Rzecznik MŚP deklaruje chęć udziału w pracach nad Krajowym Planem Odbudowy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zadeklarował chęć udziału w pracach nad Krajowym Planem Odbudowy, a Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiedziało, że nie wyklucza „wprowadzania dalszych ułatwień dla przedsiębiorców z branż, które najmocniej odczuły skutki epidemii koronawirusa”.        

Pismem z 24 września 2020 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministerstwa Rozwoju o udostepnienie projektów oraz inicjatyw reform i inwestycji, nad którymi trwają prace w związku z przygotowywaniem Krajowego Planu Odbudowy (KPO), a także wyraził chęć zapoznania się z zebranymi materiałami celem rozpropagowania KPO wśród sektora MŚP.

Ponadto pismem z 29 września 2020 r. Rzecznik MŚP przekazał do Ministerstwa Rozwoju postulaty dotyczące wsparcia przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi konsekwencjami stanu epidemii celem wykorzystania ich przy projektowaniu KPO.

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika MŚP z 24 września 2020 r., Ministerstwo wskazało, że KPO to kompleksowy, wieloletni program odbudowy gospodarki po kryzysie spowodowanym pandemią koronawirusa oraz wzmacniania potencjału gospodarki w długim okresie. Powinien obejmować reformy oraz inwestycje publiczne na lata 2021-2023:

 • na rzecz realizacji krajowych priorytetów wynikających z Semestru europejskiego (Zalecenia CSR to szeroki zakres m.in. finanse publiczne, reformy ochrony zdrowia, rynku pracy, innowacje, kwalifikacje, polityki inwestycyjne, otoczenie biznesu);
 • na rzecz wzmocnienia odporności gospodarki na potencjalne kryzysy oraz
 • przyczyniające się do zielonej i cyfrowej transformacji.

Ponadto Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że zaproponowało do KPO projekty z obszaru innowacji, cyfryzacji, zielonej gospodarki, GOZ, energetyki, termomodernizacji, stymulacji gospodarki, instrumentów wspierających samorząd terytorialny. Projekty dotyczą m.in: mikroelektroniki, wsparcia produkcji leków i stworzenia hubu biotechnologicznego, rozwoju sektora kosmicznego i obserwacji ziemi, wsparcia samorządów, rozwoju energetyki prosumenckiej, budownictwa oraz efektywności energetycznej budynków, wsparcia gmin uzdrowiskowych. Wśród nich wymieniono:

 • Podwarszawski Park Technologiczny Mikroelektroniki;
 • Fabryki uczące i platforma cloud manufacturing;
 • Hub biotechnologiczny;
 • Wsparcie produkcji leków biopodobnych/API;
 • Obserwacja Ziemi;
 • Wsparcie doradcze dla społeczności energetycznych OZE;
 • Finansowanie inwestycji społeczności energetycznych OZE
 • Reforma systemu finansowania termomodernizacji i wspierania nowego budownictwa;
 • Fundusz Energetyki Morskiej;
 • Centralny System Informacji Rynku Energii;
 • Inkubator społeczności energetycznych OZE;
 • Krajowy Fundusz Rewitalizacji;
 • Zrównoważony transport;
 • Program Polskie Uzdrowiska;
 • Rozwój kapitału ludzkiego na potrzeby nowoczesnej gospodarki;
 • Platforma edukacyjna wspierająca budowanie kompetencji proinnowacyjnych.

KPO w ostatecznym kształcę musi zostać przekazana do oceny Komisji Europejskiej do końca kwietnia 2021 roku.

W odpowiedzi zaś na wystąpienie Rzecznika MŚP z 29 września 2020 r., Ministerstwo poinformowało, że nie wyklucza prowadzenia dalszych ułatwień dla przedsiębiorców z branż, które najmocniej odczuły skutki epidemii koronawirusa.

Ponadto Ministerstwo wskazało, że: “Przedsiębiorcy mogą nadal korzystać z dostępnych środków wsparcia, m.in. z Pakietu pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 BGK. W ramach Pakietu można ubiegać się, np. o pożyczki płynnościowe POIR, dopłaty do oprocentowania kredytów zarówno nowych, jak i już zaciągniętych czy też o gwarancje de minimis do 80% kwoty kredytu. Firmy w kryzysie mogą również skorzystać z pomocy ARP w postaci środków na ratowanie lub restrukturyzację. Wniosek można złożyć w ARP bezpośrednio, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na skrzynkę ePUAP albo drogą pocztową. Na pomoc ma zostać przeznaczone z budżetu 120 mln zł rocznie przez 10 lat. Przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie skorzystali ze środków wsparcia obsługiwanych przez właściwe urzędy pracy, np. z mikropożyczki, w dalszym ciągu mają możliwość taką pomoc uzyskać. Ponadto duże firmy w dalszym ciągu mogą wnioskować o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm. Finansowanie dużych przedsiębiorstw ma charakter indywidualny i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe, realizowane bezpośrednio przez PFR. Dodatkowo informuję o możliwości odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek do ZUS. Aktualnie z powodu epidemii ZUS nie nalicza opłaty prolongacyjnej związanej z tym wsparciem. Na wniosek przedsiębiorcy ZUS może również umorzyć składki, w przypadku, gdy uzna, że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej. Przedsiębiorców na bieżąco wpiera również PARP, która na stronie w zakładce „Biznes a koronawirus” zamieszcza informacje na temat prowadzenia działalności w trakcie epidemii.

Do 30 listopada 2020 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z dotacji na usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie dostosowania firmy do nowych realiów rynkowych.”