IV Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorcy oraz XXXV Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Hotel Andel’s
Łódź, 12-14 czerwca 2023 r.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił w drodze uchwały Dzień Przedsiębiorcy, który obchodzony jest począwszy od 2016 roku w dniu 21 czerwca.

Obchody Dnia Przedsiębiorcy po raz pierwszy odbyły się w 2020 roku w Częstochowie, następnie w 2021 r. w Licheniu Starym, a w roku ubiegłym w Białymstoku.
Chcielibyśmy podtrzymać tę tradycję i sprawić, aby przedsiębiorcy corocznie mogli spotykać się w tym dniu.

Tegoroczne trzydniowe obchody Dnia Przedsiębiorcy odbędą się w dniach 12-14 czerwca 2023 r. w Łodzi, a współorganizować je będzie Województwo Łódzkie oraz Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa.

Udział w obchodach jest bezpłatny. Ponadto uczestnicy mogą skorzystać z noclegu na preferencyjnych warunkach.

HARMONOGRAM:

IV Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorcy w Łodzi

Data/godzinaProgram
12.06.2023 (poniedziałek)
10.00 – 11.00Msza Święta pod przewodnictwem abpa. Grzegorza Rysia

Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Łodzi, ul. Ogrodowa 22

12.00 – 12.30rejestracja uczestników
 

12.30 – 13.00

 

 

 

 

13.00 – 13.30

Panel I

Temat: Likwidacja barier biznesowych a współpraca z administracją publiczną.

Wystąpienie: Wiesława Dróżdż – była Rzecznik Prasowy w Ministerstwie Finansów, Centrum Likwidacji Barier Biznesowych, mec. Mariusz Haładyj – Prezes Prokuratorii Generalnej RP

 

Teamt: Zarządzanie a efektywność biznesowa MŚP czyli wyzwania w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Wystąpienie: Robert Kazimierski – Przedsiębiorca

13.30 – 14.00przerwa na kawę
 

14.00 – 14.30

 

 

 

 

 

14.30 – 15.00

Panel II

Temat: Dlaczego w dobie inflacji i kryzysu energetycznego świadome liczenie Twojego biznesu jest najistotniejszym elementem funkcjonowania i generowania zysków. Prezentacja rozwiązań na bazie doświadczeń praktycznych w branży  gastronomicznej.

Wystąpienie: Jacek Czauderna Prezes – Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej

 

Temat: Zasady tworzenia strategii gospodarczej na potrzeby małych i średnich przedsiębiorców.

Wystąpienie: dr Dariusz Grabowski – Powszechny Samorząd Gospodarczy

15.00 – 16.00Obiad
17.30 – 18.30Panel III

Temat: Polska Fundacja Rodzinna – bardziej Ordynacja Zamoyskich, Fundacja Rockefellera czy może Fundacja Asimova?

 

Moderator:  Adam Mariański – profesor nadzwyczajny Uczelni Łazarskiego, doradca podatkowy, ekspert BCC i ŁIPH ds. sukcesji biznesu, ekspert senackiej komisji ustawodawczej, konsultant Ustawy o fundacji rodzinnej

 

Paneliści: Adam Abramowicz – Rzecznik MŚP, Waldemar Buda – Minister Rozwoju i Technologii, Katarzyna Gierczak-Grupińska – Fundacja Firmy Rodzinne, mec. Monika Błońska – Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.k., Ewa Sobkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

18.30 – 19.00przerwa na kawę
19.00 +Gala Marszałka Województwa Łódzkiego
 

19:30 – 20:00

 

 

20.00 – 21.30

XXXV Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

Prof. dr hab. Zbigniew Girzyński – Poseł RP, historyk, przedsiębiorca – wystąpienie: Czy Polacy są przedsiębiorczy? Fantazja historyczna!

 

Hyde Park gospodarczy – kapitalizm czy socjalizm?

 

Moderator: Oliver Pochwat – redaktor TVMN.PL

Paneliści: Andrzej Sadowski – Prezydent Centrum im. Adama Smitha, Piotr Szumlewicz – dziennikarz

21.30+Kolacja + afterparty

 

Data/godzinaProgram
13.06.2023 (wtorek)
10.30 – 11.30Panel I

Temat: Innowacyjne podejście do rozwoju przedsiębiorstw – wykorzystanie technologii bezzałogowych i sztucznej inteligencji w firmie.

