Nagrania z Konferencji

Zapis video Konferencji i paneli dyskusyjnych dostępny jest pod linkiem. Zapraszamy do oglądania!

I Ogólnopolska Konferencja z cyklu Prawo dla przedsiębiorców
Kontrola MŚP a zasada zaufania państwa do przedsiębiorcy
3 grudnia 2019 r.


Aula Prof. Ziembińskiego, Collegium Iuridicum Novum
Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Organizatorzy:
Biuro Rzecznika MŚP
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu Prawo dla przedsiębiorców pt. Kontrola MŚP a zasada zaufania państwa do przedsiębiorcy, która odbędzie się dnia 3 grudnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Konferencja stanowi wspólne przedsięwzięcie Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że połączenie potencjału naukowego oraz praktycznych doświadczeń Rzecznika MŚP, stworzy unikatowe wydarzenie, które na stałe wpisze się w dyskurs dotyczący szeroko rozumianej przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego. Celem organizowanego wydarzenia, jest nie tylko umożliwienie wymiany poglądów w gronie naukowców, ale także wśród przedstawicieli organów administracji publicznej, osób wykonujących zawody prawnicze, w tym radców prawnych, adwokatów, sędziów sądów administracyjnych oraz przedsiębiorców.

Proponowana przez nas debata skupiać się będzie zarówno na zagadnieniach systemowych, jak i określonych sferach kontroli, które są szczególnie istotne dla MŚP, tj. kontroli podatkowej, kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz kontroli związanej z udzielaniem pomocy publicznej, w tym z rozliczaniem środków unijnych.

Mamy nadzieję, że proponowana przez nas inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem. W związku z powyższym zachęcamy Państwa zarówno do czynnego, jak i biernego udziału w naszym przedsięwzięciu.

Z poważaniem,Adam Abramowicz
Rzecznik Małych i Średnich
Przedsiębiorców

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska
Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego
Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Patronaty

 

Patronat medialny


Informacje o Konferencji

Temat konferencji

Tematyka konferencji stanowi nawiązanie do zmian w obszarze prawa publicznego, w szczególności w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292). Przyjęcie powyższego aktu prawnego stanowiło kluczowy element reformy instytucjonalnej otoczenia biznesu, składającej się na pakiet zmian określanych mianem „Konstytucji Biznesu”. W rezultacie nowe przepisy doprowadziły do rewizji ram prawnych, które przez ponad dekadę wyznaczały standardy podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając na uwadze praktyczne znaczenie kontroli w bieżącej działalności MŚP organizatorzy uznali, że analiza tego zagadnienia jest aktualnie szczególnie ważna z punktu widzenia działalności przedsiębiorców. W rezultacie jako temat przewodni I Konferencji z cyklu „Prawo dla przedsiębiorców” Komitet Organizacyjny wskazał instytucję kontroli w kontekście zasady zaufania państwa do przedsiębiorcy. Zasadę tę należy obecnie traktować jako prawną gwarancję standardów wynikających z Konstytucji RP, w tym zasady praworządności, rzetelności i sprawności działania. Uzasadnione jest zatem podjęcie dyskusji w tym obszarze z udziałem przedstawicieli prawniczych środowisk i przedsiębiorców.

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w budynku Collegium Iuridicum Novum na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Przedsiębiorca
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2433.5182118583143!2d16.923003715803628!3d52.41540747979462!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47045b4ed1aba233%3A0x9e03687bbc122844!2sWydzia%C5%82%20Prawa%20i%20Administracji%20UAM!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1570792515143!5m2!1spl!2spl&w=800&h=600]

Udział w konferencji

Zarówno czynny, jak i bierny udział w konferencji jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o rejestrację
do dnia 1 grudnia 2019 r. poprzez formularz dostępny pod linkiem lub  poniżej.

Autorów publikacji i referatów zachęcamy do bezpośredniego kontaktu
z Komitetem Organizacyjnym pod adresem konf.msp@amu.edu.pl.
Więcej informacji na temat publikacji pokonferencyjnej w zakładce Publikacja.

Za udział w Konferencji radcowie prawni, adwokaci oraz doradcy podatkowi
otrzymają punkty szkoleniowe (w przypadku radców prawnych przewidzianych
jest 5 punktów szkoleniowych, a dla doradców podatkowych: 4 punkty).

Uczestnicy

Do wzięcia udziału w wydarzeniu zapraszamy

 • przedsiębiorców
 • pracowników naukowych,
 • przedstawicieli zawodów prawniczych,
 • przedstawicieli organów administracji publicznej,
 • doktorantów,
 • studentów,
 • koła naukowe,
 • wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką konferencji.

Program

 

9:00-9:30Rejestracja
9:30-9:50Przywitanie gości przez przedstawicielkę Komitetu Organizacyjnego:

Prof. UAM dr hab. Katarzynę Kokocińską

 

Otwarcie konferencji

Uroczyste otwarcie konferencji przez:

·        Prorektora UAM – prof. UAM dr. hab. Marka Nawrockiego

·        Dziekana WPiA UAM – prof. dr. hab. Romana Budzinowskiego

 

Słowo wstępne organizatorów

·        Prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska – Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM

·        Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

9:50-11:00Sesja plenarna
(Aula prof. Ziembińskiego)
1.      Ustawowe kompetencje Rzecznika MŚP w postępowaniach
kontrolnych – Jacek Cieplak
(Zastępca Rzecznika MŚP)2.      Zasada zaufania a proces legislacji podatkowej – Prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz (Katedra Prawa Finansowego WPiA UAM)3.      Problem zgodności z Konstytucją przepisów stanowiących podstawę do przeprowadzania kontroli przez ZUS – Prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego WPiA UAM)4.      Kontrola w procesie zarządzania przedsiębiorstwem – Prof.  UP dr hab. Rafał Baum (Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu)
przerwa kawowa (11:00-11:20)

 

11:20-12:40Panel 1 – Kontrola podatkowa
(Aula prof. Ziembińskiego)
Temat przewodni: ”Karuzela vatowska”


Moderator:
Sylwester Marciniak (Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Izba Finansowa NSA)

Prelegenci:

1.      dr Anna Zaręba – Faracik (Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego w Biurze Rzecznika MŚP)

2.      Paweł Satkiewicz (doradca podatkowy w Biurze Rzecznika MŚP)

3.      Paweł Chrupek (radca prawny w Biurze Rzecznika MŚP)

4.      Michał Tymburski (radca prawny, doradca podatkowy w Kancelarii Wolniewicz i Partnerzy z siedzibą w Warszawie)

5.      Agnieszka Szymankiewicz (Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu)

6.      Dariusz Strugliński (Naczelnik Wydziału Podatku od Towarów i Usług Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu)

7.      Dariusz Skupień (Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim)

przerwa kawowa (12:40-13:00)
13:00-14:30Panel 2 – Kontrola związana z udzielaniem pomocy publicznej

(Aula prof. Ziembińskiego)

Temat przewodni: System kontroli projektów dofinansowywanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych

 

Moderator: Prof. UG dr hab. Anna Dobaczewska (Zakład Prawa Publicznego Gospodarczego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego)

 

Prelegenci:

1.      Paweł Napierała (Dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu)

2.      Sylwia Wójcik (Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu)

3.      Tomasz Żłobicki (radca prawny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu)

4.      Kamila Orzechowska (Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu)

5.      dr Jacek Jaśkiewicz (sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim)

6.      Piotr Gajek (adwokat, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp.k.)

lunch (14:30-15:00)
15:00-16:15Panel 3 – Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(Aula prof. Ziembińskiego)
Temat przewodni: Kontrola w przypadkach pobierania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa

Moderator: Prof. UAM dr hab. Daniel Eryk Lach (Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego WPiA UAM)

Prelegenci:

1.      dr Izabela Hasińska (Pełnomocnik Terenowy Rzecznika MŚP)

2.      dr Marek Woch (radca Rzecznika MŚP)

3.      dr Robert Słabuszewski (Sędzia Sądu Rejonowego delegowany do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.)

4.      Konrad Słowiński (doradca podatkowy)

5.      Anna Maćkowiak (Zastępca Dyrektora II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu)

6.      Andrzej Mieszkowski (Kierownik Wydziału Kontroli Płatników Składek w II Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu)

7.      Dobrochna Bubnowska (Dyrektor I Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu)

8.      Tomasz Korzeń (Sędzia Sąd Okręgowego w Gorzowie Wlkp., Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych)

16:15-16:30Podsumowanie i uroczyste zamknięcie konferencji

 

15:00-16:15Panel studencko-doktorancki
(sala 3.3.)
Opiekunowie sesji:

·        dr Anna Trela (Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM)

·        dr Jan Szuma (asesor WSA w Poznaniu)

·        dr Maria Grzymisławska-Cybulska (asesor WSA w Poznaniu)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie Konferencji.


Panele Praktyczno-Eksperckie

Główną częścią Konferencji są panele praktyczno-eksperckie z udziałem z udziałem przedstawicieli organów, sędziów i praktyków. Będą podzielona na trzy części:

 1. kontrola podatkowa prowadzona w stosunku do przedsiębiorców;
 2. kontrola prowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 3. wykorzystanie środków unijnych.

Panel Studencko-Doktorancki

Integralną częścią Konferencji będzie panel studencko-doktorancki. Celem tego wydarzenia jest stworzenie forum dla młodych naukowców.

Mając na uwadze powyższe zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów oraz doktorów do przedstawiania abstraktów wystąpień związanych z głównym tematem na adres konf.msp@amu.edu.pl. Osoby, które są zainteresowane autorstwem publikacji w monografii pokonferencyjnej lub w czasopismach wydawanych przez UAM w Poznaniu zachęcamy również do przesyłania abstraktów publikacji.

Terminy:

10 listopada 2019 r. – termin nadsyłania abstraktów referatów. TERMIN WYDŁUŻONY DO 15 LISTOPADA.

15 listopada 2019 r. – informacja zwrotna o zakwalifikowaniu referatu do panelu studencko-doktoranckiego

31 grudnia 2019 r. – termin nadsyłania gotowych publikacji do recenzji

I połowa 2020 – planowany termin wydania publikacji monograficznej lub w czasopiśmie punktowanym

Wymagania dla autorów:

 • Abstrakt referatu (publikacji) do 3000 znaków ze spacjami na temat związany z tematyką konferencji

Wygłoszenie referatu oraz wydanie publikacji jest bezpłatne, przy czym organizatorzy zastrzegają sobie prawo dopuszczenia do wygłoszenia i publikacji wyłącznie wybranych referatów (artykułów)

Program panelu

15:00-16:15Panel studencko-doktorancki
(sala 3.3.)
Opiekunowie sesji:

·        dr Anna Trela (Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM)

·        dr Jan Szuma (asesor WSA w Poznaniu)

·        dr Maria Grzymisławska-Cybulska (asesor WSA w Poznaniu)

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie Konferencji.


Publikacja

Dla osób zainteresowanych publikacją, a w szczególności dla uczestników panelu studencko-doktoranckiego, oferujemy możliwość zamieszczenia artykułu w Czasopiśmie Adam Mickiewicz University Law Review (AMU Law Review), które jest ujęte w wykazie MNiSW z 2019 roku z notą 20 punktów.

Teksty ww. czasopiśmie publikowane są wyłącznie w języku angielskim, stąd też osoby zainteresowane publikacją w AMU Law Review prosimy o nadsyłanie abstraktów oraz gotowych tekstów w języku angielskim. W razie ewentualnego zainteresowania tłumaczeniem tekstu w języku polskim na język angielski prosimy o kontakt pod adresem konf.msp@amu.edu.pl

Więcej informacji na temat czasopisma znajdą Państwo na stronie internetowej:  http://ppuam.amu.edu.pl/


Informacje dla przedsiębiorców

Podczas konferencji będzie możliwość konsultacji ze specjalistami z Biura Rzecznika MŚP.

Ponadto, podczas konferencji przedsiębiorcy oraz pozostali uczestnicy Konferencji będą mogli skorzystać z konsultacji na następujących stoiskach eksperckich:

 • stoisko Izby Administracji Skarbowej, na którym będą udzielane informacje dotyczące m.in. Mechanizmu Podzielonej Płatności, Mikrorachunków oraz nowego JPK_VAT
 • stoisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • stoisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • stoisko agencji Invest Region Leipzig GmbH z Niemiec, zajmującej się inwestycjami oraz zasiedlaniem na terenie miasta Lipska oraz jego regionu; na stoisku agencji przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się  z potencjalnymi możliwościami inwestycyjnymi w Regionie Lipska (Północnej Saksonii)

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować telefonicznie na numer Oddziału Terenowego Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Poznaniu:  726 726 830, lub mailowo na adres konf.msp@amu.edu.pl.

Komitet Organizacyjny:

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska
Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Jacek Cieplak – Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Dr Anna Trela
Dr Izabela Hasińska
mec. Kamila Kowalewska
mec. Violetta Wabińska-Chmielewska
Mgr Mikołaj Maśliński
Mgr Magdalena Jacolik
Mgr Arkady Wenerski
Mgr Paula Gurazda
Mgr Anna Stachowiak


Dziękujemy za ogromne zainteresowanie konferencją “Prawo dla Przedsiębiorców”.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc – możliwość rejestracji została zamknięta.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji “Prawo dla przedsiębiorców”, która odbędzie się w 2020 roku.