„Drogi do wolności” konferencja w 35 rocznicę przywrócenia wolności gospodarczej, rocznicę powstania Akcji Gospodarczej i uchwalenia „Ustawy Wilczka” oraz spotkanie świąteczne z przedsiębiorcami

Warszawa, 19 grudnia 2023, początek o godzinie 17:00,  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

 

Konferencja jest dostępna online na platformach: 

You Tube kanał: namzalezy.pl

X d. Twitter: AndrzejSadowski

Facebook: CentrumAdamaSmitha

Rozpoczęcie transmisji o godz. 17:00


Recepcja i rejestracja

od 16:00 do 17:00Herbata i kawa oraz poczęstunek

Konferencja

17:00Otwarcie konferencji przez prof. Błażeja Ostoję Lniskiego rektora Akademi Sztuk Pięknych
17:07Przywitanie gości przez Ministra Adama Abramowicza Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,  Andrzeja Sadowskiego prezydenta Centrum im. Adama Smitha, prof. Roberta Gwiazdowskiego przewodniczącego rady Centrum i zapowiedź prezentacji filmu
17:13Prezentacja krótkiego filmu dokumentalnego Centrum im. Adama Smitha we współpracy z Muzeum Historii Polski: “Od Towarzystw Przemysłowych i Gospodarczych do Wolności Ekonomicznej”
17:25Wręczenie odznaczeń zasłużonym dla wolności gospodarczej i przedsiębiorczości przez Adama Abramowicza Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
17:30Krótki utwór muzyczny w wykonaniu chóru Studio Sztuk Scenicznych S3 pod batutą Małgorzaty Godlewskiej
17:33Prezentacja wyników badań „Idee dla Polski” przez dr Tomasza Barana, panel Ariadna i Wydział Psychologii  Uniwersytetu Warszawskiego & Annę Gołębicką, eksperta Centrum im. Adama Smitha
18:05Krótki utwór muzyczny w wykonaniu chóru Studio Sztuk Scenicznych S3 pod batutą Małgorzaty Godlewskiej

I Debata „Źródła polskiego cudu gospodarczego”

18:07Zaproszenie na scenę przez prowadzącą konferencję Annę Gołębicką do debaty:

 • Ministra Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
 • prof. Adama Mariańskiego, dyrektora Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego;
 • prof. Roberta Gwiazdowskiego, przewodniczącego Rady Centrum im. Adama Smitha;
 • o. dr Jacka Gniadka SVD, eksperta Centrum im. Adama Smitha.
19:02Koniec pierwszej debaty i zadawania pytań.

II Rozmowa „Z czego jutro…? Polska droga do wolności gospodarczej szansą dla Europy”

19:05Zaproszenie na scenę przez prowadzącą konferencję Annę Gołębicką Andrzeja Sadowskiego, prezydenta Centrum im. Adama Smitha prowadzącego rozmowę z:

 • Andrzejem Laskowskim, przedsiębiorcą, ekspertem Centrum im. Adama Smitha;
 • Andrzejem Walczakiem, współzałożycielem firmy Atlas;
19:50Zaproszenie na scenę córki Pana Ministra Mieczysława Wilczka, Barbary Wilczek-Michalik
20:13Życzenia świąteczne: Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Andrzej Sadowski – Prezydent Centrum im. Adama Smitha, o. Jacek Gniadek SVD. ks. Marek Kujawski, ks. Jacek Stryczek, prof. Robert Gwiazdowski oraz Michał Leszczyński – kanclerz Akademii Sztuk Pięknych.
20:20Kolędy w wykonaniu chóru Studio Sztuk Scenicznych S3 pod batutą Małgorzaty Godlewskiej
20:35 – 22:00Raut i zakończenie konferencji

Organizatorzy:


Konferencja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i Centrum im. Adama Smitha realizowana jest we współpracy:


Klauzula informacyjna – udział w Konferencja w 35 rocznicę przywrócenia wolności gospodarczej rocznicę powstania Akcji Gospodarczej i uchwalenia „Ustawy Wilczka”.

Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że: administratorami Pani/Pana danych osobowych są: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70 („Rzecznik”) oraz Centrum im. Adama Smitha – Pierwszy Niezależny Instytut w Polsce, ul. Bednarska 16, 00-321 Warszawa („Centrum”).

Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w konferencji w 35 rocznicę przywrócenia wolności gospodarczej rocznicę powstania Akcji Gospodarczej i uchwalenia „Ustawy Wilczka”, w celu organizacji konferencji, rejestracji jej przebiegu, archiwizacji oraz publikacji nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika oraz Centrum.

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Uczestnictwo w konferencji oznacza zgodę na rozpowszechnianie wizerunku przez publikację nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika oraz Centrum – niewyrażenie takiej zgody należy zgłosić Administratorowi przed rozpoczęciem posiedzenia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w związku z udziałem w konferencji.

Dane stanowiące dokumentację archiwalną będą przechowywane w archiwach państwowych przez okresy wskazane w przepisach prawa. Zapisy nagrań konferencji będą upubliczniane w mediach społecznościowych przez okres 2 lat.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratorów (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, dygitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z ich poleceniami,
 • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),
 • organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Każdej osobie przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00