Zakończyliśmy zapisy na webinar

Transmisja będzie dostępna na mediach społecznościowych Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

oraz w serwisie YouTube pod tym linkiem https://www.youtube.com/watch?v=j9iH2G6o0I8

  • Środa, 26 stycznia 2022 godz. 13:00-14:30 – Pułapki Nowego Ładu – ukryta dywidenda, podatek u źródła, ceny transferowe, podatek minimalny
    • Ukryta dywidenda – pojęcie, od kiedy obowiązuje, na co należy zwrócić szczególną uwagę
    • Zmiany w zakresie podatku u źródła – nowa definicja, problem dochowania należytej staranności, objaśnienia
    • Podatek minimalny – na czym polega i kogo dotyczy, czy obejmie MŚP
    • Ceny transferowe – zmiany w TP-R, zmiany w oświadczeniach, zmiany w zakresie korekty cen transferowych, zmiany w lokalnej dokumentacji, nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji

Klauzula informacyjna:

Rejestrując się na konferencję wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej, tel. 22 123 70 70. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pl lub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia do uczestnictwa w webinarze Jednoosobowa Działalność Gospodarcza w obliczu Polskiego Ładu

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  Podanie danych jest warunkiem rozpatrzenia Pani/Pana wniosku, a ich niepodanie uniemożliwi jego przyjęcie i rozpatrzenie.

Dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa administracyjnego, oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.