Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych znowelizowana na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

ZUS

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skutecznie wnioskował o nowelizację ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w pismach skierowanych do sejmowych Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju, a także senackich Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców skutecznie wnioskowało o wprowadzenie przepisów zobowiązujących zamawiających w zamówieniach publicznych do waloryzacji umów, zawartych przed wejściem w życie ustawy o PPK – czyli przed 1 stycznia 2019 r. Na skutek nowelizacji zamawiający muszą podwyższyć wynagrodzenia o koszty, jakie wykonawca ponosi w związku z PPK.

  • Koszty związane z pracowniczymi planami kapitałowymi wpłynęły na podniesienie kosztów realizacji niektórych zamówień. Przedsiębiorcy stanęli przed realnym ryzykiem, że prace nad zamówieniami staną się nieopłacalne, a koszty będą wyższe niż wartość zamówienia – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Nowelizacja umożliwi wykonawcy złożenie wniosku do zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, z uwagi na wzrost kosztów bezpośrednich związanych z realizacją zamówienia. Nowelizacja czeka obecnie na podpis Prezydenta – wejdzie w życie 14 dni po jej ogłoszeniu.