Zespół Roboczy ds. Mediacji i Arbitrażu

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Filip Dopierała (Stowarzyszenie Interartis)

Data powstania zespołu

4 lutego 2021 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Mediacji i Arbitrażu

Pisma - Zespół Roboczy ds. Mediacji i Arbitrażu

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Mediacji i Arbitrażu