Propozycje zmian w ustawie o Małym ZUSie

Rzecznik Przedsiębiorców złożył wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologi o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUSie. Propozycje zmian dotyczą wydłużenia terminu … Read More