polski mogą łatwo ubiegać się o wsparcie Rzecznika w swoich sprawach.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Sprawy regionalnebiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow sprawy-regionalne
20 maja 2019
Rzecznik MŚP w dyskusji nt. funkcjonowania Konstytucji Biznesu w rok po jej uchwaleniu - Europejski Kongres Gospodarczy
Rzecznik MŚP w dyskusji nt. funkcjonowania Konstytucji Biznesu w rok po jej uchwaleniu – Europejski Kongres Gospodarczy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wziął udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, gdzie wystąpił w dyskusji nt. funkcjonowania Konstytucji Biznesu w rok po jej chwaleniu.

Konferencjekonferencje
16 maja 2019
Zapis video V posiedzenia Rady Przedsiębiorców ws. dobrowolności składek ZUS
Zapis video V posiedzenia Rady Przedsiębiorców ws. dobrowolności składek ZUS

9 maja odbyło się otwarte posiedzenie Rady Przedsiębiorców, działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Podczas spotkania został omówiony temat dobrowolności składek ZUS w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z zapisem video tego wydarzenia.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
14 maja 2019
Prezentacje i reportaż nt. dobrowolności ZUS w Polsce - V posiedzenie Rady Przedsiębiorców
Prezentacje i reportaż nt. dobrowolności ZUS w Polsce – V posiedzenie Rady Przedsiębiorców Działalność edukacyjna, Rada Przedsiębiorcówdzialalnosc-edukacyjna rada-przedsiebiorcow
13 maja 2019
Spółki z udziałem skarbu państwa wycofują się ze stosowania metody split payment
Spółki z udziałem skarbu państwa wycofują się ze stosowania metody split payment

Dzięki staraniom Jacka Cieplaka, Zastępcy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, kilka dużych spółek z udziałem skarbu państwa zaprzestało stosowania metody podzielonej płatności wobec mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Metoda split payment naraża małych dostawców na straty finansowe.

Polecamy artykuł Pulsu Biznesu „Split payment dzieli spółki skarbu”. (link poniżej)


Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
11 maja 2019
Przez ZUS po trzech zawałach o mało nie trafił pod most - reportaż o Andrzeju Kocie
Przez ZUS po trzech zawałach o mało nie trafił pod most – reportaż o Andrzeju Kocie

Zapraszamy do zapoznania się z reportażem o byłym przedsiębiorcy z Białej Podlaskiej – Andrzeju Kocie.

Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
10 maja 2019
Publikacja sprawozdania finansowego - BILANSU za 2018 rok
Publikacja sprawozdania finansowego – BILANSU za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorcówbiuro-rzecznika-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
9 maja 2019
ZUS
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców proponuje wprowadzenie dobrowolności składek ZUS w Polsce

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przedstawił założenia do projektu zmian w ustawach, których celem jest wprowadzenie do systemu ubezpieczeń społecznych dobrowolności podlegania ubezpieczeniom społecznym. Jest to długo wyczekiwana przez przedsiębiorców w Polsce zmiana.

Jedną z najpoważniejszych barier w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej jest wysokość składek społecznych, które muszą odprowadzić w każdym miesiącu właściciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Średnia składka społeczna w Polsce wynosi 1 316,97 PLN (w tym 342,32 PLN ubezpieczenia zdrowotnego) – przedsiębiorcy wielokrotnie zwracali uwagę, że jednakowa stawka dla wszystkich jest przeszkodą dla firm o niskich dochodach, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do powstania straty finansowej.

Propozycja, którą przedstawił Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, ma na celu wprowadzenie do systemu ubezpieczeń społecznych dobrowolności podlegania ubezpieczeniom społecznym. Wybór dotyczyłby sytuacji, w której samozatrudniony miałby prawo zdecydować czy chce pozostać w systemie powszechnym i odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS czy wybrać inną (np. rynkową) formę ubezpieczenia czy oszczędzania. Obowiązkowe dla przedsiębiorców pozostałoby jedynie ubezpieczenie zdrowotne.

– Obecny system jest niesprawiedliwy i nieefektywny, dlatego musi zostać zmieniony. W ramach przedstawionej propozycji zmian przedsiębiorcy w Polsce zyskają swobodę wyboru i będą mogli sami zdecydować o odpowiadającej im formie ubezpieczenia lub oszczędzania. Wierzę w mądrość i rozsądek właścicieli mikro-, małych i średnich firm i w to, że sami najlepiej zaplanują swoją przyszłość – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Proponowane zmiany dotyczyłyby wszystkich samozatrudnionych przedsiębiorców, czyli około 1,5 mln podmiotów. Z badań zrealizowanych przez Instytut IPC na zlecenie Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wynika, że według 2/3 badanych wysokość należnych składek na ubezpieczenia społeczne jest zbyt wysoka. Nieco ponad 45% badanych przedsiębiorców zadeklarowała chęć zrezygnowania z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, gdyby istniała taka możliwość. Z kolei 43% respondentów, nawet przy istnieniu takiej możliwości, nie skorzystałoby z niej.

– Jeżeli przyjąć, że 45% przedsiębiorców skorzystałoby z wprowadzonej dobrowolności do FUS w skali miesiąca wpłynęłoby 481 mln zł, a w skali roku 5,8 mld zł. Środki te pozostałyby w gestii przedsiębiorców i w zależności od ich decyzji mogłyby zostać przeznaczone na ubezpieczenia komercyjne, inwestycje, czy bieżącą konsumpcję. Warto także podkreślić, że brak opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wiązałby się z brakiem świadczeń z systemu powszechnego. Oznacza to, że w długim terminie wprowadzenie dobrowolności jest neutralne dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. – powiedział Antoni Kolek, Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.

– Liczymy na konstruktywną debatę rządu i przedsiębiorców na temat proponowanych zmian. Zniesienie ryczałtowego ZUS będzie stanowiło potężne ułatwienie dla przedsiębiorców w Polsce i wpłynie na komfort i stabilność prowadzenia działalności gospodarczej – podsumował Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Propozycje zmian ustawpropozycje-zmian-ustaw
9 maja 2019
Transmisja z V posiedzenia Rady Przedsiębiorców
Transmisja z V posiedzenia Rady Przedsiębiorców

Zapraszamy do obejrzenia transmisji online z V posiedzenia Rady Przedsiębiorców

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
8 maja 2019
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców otworzył oddział w Białymstoku
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców otworzył oddział w Białymstoku

7 maja br. w Białymstoku został otwarty oddział Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jest to trzecie, po Krakowie i Poznaniu, terenowe biuro do którego mogą zgłaszać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy ze swoimi problemami i sprawami toczonymi z organami administracji państwowej. W otwarciu biura w Białymstoku uczestniczył wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin.

Nowo otwarte biuro i jego pracownicy będą udzielali pomocy prawnej oraz mogą reprezentować przedsiębiorców w sprawach przewidzianych w ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Właściciele mikro, małych i średnich firm z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego mogą zgłaszać się bezpośrednio do biura przy ul. Ciepłej 1 w Białymstoku lub mailowo: biuro@rzecznikmsp.gov.pl. Pełnomocnikiem terenowym Rzecznika w Białymstoku został Szczepan Barszczewski.

 • Chciałbym zaprosić wszystkich przedsiębiorców z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego do zgłaszania się do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Będziemy walczyć o prawa właścicieli mikro-, małych i średnich firm oraz o przestrzeganie postanowień Konstytucji Biznesu – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców została utworzona, aby chronić interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz poprawić jakość otoczenia prawnego, w którym działają. Jako urząd Rzecznik jest niezależny od innych organów państwowych, może także występować o interpretacje przepisów oraz wyjaśnienia prawne, wnioskować o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego względem urzędników naruszających zasady ustanowione Konstytucją Biznesu.

Białostocki oddział jest trzecim, po Krakowie i Poznaniu, biurem terenowym Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. W najbliższym czasie Rzecznik otworzy również biuro w Gdańsku, dzięki czemu przedsiębiorcy z całej Polski będą mogli łatwo ubiegać się o wsparcie Rzecznika w swoich sprawach.

