Spory o definicję budowli zdominowały w ostatnim czasie orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego na gruncie podatku od nieruchomości. Swoistym epilogiem tych sporów jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca 2023 roku (SK 14/21), w którym Trybunał uznał, że definicja budowli z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodna z Konstytucją i straci moc za 18 miesięcy. Zapraszamy w związku z tym do dyskusji nad nowym kształtem przedmiotowego pojęcia z udziałem trzech wybitnych specjalistów z zakresu podatków.

Dodatkowo z dniem 1 lipca 2023 roku  przywrócony został obowiązek raportowania schematów podatkowych. Oznacza to, że wszystkie schematy podatkowe MDR wdrożone od marca 2020 r. będą musiały zostać zaraportowane do Ministerstwa Finansów . Co to oznacza w praktyce i jak dopełnić przedmiotowego obowiązku wskaże trójka specjalistów: przedstawiciel Ministerstwa Finansów, profesor prawa podatkowego oraz doradca podatkowy.

Konferencja w Akademii Bialskiej to nie tylko podatki, ale także problematyka jednolitej daniny – która wraca niczym bumerang w dyskusji nad kształtem zasad poboru składki zdrowotnej oraz podatku dochodowego – oraz ciągle żywy temat tzw. emerytury obywatelskiej.  Będzie to przedmiot pierwszego dnia konferencji, w ramach którego przedstawiciele nauki i praktycy będą dyskutowali nad możliwym kształtem przyszłych rozwiązań w tym zakresie.

II Konferencja Naukowa “Podatki – ubezpieczenia – przedsiębiorczość” odbędzie się w dniach 9-11 października 2023 r. w Białej Podlaskiej  

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców zajmujących się zawodowo tematyką prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych, a więc doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz księgowych.

Organizatorzy: Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Agenda

II Konferencja Naukowa “Podatki – ubezpieczenia – przedsiębiorczość”

9-11 października 2023 r., Biała Podlaska

Konferencja odbędzie się w siedzibie Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska 
Gala odbędzie się w Zamku Janów Podlaski, ul. Zamkowa 1, 21-505 Janów Podlaski

Noclegi: Hotel Zamek Janów Podlaski, ul. Zamkowa 1, 21-505 Janów Podlaski

II Konferencja Naukowa

Podatki – Ubezpieczenia – Przedsiębiorczość

Biała Podlaska 9 – 11.10.2023 r.

 

Data/godzinaProgram
9.10.2023 (poniedziałek)
10.00 – 17.00Rejestracja uczestników
10.45 – 11.00Otwarcie konferencji

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk – Rektor Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II

Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

11.00 – 12.00Wykłady

Waluta cyfrowa banków centralnych, a obrót gospodarczy

prof. dr hab. Konrad Raczkowski – Prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP

Wpływ obciążeń publicznoprawnych na kondycję małych i średnich przedsiębiorstw

prof. dr hab. Jan Klimek – Szkoła Główna Handlowa, Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, Przewodniczący Rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP

12.00 – 12.45Panel I

Transformacja sektora gazowego – fakty z perspektywy sprzedawcy

rozmowa z Henrykiem Muchą – Prezesem Zarządu PGNiG

prowadzący: dr. Artur Bartoszewicz – Szkoła Główna Handlowa

12.45– 13.05Przerwa na kawę
13.05 – 14.30Panel II

Składka zdrowotna w podatku

Moderator:

Agnieszka Majewska – Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Paneliści:

Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

prof. dr hab. Marian Noga – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP

dr n. pr. Marek Woch – Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

dr Kamil Szmid – adwokat, ORA Warszawa

14.30 – 15.30Przerwa na obiad
15.30 – 15.50Wykład

System emerytalny w Polsce – perspektywy i zagrożenia

Paweł Jaroszek – V-ce Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

15.50 – 16.00Wykład
Emerytura obywatelska na świeciedr Marcin Chmielowski – Biuro Rzecznika MŚP
16.00 – 17.00Panel III

Czy emerytura obywatelska jest dobrym sposobem zabezpieczenia emerytalnego?

Moderator:

Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Paneliści:

prof. dr hab. Witold Orłowski – Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP

dr hab. Robert Gwiazdowski – prof. Uczelni Łazarskiego

dr hab. Marcin Kawiński – prof. Szkoły Głównej Handlowej

dr Antoni Kolek, Uniwersytet SWPS, Instytut Emerytalny

17.15 – 18:15Panel IV

Stosowanie prawa przedsiębiorców przez Krajową Administrację Skarbową – praktyczne przykłady

Moderator:

Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Paneliści:

dr Leszek Syguła – Dyrektor Departamentu Kluczowych Podmiotów, Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa

dr Artur Krukowski – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

Mariusz Pawłowski – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie

Mariusz Wesołowski – Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie

 

