List Rzecznika MŚP do Ministra Zdrowia w sprawie tzw. podatku od cukru

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, skierował do Ministra Zdrowia list ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów zakładającego wprowadzenie tzw. podatku od cukru.

W liście Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wnioskuje o przesunięcie daty wejścia w życie ustawy do 1 stycznia 2021 roku, a także o poważną analizę skutków krótkiego vacatio legis dla sektora MŚP, ponieważ projekt ustawy – mimo obowiązku przedstawienia – takiej analizy nie zawiera.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią listu.