Zespół Roboczy ds. Współpracy nauki z biznesem

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Ireneusz Ługowski (Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych)

Data powstania zespołu

30.07.2020 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Współpracy nauki z biznesem

Pisma - Zespół Roboczy ds. Współpracy nauki z biznesem

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Współpracy nauki z biznesem