PREZENTACJA – Wiesław Wójcik

18.30Przejazd do Janowa Podlaskiego – Hotel Zamek Janów Podlaski
20:00 – 00:00Kolacja + impreza integracyjna
Data/godzinaProgram
10.10.2023 (wtorek)
10:00 – 10:30Wykład

Przedsiębiorczość, a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
prof. dr hab. Piotr Wachowiak – Rektor Szkoły Głównej Handlowej

10.30 – 11.30Wystąpienie

Innowacyjne podejście do rozwoju przedsiębiorstw – wykorzystanie technologii bezzałogowych i sztucznej inteligencji w firmie

Robert Fintak – Prezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych

Lech Król – Chief Technology Officer, Molecular Worldwide

11.30 – 12.00Wykład
Przesłanka szczegółowa skargi nadzwyczajnej
dr hab. Marek Dobrowolski – Sędzia Sądu Najwyższego, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
12.00 – 13.00Panel I

Podatek od nieruchomości – zmiana definicji budowli wynikająca z wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Moderator:

Paweł Chrupek – Biuro Rzecznika MŚP

Paneliści:

dr hab. Wojciech Morawski – prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Marcin Lachowicz – Uniwersytet Warszawski, Dyrektor w Ministerstwie Finansów

Andrzej Ladziński – Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Radosław Żuk – Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych

13.00 – 13.45Przerwa na obiad
13.45 – 14.45Panel II

MDR – powrót obowiązkowego raportowania schematów podatkowych

Moderator:

dr Izabela Hasińska – Biuro Rzecznika MŚP

Paneliści:

dr hab. Adam Mariański – Uczelnia Łazarskiego, Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP

dr hab. Paweł Kossecki, prof. PWSFTviT (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi), Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP

dr Marcin Lachowicz – Uniwersytet Warszawski, Dyrektor w Ministerstwie Finansów

dr Jowita Pustuł – doradca podatkowy, Uniwersytet Jagielloński

14.45 – 15.00Przerwa na kawę
15:00 – 15:30Panel III

Odbudowa Ukrainy szansą dla Polski Wschodniej

Moderator:

Ryszard Madziar – doradca Ministra Aktywów Państwowych

Paneliści:

dr hab. Mariusz Maciejczak – prof.  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

dr Rafał Zgorzelski –  Członek Zarządu PKP S A

Wojciech Żukowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze

Leszek Horeglad – Prezes Zarządu Grupy Horeglad

15:30 – 16:00Wystąpienie

dr hab. Przemysław Litwiniuk – prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, członek Rady Polityki Pieniężnej

16.00 – 17.30Hyde Park

Euro czy złoty? Gotówka czy pieniądz elektroniczny?

Moderator: Oliver Pochwat

Debata

Euro czy złoty?

dr Cezary Mech – doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Marek Tatała – Fundacja Wolności Gospodarczej

Debata

Gotówka czy pieniądz elektroniczny?

Andrzej Sadowski – Centrum im. Adama Smitha

Waldemar Zbytek – Prezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

17:30Wyjazd do Janowa Podlaskiego – Hotel Zamek Janów Podlaski
18:30 – 02:00Gala “Niedźwiedzie Biznesu”

1.       Powitanie gości

2.       Przemówienia

3.       Wręczenie odznaczeń państwowych – Kancelaria Prezydenta RP

4.       Ceremonia dekoracji laureatów plebiscytu “Niedźwiedzie Biznesu”

5.       Koncert zespołu DeMono

6.       Licytacja na rzecz Stowarzyszenia “Wspólny Świat”

7.       Wieczór taneczny

Data/godzinaProgram
11.10.2023 (środa)
10.00 – 11.00Wycieczka po stadninie koni w Janowie Podlaskim

Rejestracja

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

Klauzula informacyjna – udział w Konferencji „Podatki-ubezpieczenia-przedsiębiorczość”

Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że: administratorami Pani/Pana danych osobowych są: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70 („Rzecznik”) oraz Akademia Bialska  im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska („Akademia”).

Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w konferencji Podatki-ubezpieczenia-przedsiębiorczość, w celu organizacji konferencji, rejestracji jej przebiegu, archiwizacji oraz publikacji nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika oraz Akademii.

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Uczestnictwo w konferencji oznacza zgodę na rozpowszechnianie wizerunku przez publikację nagrań w serwisach społecznościowych Rzecznika oraz Akademii – niewyrażenie takiej zgody należy zgłosić Administratorowi przed rozpoczęciem posiedzenia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w związku z udziałem w konferencji.

Dane stanowiące dokumentację archiwalną będą przechowywane w archiwach państwowych przez okresy wskazane w przepisach prawa. Zapisy nagrań konferencji będą upubliczniane w mediach społecznościowych przez okres 2 lat.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratorów (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, dygitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z ich poleceniami,
  • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych),
  • organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Każdej osobie przysługuje prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00