Po rekomendacji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – Polska Grupa Górnicza rezygnuje ze stosowania podzielonej płatności dla najmniejszych firm

Split payment

W piśmie skierowanym do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. zadeklarowała, że od marca zrezygnuje ze stosowania podzielonej płatności przy zamówieniach do kwoty 20 000 zł. Tym samym PGG dołączyła do największych spółek z udziałem Skarbu Państwa, które zmieniły swoje podejście do metody podzielonej płatności.

Metoda podzielonej płatności (MPP) jest dobrowolna, ale powszechnie stosowana wśród spółek z udziałem Skarbu Państwa. Polega ona na tym, że kwota netto trafia na zwykły rachunek, a część odpowiadająca VAT zostaje przelana na konto VAT. Możliwości dysponowania pieniędzmi z kont VAT są ograniczone. Taka forma płatności stanowi duże obciążenie dla najmniejszych przedsiębiorców. Negatywnie wpływa na zarządzanie przez nie płynnością finansową.

12 lutego br. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował apel do największych spółek z udziałem Skarbu Państwa o wprowadzenie odstępstw od stosowania metody podzielonej płatności dla najmniejszych firm. W odpowiedzi na rekomendację Rzecznika odpowiednie zmiany wprowadziła Grupa Lotos S.A. oraz Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. Dodatkowo, cztery kolejne spółki potwierdziły, że już teraz kierują się odpowiednimi procedurami w tym zakresie. Są to: Enea S.A., Grupa Azoty S.A., PKP Cargo S.A. oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

– Zadeklarowane przez spółki z udziałem Skarbu Państwa zmiany w zakresie metody podzielonej płatności zredukują obciążenie dla najmniejszych przedsiębiorców i ułatwią im skuteczne zarządzanie płynnością finansową. To dobra wiadomość dla wszystkich partnerów tych spółek  – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.