147 organizacji w Radzie Przedsiębiorców

Do Rady Przedsiębiorców, organu doradczego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, należy już 147 organizacji. Jednocześnie zapraszamy do współpracy wszystkie organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców.