Korzystna dla przedsiębiorców uchwała NSA

Dnia 24 czerwca 2024 na posiedzeniu z udziałem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął niezwykle ważną dla przedsiębiorców uchwałę w zakresie stawki VAT właściwej dla dań i posiłków gotowych sprzedawanych na wynos.

NSA przychylił się do stanowiska prezentowanego zarówno przez podatnika, jak i Rzecznika MŚP i orzekł, że w stanie faktycznym i prawnym od 24 czerwca 2016 do 30 czerwca 2020 czynność dostawy posiłków i dań realizowana przez podatnika w systemach takich jak np. „drive in”, „walk through”, „in-store” oraz „food court”  (w tej części, w której sprzedaż była realizowana „na wynos”)  winna być opodatkowana obniżoną stawką 5% na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do tej ustawy.

Problem pojawił się po wydaniu przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej z dnia 24 czerwca 2016. Od tego czasu do momentu wejścia w życie nowej matrycy stawek (tj. do 1 lipca 2020) organy podatkowe uznawały, że sprzedaż posiłków i dań na wynos należy zakwalifikować do „usług związanych z wyżywieniem”, opodatkowanych 8% stawką VAT, a nie do „gotowych posiłków i dań”, którym ustawodawca przypisał 5% stawkę podatku. Organy podatkowe, wykluczając posiłki i dania  sprzedawane na wynos z kategorii „gotowych posiłków i dań”, odwoływały się do treści Polskiej Klasyfikacji Działalności, do której ustawa o podatku od towarów i usług nie odsyłała. NSA uzasadniając swoje stanowisko, podkreślił, że prawo podatkowe powinno być jasne i precyzyjne, a przedmiot i stawka podatku muszą wynikać z ustawy podatkowej. Przyjęte przez organy podatkowe stanowisko, odwołujące się do treści PKD, NSA uznał za niedopuszczalne w świetle zasady pewności prawa, szczególnie doniosłej na gruncie prawa podatkowego. W ten sposób batalia przedsiębiorców wspieranych przez Rzecznika MŚP zakończyła się sukcesem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *