Adam Abramowicz Rzecznik MŚP

Adam Abramowicz

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców


Adam Krzysztof Abramowicz – powołany na stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 22 czerwca 2018 roku. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym i Organizacji Górnictwa Politechniki Lubelskiej oraz studia podyplomowe w zakresie technologii wód, ścieków i odpadów na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej.

Prowadził z sukcesem własną działalność gospodarczą. Był jednym z głównych inicjatorów, a zarazem prezesem Zarządu Sieci Detalistów „Nasze Sklepy”, która powstała, by chronić małych i średnich przedsiębiorców. Był też jednym z założycieli oraz długoletnim prezesem Izby Gospodarczej Nowej Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej. Aktywna działalność biznesowa zaowocowała jego członkostwem w Radzie Polskiej Izby Handlu. Był radnym Rady Miasta Biała Podlaska oraz aktywnym działaczem samorządowym.

Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Wykorzystując zdobyte w przedsiębiorczości doświadczenie, był m.in. członkiem sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP (wcześniej Komisji Gospodarki) oraz Parlamentarnego Zespołu Wspierania Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez organy administracji państwowej RP, a także przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. W związku z powołaniem na funkcję rzecznika MŚP, wystąpił z PiS i złożył mandat poselski.


Jacek Cieplak

Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców


Jacek Cieplak – powołany na stanowisko Zastępcy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 20 września 2018 roku przez ministra właściwego ds. gospodarki.

Od 2012 r. współpracował z organizacjami pracodawców, uczestnicząc w procesie tworzenia i konsultacji społecznych aktów prawnych dotyczących gospodarki i przedsiębiorczości. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z wiodącymi kancelariami prawnymi w Polsce. Do września 2018 r. z sukcesami prowadził własną praktykę adwokacką, specjalizując się w procedurze karno-gospodarczej oraz administracyjnej. Występował jako pełnomocnik przedsiębiorców i osób fizycznych w postępowaniach przed organami administracji publicznej, organami ścigania oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2010 r. członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Autor licznych wystąpień i publikacji.


Marek Woch

Dyrektor Generalny

Dr n. prawnych Marek Woch – Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami prawa FONTES. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, prawie z zakresu ochrony zdrowia oraz filozofii prawa.

Od 2019 r. w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Odpowiada za prace Wydziału Prawno – Legislacyjnego i Wydziału Administracyjno – Finansowego. W listopadzie 2020 r. zostaje awansowany na stanowisko Dyrektora Generalnego.

W latach 2016  – 2019 pełnił funkcję pełnomocnika Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi i organami władzy publicznej.

W  2015 r. zostaje ustanowionym Biegłym Sądowy z zakresu: zarządzania oraz organizacji opieki zdrowotnej przy Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Społecznej Demokracji.

Wykładowca, ekspert z zakresu systemu ochrony zdrowia, autor licznych wystąpień i publikacji naukowych.