Zwyczajne posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Zwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców 21.02.2019 r.

Zwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców odbyło się 21 lutego w Warszawie. Podczas posiedzenia został poruszony temat ochrony quasi-konsumenckiej mikroprzedsiębiorców, który rozpoczął posiedzenie.

Kolejnym omawianym tego dnia tematem była kwestia nowych regulacji zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów dotyczących wydawania klientowi paragonu zanim dokona płatności. Temat był poruszony pod kątem zagrożeń dla małych i średnich przedsiębiorców, jakie mogą wyniknąć z tych zmian. Prelegenci w tym panelu szczegółowo i wyczerpująco omówili argumenty przeciwko temu pomysłowi. Obecny na posiedzeniu Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów, Jerzy Owczarek zakomunikował, że ministerstwo wycofuje się z pomysłu „paragon przed płatnością”. Wprowadzenie tej regulacji spowodowałoby ogromny chaos i liczne utrudnienia. Bardzo dobrze, że przepis ten zniknie z projektu – powiedział podsumowując tę część Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

O legalizacji pobytu i zatrudnianiu cudzoziemców opowiedział Michał Wysłocki – ekspert ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce z Business Centre Club, Piotr Litwiński – Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego i Jakub Bińkowski – Sekretarz Departamentu Prawa i Legislacji, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Członkowie Rady Przedsiębiorców zajęli się także: stażem pracy przedsiębiorców po przejściu do zatrudnienia na umowę o pracę i postulatem skrócenia okresu wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez mikroprzedsiębiorców. Obydwa zagadnienia przedstawił Paweł Dryk – radca prawny z Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest już ponad 100 organizacji. Przypominamy, że w skład Rady wchodzą: organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców.

Więcej w relacji ze Zwyczajnego Posiedzenia Rady Przedsiębiorców.