Skuteczna interwencja Rzecznika MŚP w sprawie przedsiębiorcy z branży turystycznej z Krakowa

W trudnym dla wielu przedsiębiorców czasie epidemii koronawirusa Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców z sukcesem zainterweniował na rzecz mikroprzedsiębiorstwa z branży turystycznej.

Tym razem interwencja Rzecznika dotyczyła opieszałości ZUS w rozpatrywaniu trzech wniosków przedsiębiorcy, składanych w kilkudniowych odstępach przez platformę elektroniczną ZUS PUE: o odroczenie terminu płatności składek; o częściowe zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj; oraz o rozłożenie zaległych składek na raty. Pomimo złożenia pierwszego z wniosków już 16 marca 2020 r., a więc jeszcze na początku epidemii – wszystkie trzy sprawy pozostawały nierozpatrzone. 28 maja przedsiębiorca postanowił więc zwrócić się o pomoc do Rzecznika MŚP.

Interwencja Oddziału Terenowego Biura Rzecznika MŚP w Krakowie, podjęta następnego dnia, spowodowała radykalne przyspieszenie pracy urzędników i już 1 czerwca przedsiębiorca otrzymał wiadomość z ZUS o pozytywnym rozpatrzeniu jego wniosków.

Korzystna decyzja ZUS przełoży się na poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa i pozwoli na zachowanie miejsc pracy. „(…) ZUS już przysłał nam umowy do podpisania. Bardzo bardzo dziękujemy, to bardzo skuteczna pomoc” – napisały w mailu prezes zarządu i księgowa firmy funkcjonującej w formule Sp. z o.o.

– Jest bardzo ważne, aby w tym trudnym dla przedsiębiorców czasie urzędy państwowe działały sprawnie i bez zwłoki. Ta sprawa została rozstrzygnięta na korzyść przedsiębiorcy, zgodnie z koronną zasadą Konstytucji Biznesu, której Rzecznik MŚP jest strażnikiem – mówi Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP.