12.04.2021

Rzecznik MŚP chce by przedsiębiorstwa pod zarządem sukcesyjnym mogły ubiegać się o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

Do Rzecznika MŚP dotarły sygnały od osób będących zarządcami sukcesyjnymi przedsiębiorstw, którym odmówiono przyznania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. W związku z tym zwrócił się on z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej do dr Jarosława Gowina – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, w którym negatywnie ocenił obecny stan prawny i zaapelował o jego zmianę.

Obecnie świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy nie są przyznawane przedsiębiorstwom znajdującym się pod zarządem sukcesyjnym, choć nadal mogą być one pracodawcami. Na problem ten zwrócił uwagę nie tylko Rzecznik MŚP, ale także przedstawiciele doktryny prawa, na których wypowiedzi powołano się w wystąpieniu z 12 kwietnia 2021 r.

Osoby będące zarządcami sukcesyjnymi powinny mieć swobodną możliwość wnioskowania o świadczenia pomocowe na równi z pozostałymi przedsiębiorcami. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym z 2018 r. pozwoliła na sprawne przejęcie działalności gospodarczej spadkobiercom przedsiębiorcy, tym samym ułatwiając przekazywanie biznesów z pokolenia na pokolenie i zapewniając im ciągłość w tym szczególnie trudnym okresie. Wystąpienie Rzecznika MŚP wpisuje się więc w trend ułatwiania działalności gospodarczej przedsiębiorcom.