V Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców 9 Maj 2019 [Rejestracja]

Mali i średni przedsiębiorcy wskazują, że jedną z najpoważniejszych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej jest zryczałtowany ZUS. W Niemczech, kraju o najsilniejszej gospodarce w Europie, obowiązuje system dobrowolnych ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców, który mógłby być także zastosowany w Polsce. Tematem posiedzenia Rady Przedsiębiorców będzie właśnie postulat dobrowolności ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców prowadzących firmy w formie działalności gospodarczej.

Posiedzenie odbędzie się dnia 9 maja 2019 r. o godz. 11:30 w Sali pod Kopułą w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Ze względu na ograniczenia w dostępie do budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, przedsiębiorców chętnych do udziału w posiedzeniu prosimy o rejestrację: link na dole strony.

Szczegółowa agenda posiedzenia zostanie rozesłana do zarejestrowanych uczestników w terminie późniejszym.