Przedstawiciele Rzecznika MŚP wezmą udział w dyskusji ws. podatku od cukru na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego

13 lutego o godzinie 9:00 w Sejmie, w sali im. Macieja Rataja (nr 102, bud. C-D), odbędzie się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, pod przewodnictwem Posła na Sejm RP Marcina Duszka, w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów zakładającego wprowadzenie od 1 kwietnia 2020 r. tzw. podatku od cukru. W posiedzeniu wezmą udział przedstawiciele Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Podczas posiedzenia będą obecni również przedstawiciele branż, które zostaną dotknięte przez nowe regulacje, w tym przedsiębiorcy współpracujący z Radą Przedsiębiorców, działającą przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

24 stycznia 2020 r. Rzecznik MŚP wystosował pismo do Ministra Zdrowia z opinią do ww. projektu. W ocenie Rzecznika, analizy i założenia do Projektu winny zostać uzupełnione o wskazanie możliwie najbardziej precyzyjnych wyliczeń związanych z wpływem proponowanych regulacji na sektor MŚP, a pożądanym byłoby także przedstawienie scenariuszy alternatywnych, uwzględnienie skutków pośrednich dotyczących np. wpływu Projektu na inne branże niż te bezpośrednio zainteresowane oraz wydłużenie vacatio legis.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią pisma do Ministra Zdrowia.