Zespół Roboczy ds. Branży Alkoholowej

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Data powstania zespołu

26.06.2020 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Branży Alkoholowej

Pisma - Zespół Roboczy ds. Branży Alkoholowej

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Branży Alkoholowej