Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP

jest organem doradczym i opiniodawczym Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Do głównych jej zadań należy m.in. konsultowanie projektów ustaw i propozycji legislacyjnych oraz wspieranie Rzecznika MŚP wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu dialogu i konsultacji ze środowiskami naukowymi. Rada zrzesza naukowców z najważniejszych uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce.


Skład Rady Naukowej

 • prof. dr hab. Jan Klimek (Szkoła Główna Handlowa) – Przewodniczący Rady Naukowej
 • prof. dr hab. Marian Noga (Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Witold Orłowski (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
 • prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 • prof. dr hab. Konrad Raczkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Agnieszka Iga Bem, prof. UEW (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. SWPS (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)
 • dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa)
 • dr hab. Paweł Kossecki, prof. PWSFTviT (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi)
 • dr hab. Grzegorz Krzos, prof. UEW (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • dr hab. Adam Mariański, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
 • dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Tomasz Długosz (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Marcin Gołembski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • dr hab. inż. Agnieszka Stachowiak (Politechnika Poznańska)
 • dr Małgorzata Kosała (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr Dariusz Kowalski (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)
 • dr Rafał Kozłowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • dr inż. Magdalena Zwolińska- Ligaj (Akademia Bialska Nauk Stosowanych)

Posiedzenia i komunikatyKontakt

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
tel. 22 123 70 70
e-mail: rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl

Koordynator: Mikołaj J. Kruczyński