Zespół Roboczy ds. Systemu Ochrony Zdrowia

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Data powstania zespołu

11 kwietnia 2022 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Systemu Ochrony Zdrowia

Pisma - Zespół Roboczy ds. Systemu Ochrony Zdrowia

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Systemu Ochrony Zdrowia