Zespół Roboczy ds. Rzemiosła nt. Raportu NIK ws. rozliczeń kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych

24 stycznia 2020 r. odbyło się 6. posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Rzemiosła.

Było to bardzo ważne posiedzenie skupione wokół raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie rozliczeń kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego, Związku Rzemiosła Polskiego i Polskiej Izby Ubezpieczeń.