 

Paneliści: Robert Fintak – Prezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych, Łódzka Izba Handlowo-Przemysłowa, Lech Król – Molecular Worldwide Chief Technology Officer

 

11.30 – 12.00przerwa na kawę
12.00 – 13.00Panel II

Temat: Współpraca przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu – szansa na sukces.

 

Paneliści: łódzkie instytucje otoczenia biznesu

13.00 – 13.30przerwa kawowa
13.30 – 14.00Konferencja prasowa

IV Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorcy w Łodzi. Przyszłość sektora MŚP w Polsce.

Uczestnicy: Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego, Karol Pruski – Prezes Łódzkiej Izby Handlowo-Przemysłowej, Waldemar Buda – Minister Rozwoju i technologii plus przedstawiciele łódzkich instytucji otoczenia biznesu w Łodzi.

 

 

14.00 – 15.00

 

 

 

 

Debata gospodarcza

 

Moderator: Mikołaj Kruczyński – Biuro Rzecznika MŚP

 

Prelegenci:

prof. Witold Orłowski – Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP

prof. Jan Klimek – Związek Rzemiosła Polskiego, Szkoła Główna Handlowa, Przewodniczący Rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP

prof. Konrad Raczkowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP

Ireneusz Jabłoński – ekspert Centrum im. Adama Smitha

Przemysław Ruchlicki – ekspert prawno-gospodarczy Krajowej Izby Gospodarczej

Piotr Bujak – główny ekonomista i dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO BP

15.00 – 16.00Obiad

 

16:00 – 18:00XXXV Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP 

 

Prezentacja czarnej księgi obciążeń przedsiębiorców – Rzecznik MŚP Adam Abramowicz

 

 

Prezentacja raportu WEI pt.: „ Pod ciężarem ESG. Koszty raportowania ESG dla małych i średnich firm w Polsce” – Damian Olko – Towarzystwo Ekonomistów Polskich

 

 

ESG compliance – kolejne obciążenie biurokratyczne dla firm. Czy polski sektor MŚP będzie w stanie sprostać przepisom bez uszczerbku dla swojej kondycji ekonomicznej?

 

Moderator: Artur Szczepek – Biuro Rzecznika MŚP

Paneliści: dr Marcin Chmielowski – Biuro Rzecznika MŚP, Łukasz Warzecha – dziennikarz „Do Rzeczy”, Damian Olko – Towarzystwo Ekonomistów Polskich,

 

18.30 – 01.00Gala Rzecznika MŚP –  IV OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY W ŁODZI

Wydarzenie zamknięte, na zaproszenie Rzecznika MŚP

 

 

Data/godzinaProgram
14.06.2023 (środa)
10.30 – 13.30Wycieczka po Ziemi Obiecanej

Wydarzenie zamknięte na zaproszenia Rzecznika MŚP

Na posiedzenie obowiązuje rejestracja uczestników

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

Klauzula informacyjna

Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że: Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70 („Rzecznik”) oraz Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa, z siedzibą w Łodzi, przy placu Wolności 5, Łódź (91-415) („Izba”).
Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.
Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w IV Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorcy (dalej: konferencja) w celu organizacji konferencji, rejestracji jej przebiegu, archiwizacji oraz publikacji nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika oraz Izby.
Podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Uczestnictwo w konferencji oznacza zgodę na rozpowszechnianie wizerunku przez publikację nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika oraz Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej, niewyrażenie takiej zgody należy zgłosić Administratorowi przed rozpoczęciem konferencji.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w związku z udziałem w konferencji.
Dane stanowiące dokumentację archiwalną będą przechowywane w archiwach państwowych przez okresy wskazane w przepisach prawa. Zapisy nagrań konferencji będą upubliczniane w mediach społecznościowych przez okres 2 lat.Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratorów (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, dygitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z ich poleceniami,
  • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),
  • organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Każdej osobie przysługuje prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00