Zespół Roboczy ds. Rzemiosła – spotkanie z Wiceminister Rozwoju – 21.02

Serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji ze spotkania Zespołu Roboczego ds. Rzemiosła, działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, z Panią Olgą Semeniuk, Wiceminister Rozwoju odpowiedzialną za sektor rzemiosła. Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2020 r., o godz. 14. Podczas spotkania zostanie omówiony temat rozliczeń kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych.

Na spotkanie zostali zaproszeni również przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego i Polskiej Izby Ubezpieczeń. Transmisja na żywo odbędzie się na naszym profilu na Facebooku – zachęcamy do oglądania.