Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP

jest organem doradczym i opiniodawczym Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Do głównych jej zadań należy m.in. konsultowanie projektów ustaw i propozycji legislacyjnych oraz wspieranie Rzecznika MŚP swoją wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu dialogu i konsultacji ze środowiskami naukowymi. Rada zrzesza naukowców z najważniejszych uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce.


Skład Rady Naukowej

 • prof. dr hab. Jan Klimek (Szkoła Główna Handlowa – przewodniczący Rady Naukowej)
 • prof. dr hab. Mariusz Popławski (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Konrad Raczkowski (Społeczna Akademia Nauk)
 • dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. Grzegorz Krzos, prof. UEW (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • dr hab. Adam Mariański, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
 • dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Tomasz Długosz (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Marcin Gołembski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • dr hab. inż. Agnieszka Stachowiak (Politechnika Poznańska)
 • dr Małgorzata Kosała (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr Rafał Kozłowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)Kontakt

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
tel. 22 123 70 70
e-mail: rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl

Koordynator: Mikołaj J. Kruczyński