Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przygotowało i złożyło wnioski do poszczególnych Ministrów o wydanie objaśnień prawnych w zakresie niektórych przepisów wprowadzanych tzw. tarczą antykryzysową.

W oczekiwaniu na wydanie objaśnień prawnych udostępniamy treść przedmiotowych wniosków

 • #opłata prolongacyjna #umorzenie podatku – Wniosek do Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2020 r. o wydanie objaśnień prawnych dotyczący wykładni art. 15za ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw:

 • Odpowiedź ministerstwa:

 • #najem #dzierżawa #umorzenie #starosta – Wniosek do Minister Rozwoju z dnia 7 kwietnia 2020 r. dotyczący wykładni art. 15zzze ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw:

 • Odpowiedź ministerstwa:

 • #najem #dzierżawa #użytkowanie wieczyste #umorzenie #wójt #burmistrz – Wniosek do Minister Rozwoju z dnia 6 kwietnia 2020 r. o wydanie objaśnień prawnych dotyczący wykładni art. 15zzzg ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw:

 • Odpowiedź ministerstwa:

 • #należności cywilnoprawne #odstąpienie #rada gminy – Wniosek do Minister Rozwoju z dnia 9 kwietnia 2020 r. o wydanie objaśnień prawnych dotyczący wykładni art. 15zzzf ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw:

 • Odpowiedź ministerstwa:

 • #odroczenie podatku #rozłożenie na raty #terminy – Wniosek do Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2020 r. o wydanie objaśnień prawnych dotyczący wykładni art. 15zzr ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw:

 • Odpowiedź ministerstwa:

 • #dofinansowanie kosztów zatrudnienia #dofinansowanie składek ZUS – Wniosek do Minister Rodziny z dnia 15 kwietnia 2020 r. o wydanie objaśnień prawnych dotyczący wykładni art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw:

 • Odpowiedź ministerstwa:

 • #świadczenie postojowe #wymogi #przychód – Wniosek do Minister Rodziny z dnia 15 kwietnia 2020 r. o wydanie objaśnień prawnych dotyczący wykładni art. 15zq, art. 15zr, art. 15zs oraz art. 15zu ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw:

 • Odpowiedź ministerstwa:

 • #dofinansowanie kosztów działalności #przedsiębiorca jednoosobowy – Wniosek do Minister Rodziny z dnia 16 kwietnia 2020 r. o wydanie objaśnień prawnych dotyczący wykładni art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw:

 • Odpowiedź ministerstwa:

 • #dofinansowanie wynagrodzenia z FGŚP #dofinansowanie składek ZUS z FGŚP – Wniosek do Minister Rodziny z dnia 17 kwietnia 2020 r. o wydanie objaśnień prawnych dotyczący wykładni art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw:

 • Odpowiedź ministerstwa:

 • #zwolnienie z ZUS #informacja o zwolnieniu #wpłacenie – Wniosek do Minister Rodziny z dnia 23 kwietnia 2020 r. o wydanie objaśnień prawnych dotyczących wykładni art. 31zo, art. 31zp, art. 31zq ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw: