IV Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorcy oraz XXXV Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Hotel Andel’s
Łódź, 12-14 czerwca 2023 r.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił w drodze uchwały Dzień Przedsiębiorcy, który obchodzony jest począwszy od 2016 roku w dniu 21 czerwca.

Obchody Dnia Przedsiębiorcy po raz pierwszy odbyły się w 2020 roku w Częstochowie, następnie w 2021 r. w Licheniu Starym, a w roku ubiegłym w Białymstoku.
Chcielibyśmy podtrzymać tę tradycję i sprawić, aby przedsiębiorcy corocznie mogli spotykać się w tym dniu.

Tegoroczne trzydniowe obchody Dnia Przedsiębiorcy odbędą się w dniach 12-14 czerwca 2023 r. w Łodzi, a współorganizować je będzie Województwo Łódzkie oraz Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa.

Udział w obchodach jest bezpłatny. Ponadto uczestnicy mogą skorzystać z noclegu na preferencyjnych warunkach.

HARMONOGRAM:

IV Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorcy w Łodzi

Data/godzinaProgram
12.06.2023 (poniedziałek)
10.00 – 19.00Rejestracja uczestników
10.00 – 11.00Msza Święta pod przewodnictwem abpa. Grzegorza Rysia

Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Łodzi, ul. Ogrodowa 22

12.30 – 13.00

Sala COTTON

 

 

 

 

Panel I

Temat: Likwidacja barier biznesowych a współpraca z administracją publiczną.

Wystąpienie:

Wiesława Dróżdż – była Rzecznik Prasowy w Ministerstwie Finansów, Centrum Likwidacji Barier Biznesowych,

mec. Mariusz Haładyj – Prezes Prokuratorii Generalnej RP

13.00 – 13.30

Sala COTTON

 

Panel II

Temat: Zarządzanie a efektywność biznesowa MŚP czyli wyzwania w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Wystąpienie:

Robert Kazimierski – Przedsiębiorca

13.30 – 14.00przerwa na kawę
14.00 – 14.30

Sala COTTON

 

 

 

 

Panel III

Temat: Dlaczego w dobie inflacji i kryzysu energetycznego świadome liczenie Twojego biznesu jest najistotniejszym elementem funkcjonowania i generowania zysków. Prezentacja rozwiązań na bazie doświadczeń praktycznych w branży  gastronomicznej.

Wystąpienie:

Jacek Czauderna Prezes – Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej

14.30 – 15.00

Sala COTTON

 

Panel IV

Temat: Zasady tworzenia strategii gospodarczej na potrzeby małych i średnich przedsiębiorców.

Wystąpienie:

dr Dariusz Grabowski – Powszechny Samorząd Gospodarczy

15.00 – 16.00Obiad
17.30 – 18.30

Sala VELOUR

 

Panel V

Temat: Polska Fundacja Rodzinna – bardziej Ordynacja Zamoyskich, Fundacja Rockefellera czy może Fundacja Asimova?

Moderator: 

Adam Mariański – profesor nadzwyczajny Uczelni Łazarskiego, konsultant Ustawy o fundacji rodzinnej

Paneliści:

Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Waldemar Buda – Minister Rozwoju i Technologii,

Katarzyna Gierczak-Grupińska – Fundacja Firmy Rodzinne,

mec. Monika Błońska – Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.k.,

Ewa Sobkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

18.30 – 19.00przerwa na kawę
19.00 +Gala Marszałka Województwa Łódzkiego
 

19:30 – 20:00

Sala SATIN

20.00 – 21.30

Sala SATIN

XXXV posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Temat: Czy Polacy są przedsiębiorczy? Fantazja historyczna!

Wystąpienie:

Prof. dr hab. Zbigniew Girzyński

Temat: Hyde Park gospodarczy – kapitalizm czy socjalizm?

Moderator:

Oliver Pochwat – redaktor TVMN.PL

Paneliści:

Andrzej Sadowski – Prezydent Centrum im. Adama Smitha,

Piotr Szumlewicz – dziennikarz

21.30+Kolacja + afterparty

 

Data/godzinaProgram
13.06.2023 (wtorek)
10.30 – 11.30

Sala SATIN

Panel I

Temat: Innowacyjne podejście do rozwoju przedsiębiorstw – wykorzystanie technologii bezzałogowych i sztucznej inteligencji w firmie.

Paneliści:

Robert Fintak – Prezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych

Lech Król – Molecular Worldwide Chief Technology Officer

 

11.30 – 12.00przerwa na kawę
12.30 – 13.30

Sala COTTON

Panel II

Temat: Współpraca przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu – szansa na sukces.

