551 deklaracji poparcia apelu Rzecznika MŚP do Premiera w ciągu jednego dnia

Logo Biura Rzecznika Samodzielny Organ Ochrony Prawa Orzeł w Koronie na czerwonym tle

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował  do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego list z apelem o zastosowanie takiego samego modelu wsparcia w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą rolniczą oraz pozarolniczą. Dzięki temu pomoc będą mogli otrzymać wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wysokość obrotów, wielkość firmy i stan zatrudnienia.

W ciągu jednego dnia do Biura Rzecznika MŚP wpłynęło aż 551 deklaracji poparcia tego postulatu, w tym 114 deklaracji od organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Wśród nich wszystkie organizacje reprezentatywne wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego. Tak szybka reakcja świadczy o masowym poparciu środowiska przedsiębiorców dla tej inicjatywy.

Listy poparcia:

Treść listu Rzecznika MŚP do Premiera: