Zajęcie pasa drogowego – po interwencji Rzecznika MŚP organ uwzględnia wniosek przedsiębiorcy

Po przedstawieniu stanowiska Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców organ uznał w większości wniosek strony o zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego.

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wnioskiem o interwencję zgłosił się przedsiębiorca, który wnioskował o wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego, w którym posadowiony był jego kiosk handlowy. Przedsiębiorca wnioskował o wydanie przedmiotowego zezwolenia na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Zarządca drogi wydał stronie zezwolenie jedynie na okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. odmawiając udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w terminie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Przedsiębiorca prowadził w tym miejscu kiosk handlowy od wielu lat.

Przedsiębiorca odwołał się od decyzji organu administracji publicznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i zwrócił z wnioskiem o interwencję do Biura Rzecznika MŚP. Po uchyleniu decyzji organu I instancji przez SKO i wstąpieniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do ponownego postępowania przed zarządcą drogi na prawach przysługujących prokuratorowi, przedsiębiorca otrzymał zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 24 sierpnia 2020 r.

Stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazywało m.in. na naruszenia praw przedsiębiorców w toku postępowania prowadzonego pierwotnie przez organ. W konsekwencji powyższego, organ wydając ponowne rozstrzygnięcie w sprawie uwzględnił niemal w całości wniosek przedsiębiorcy.

Komentarz dr Anny Zaręby-Faracik, dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego: Organy wydając swoje decyzje muszą uwzględniać zasady wynikające mi.in. z Konstytucji Biznesu. Bardzo ważne jest, aby organy poprzez swoje działania budowały zaufanie w relacji państwo-przedsiębiorca. Po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców okazało się, że można było zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego znacząco przedłużyć w stosunku do pierwszego okresu jaki został określony w decyzji organu. Cieszy nas to, że argumenty podnoszone w postępowaniach przez Wydział Interwencyjno-Procesowy są skuteczne, jednak jednocześnie martwi nastawienie części urzędników do przedsiębiorców.