19.12.2019

Wyrok TSUE w sprawie C-189/18 Glencore został opublikowany 16 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przypomina przedsiębiorcom, że biegnie termin na złożenie wniosków o wznowienie postępowań. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-189/18 Glencore został opublikowany 16 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-189/18 Glencore Agriculture Hungary Kft./Nemzeti Adóés Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága podatnicy spełniający odpowiednie warunki mogą w ciągu miesiąca składać wniosek o wznowienie postępowań. Podstawą prawną takiego wniosku jest art. 240 § 1 pkt 11 w związku z art. 241 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Żądanie strony dotyczące wznowienia postępowania powinno zostać wniesione w terminie miesiąca od dnia publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Publikacja orzeczenia TSUE w sprawie C-189/18 nastąpiła w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 16 grudnia 2019 r. (seria C, nr 423, str. 8). Od tej daty liczy się termin miesiąca czasu, w którym podatnicy są uprawnieni do składania wniosków o wznowienie postępowania.