Moderator:

Kazimierz Karol Pruski – Prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Paneliści:

Kazimierz Karol Pruski – Prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Agnieszka Sygitowicz – Wiceprezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

dr Maciej Wejman – Prezes Zarządu Regionalnego Funduszu Rozwoju WŁ

Błażej Kupaj – Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Łódź

dr Radosław Dziuba – Dyrektor Łódzkiego Instytutu Technologicznego Łukasiewicz

Maciej Plutecki – Dyrektor Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan

Łukasz Kielan – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, konsultant ośrodka Enterprise Europe Network

13.30 – 14.00Konferencja prasowa IV Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy w Łodzi. Przyszłość sektora MŚP w Polsce.

Prowadzący:

Artur Szczepek – Dyrektor Biura Rzecznika MŚP

Uczestnicy:

Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego,

Kazimierz Karol Pruski – Prezes Łódzkiej Izby Handlowo-Przemysłowej,

Waldemar Buda – Minister Rozwoju i technologii,

Marek Michalik – Prezes – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Artur Matiaszczyk – Prezes – Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan

Krzysztof T. Borkowski – kanclerz Business Centre Club

Sylwester Szymalak –  Prezes – Klub 500

Józef Bereżewski – Prezes –  Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski

dr Radosław Dziuba – Dyrektor – Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Janusz Wdzięczak – Prezes – Regionalna Izba Budowlana

Przedstawiciel – Rotary Club Łódź

14.00 – 15.00

Sala COTTON

 

 

 

 

Debata gospodarcza

Moderator:

Adam Abramowicz – Rzecznik MŚP

Prelegenci:

Prof. Witold Orłowski – Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP

Prof. Konrad Raczkowski – Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego, Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP

Prof. Jan Klimek – Związek Rzemiosła Polskiego, Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP

Przemysław Ruchlicki – ekspert prawno-gospodarczy KIG

Piotr Bujak – główny ekonomista i Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO BP

15.00 – 16.00Obiad
16:00 – 17:45

Sala SATIN

 

Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP 

Temat: Prezentacja czarnej księgi obciążeń przedsiębiorców

Wstąpienie:

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz

 

Temat: Poradnia internetowa dla młodych przedsiębiorców.

 

Wystąpienie:

Wiesław Wójcik – Poradnia Przedsiębiorców

 

Temat: Prezentacja raportu WEI pt.: „Pod ciężarem ESG. Koszty raportowania ESG dla małych i średnich firm w Polsce”

 

Wystąpienie:

Damian Olko – Towarzystwo Ekonomistów Polskich

 

Temat: ESG compliance – kolejne obciążenie biurokratyczne dla firm. Czy polski sektor MŚP będzie w stanie sprostać przepisom bez uszczerbku dla swojej kondycji ekonomicznej?

Moderator:

Artur Szczepek – Biuro Rzecznika MŚP

Paneliści:

dr Marcin Chmielowski – Biuro Rzecznika MŚP

Łukasz Warzecha – dziennikarz „Do Rzeczy”

Damian Olko – Towarzystwo Ekonomistów Polskich

Piotr Szumlewicz – dziennikarz

18.15 – 01.00

Sala BALOWA

Gala IV Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy

Wydarzenie zamknięte, na zaproszenie Rzecznika MŚP

 

 

Data/godzinaProgram
14.06.2023 (środa)
10.30 – 13.30Wycieczka po Ziemi Obiecanej

Wydarzenie zamknięte na zaproszenia Rzecznika MŚP

 

Na posiedzenie obowiązuje rejestracja uczestników

REJESTRACJA NA TO WYDARZENIE ZAKOŃCZYŁA SIĘ.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że: Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70 („Rzecznik”) oraz Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa, z siedzibą w Łodzi, przy placu Wolności 5, Łódź (91-415) („Izba”).
Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.
Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w IV Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorcy (dalej: konferencja) w celu organizacji konferencji, rejestracji jej przebiegu, archiwizacji oraz publikacji nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika oraz Izby.
Podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Uczestnictwo w konferencji oznacza zgodę na rozpowszechnianie wizerunku przez publikację nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika oraz Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej, niewyrażenie takiej zgody należy zgłosić Administratorowi przed rozpoczęciem konferencji.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w związku z udziałem w konferencji.
Dane stanowiące dokumentację archiwalną będą przechowywane w archiwach państwowych przez okresy wskazane w przepisach prawa. Zapisy nagrań konferencji będą upubliczniane w mediach społecznościowych przez okres 2 lat.Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratorów (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, dygitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z ich poleceniami,
  • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),
  • organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Każdej osobie przysługuje prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00