Sprawy regionalnesprawy-regionalne
24 kwietnia 2019
V Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców 9 Maj 2019 [Rejestracja]
V Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców 9 Maj 2019 [Rejestracja]

Mali i średni przedsiębiorcy wskazują, że jedną z najpoważniejszych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej jest zryczałtowany ZUS. W Niemczech, kraju o najsilniejszej gospodarce w Europie, obowiązuje system dobrowolnych ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców, który mógłby być także zastosowany w Polsce. Tematem posiedzenia Rady Przedsiębiorców będzie właśnie postulat dobrowolności ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców prowadzących firmy w formie działalności gospodarczej.

Posiedzenie odbędzie się dnia 9 maja 2019 r. o godz. 11:30 w Sali pod Kopułą w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Ze względu na ograniczenia w dostępie do budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, przedsiębiorców chętnych do udziału w posiedzeniu prosimy o rejestrację: link na dole strony.

Szczegółowa agenda posiedzenia zostanie rozesłana do zarejestrowanych uczestników w terminie późniejszym.

Rada Przedsiębiorcówrada-przedsiebiorcow
24 kwietnia 2019
Drugie terenowe biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców otwarte w Poznaniu
Drugie terenowe biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców otwarte w Poznaniu

24 kwietnia br. w Poznaniu odbyło się oficjalne otwarcie oddziału Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jest to drugie, po Krakowie, terenowe biuro do którego mogą zgłaszać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy ze swoimi problemami i sprawami toczonymi z organami administracji państwowej. W otwarciu biura w Poznaniu uczestniczył wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin.

Nowo otwarte biuro i jego pracownicy będą udzielali pomocy prawnej oraz mogą reprezentować przedsiębiorców w sprawach przewidzianych w ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Właściciele mikro, małych i średnich firm z województw dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego mogą zgłaszać się bezpośrednio do biura przy ul. Wielkiej 20 w Poznaniu, mailowo: biuro@rzecznikmsp.gov.pl, lub telefonicznie: 726 726 830. Pełnomocnikiem terenowym Rzecznika Oddziału w Poznaniu została Izabela Hasińska – doktor nauk prawnych i wykładowca akademicki.

 • W zachodnich województwach Polski jest bogata tradycja przedsiębiorczości, tutejsi właściciele firm wyróżniają się aktywnością, innowacyjnymi pomysłami i kreatywnością, co ma realne przełożenie na przykład na dynamikę PKB w Wielkopolsce. Jako Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, chcemy wspierać właścicieli tych biznesów w ich ewentualnych problemach. Powinna się do nas zgłosić każda firma, która wpadnie w kłopoty w wyniku, na przykład, błędnych decyzji urzędniczych lub niejasnych przepisów. Będziemy walczyć o każdego przedsiębiorcę – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców została utworzona, aby chronić interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz poprawić jakość otoczenia prawnego, w którym działają. Jako urząd Rzecznik jest niezależny od innych organów państwowych, może także występować o interpretacje przepisów oraz wyjaśnienia prawne, wnioskować o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego względem urzędników naruszających zasady ustanowione Konstytucją Biznesu.

Poznański oddział jest drugim, po Krakowie, biurem terenowym Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. W najbliższym czasie Rzecznik otworzy również biura w Białymstoku oraz Gdańsku, dzięki czemu przedsiębiorcy z całej Polski będą mogli łatwo ubiegać się o wsparcie Rzecznika w swoich sprawach.

Sprawy regionalnesprawy-regionalne
19 kwietnia 2019
ZUS
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców składa wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec urzędników odpowiedzialnych za wszczynanie nieuzasadnionego postępowania karnego skarbowego

W związku ze zgłoszeniami przedsiębiorców kierowanymi do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz wystąpił o rozpoczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec urzędników Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, odpowiedzialnych za wszczynanie nieuzasadnionego postępowania karnego skarbowego w celu zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zawieszanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tuż przed jego wygaśnięciem, jest praktyką wciąż stosowaną przez niektórych urzędników w Polsce. Ma ona na celu przedłużenie możliwości prowadzenia kontroli podatkowej lub celno-skarbowej. Dzięki temu organ podatkowy lub celno-skarbowy ma możliwość wydania decyzji nawet po okresie, w którym zobowiązania podatkowe powinny się przedawnić. Ministerstwo Finansów, aby ograniczyć podobne sytuacje w przeszłości, wystosowało do urzędników specjalne zalecenia, których powinni przestrzegać. Dodatkowo, ta kwestia została również rozwiązana w przygotowanym przez Ministerstwo projekcie nowej ordynacji podatkowej. Pomimo otrzymania precyzyjnych wytycznych oraz wiedzy o projektowanych nowych przepisach – wciąż zdarzają się przypadki urzędników, którzy dokonują interpretacji według własnego uznania.

– Za pośrednictwem Rady Przedsiębiorców i bezpośrednio do Biura Rzecznika spływają informacje o urzędnikach, którzy wciąż nie stosują się do wytycznych Ministerstwa Finansów – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Taka praktyka stoi w sprzeczności z ideą Konstytucji Biznesu, której powinni przestrzegać.

W przypadku przedsiębiorcy z Wrocławia od 2014 roku toczyło się postępowanie podatkowe w sprawie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do sierpnia 2013 roku. To postępowanie nie zostało rozstrzygnięte do dnia dzisiejszego, a jego przedawnienie nastąpiłoby wraz z końcem 2018 r. W dniu 23 listopada 2018 roku Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu wszczął postępowanie przygotowawcze, czego skutkiem było zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego Spółki.

– Wszczęcie postępowania jeszcze przed wydaniem decyzji przez organ I instancji oznacza, że organ, który wszczął to postępowanie kierował się jednoznacznie chęcią zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Takie praktyki nadwyrężają zaufanie przedsiębiorców do urzędów i wpływają negatywnie na swobodę prowadzenia działalności gospodarczej – powiedział Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Interwencje i wnioskiinterwencje-wnioski
18 kwietnia 2019
Materiały z IV posiedzenia Rady Przedsiębiorców są dostępne do pobrania
Materiały z IV posiedzenia Rady Przedsiębiorców są dostępne do pobrania

10 kwietnia 2019 roku odbyło się IV Zwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. To posiedzenie Rady było otwarte dla wszystkich właścicieli mikro, małych i średnich firm – dzięki temu każdy przedsiębiorca mógł skorzystać m.in. ze szkolenia ZUS nt. uprawnienia do kontroli zwolnień.

Wśród referowanych tematów znalazła się kwestia stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Problematyka została przedstawiona przez dr. Radosława Bulejaka z Business Centre Club, który wraz z Zespołem ds. Ordynacji Podatkowej, działającym przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, opracował wykaz najbardziej uciążliwych dla przedsiębiorców praktyk. Do poruszonych zagadnień odnieśli się przedstawiciele Ministerstwa Finansów.

Fundacja Firmy Rodzinne przybliżyła europejski program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców „Early Warning Europe”. Uczestnicy posiedzenia Rady Przedsiębiorców zapoznali się również szczegółowo z działaniem i obsługą portalu biznes.gov.pl, o którym opowiedział przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Dodatkowo PARP zaprezentowała ofertę z funduszy UE w latach 2014 – 2020.

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z prezentacjami oraz materiałami video z IV posiedzenia Rady Przedsiębiorców.

 

 

Działalność edukacyjnadzialalnosc-edukacyjna
18 kwietnia 2019
Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Rzecznika MŚP ws. objaśnienia prawnego w odniesieniu do zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych
Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Rzecznika MŚP ws. objaśnienia prawnego w odniesieniu do zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia na pismo Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zawierające wniosek o wydanie objaśnienia prawnego
dotyczącego możliwości i zakresu stosowania ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne w odniesieniu do zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych przed wejściem w życie tejże ustawy.

Objaśnienia prawneobjasnienia-prawne
12 kwietnia 2019