Rzecznik MŚP w związku z procedowaniem w Senacie RP ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia skierował opinię do Ustawy do Marszałka Senatu RP

Logo Biura Rzecznika Samodzielny Organ Ochrony Prawa Orzeł w Koronie na czerwonym tle

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, działając na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz w związku z procedowaniem w Senacie RP ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk senacki numer 101) przyjętą przez Sejm RP na 9. posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2020 r. skierował opinię do Ustawy do Marszałka Senatu RP Pana Prof. Tomasza Grodzkiego.

Pełna treść pisma: