Zespół Roboczy ds. Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego

 

Przewodniczący Zespołu Roboczego

Data powstania zespołu

24.06.2020 r.

Podsumowanie prac Zespołu Roboczego – posiedzenia, pisma i organizacje

Posiedzenia - Zespół Roboczy ds. Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego

Pisma - Zespół Roboczy ds. Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego

Organizacje - Zespół Roboczy ds. Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego