1 lipca odbyło się połączone posiedzenie Zespołów ds. Konkurencji oraz ds. Rzemiosła poświęcone problemom konkurencji na rynku pieczywa.

W dniu 1 lipca br. Rzeczniczka Małych i Średnich Przedsiębiorców Agnieszka Majewska wzięła udział w posiedzeniu Zespołów Roboczych działających w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku.
Połączone posiedzenie Zespołów ds. Konkurencji oraz ds. Rzemiosła poświęcone było problemom konkurencji na rynku pieczywa.

Rada Przedsiębiorców zajmowała się już tym problemem w roku 2019. Teraz, na wniosek Cechu Piekarzy i Cukierników w Gdańsku, powrócono do tego tematu.
Przedstawiciele organizacji przedsiębiorców przedstawili aktualny stan spraw, które ciągle wymagają działań korygujących. W ich ocenie mamy bowiem do czynienia z sytuacją nieuczciwej konkurencji ze strony dużych sieci, a także z wprowadzaniem przez nie w błąd konsumentów. Zdaniem przedsiębiorców konieczna jest interwencja ze strony instytucji rządowych.

Reprezentujący Wydział Prawno-Legislacyjny w Biurze Rzecznika mec. Tomasz Olszówka naświetlił uwarunkowania prawne problemu.
Prowadzący posiedzenie Koordynator Rady Mikołaj J. Kruczyński zaproponował zaproszenie na kolejne posiedzenie przedstawiciela Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Rzeczniczka Agnieszka Majewska podkreśliła swoje pełne wsparcie dla przedsiębiorców w staraniach o rozwiązanie tego problemu. Kolejne posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na 11 lipca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *