Zespół Roboczy ds. Pomocy publicznej udzielanej według kodów PKD

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Data powstania zespołu

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Pomocy publicznej udzielanej według kodów PKD

Pisma - Zespół Roboczy ds. Pomocy publicznej udzielanej według kodów PKD

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Pomocy publicznej udzielanej według kodów PKD