26.02.2020

Spotkanie ws. cudzoziemców w Biurze Rzecznika MŚP

26 lutego, w Biurze Rzecznik MŚP odbyło się spotkanie ws. zatrudniania cudzoziemców.

Spotkanie było kontynuacją Okrągłego Stołu, zorganizowanego we wrześniu 2019 r. przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Krakowie przy współpracy Miasta Krakowa. Efektem prac było Memorandum w sprawie zatrudniania cudzoziemców, którego sygnatariuszami zostali szefowie organizacji przedsiębiorców i pracodawców oraz międzynarodowych izb gospodarczych, a także prezydenci największych polskich miast. Memorandum trafiło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem ze spotkania oraz do pobierania prezentacji.