Slide Uchrońmy podatek liniowy!
Stop niekorzystnym zmianom w Polskim Ładzie Podpisz petycję >>

Slide Propozycje korzystnych zmian w rządowym planie "Polskiego Ładu" Więcej >>

Slide Więcej >> Dziesiątka Rzecznika MŚP


Aktualności


Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców


  • stoi na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców;
  • występuje do właściwych organów władzy publicznej o zmianę przepisów, które są szkodliwe dla rozwoju przedsiębiorczości lub o wprowadzenie takich, które poprawią i usprawnią funkcjonowanie przedsiębiorców w Polsce;
  • działa na rzecz wprowadzenia w życie zapisów Konstytucji Biznesu;
  • występuje do właściwych organów władzy publicznej o interpretacje przepisów, wyjaśnienia prawne;
  • informuje właściwe organy nadzoru lub kontroli o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej;
  • występuje z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego względem urzędników;
  • wnosi skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego;
  • informuje właściwe organy o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski;
  • bierze udział w pracach nad projektami ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP;
  • zwraca się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosi skargi i skargi kasacyjne do sądu administracyjnego, a także uczestniczy w postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi.

Slide Sprawozdanie z działalności Rzecznika MŚP w 2020 r. Więcej >>

Slide Działania Rzecznika MŚP
w okresie pandemii koronawirusa
Zapoznaj się >>