Bank Gospodarstwa Krajowego pracuje nad nowymi instrumentami wsparcia. Ich zakończenie planowane jest do końca tego roku

Zgodnie z odpowiedzią z 30 listopada 2020 r. na pytanie Rzecznika MŚP odnośnie możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z sektora MŚP z produktów oferowanych w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego Bank Gospodarstwa Krajowego wskazał, iż:
Należy podkreślić, że BGK ma w swojej ofercie wiele produktów gwarancyjnych dedykowanych dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Nowa propozycja produktowa powinna być ofertą komplementarną w stosunku do już istniejącej. Zatem, oprócz analizy możliwości jakie, otwierają się przed nami w efekcie przystąpienia przez Polskę do EFG, pogłębienia wymaga sam aspekt niezaspokojonych dotąd potrzeb w zakresie wsparcia gwarancyjnego BGK dla przedsiębiorców z sektora MŚP, jego skali, okresu zastosowania i ustalenie innych szczegółów i oczekiwań przedsiębiorców.
W tym kontekście, BGK analizuje aktualnie oczekiwania odnośnie wsparcia leasingu, gdyż do tej pory nie było dedykowanego produktu gwarancyjnego dla tej formy finansowania, a z drugiej strony, otrzymaliśmy sygnały o potrzebie zaistnienia takiego wsparcia. Efekty tych prac będą zapewne znane w tym roku i od nich uzależniamy dalsze działania”.