W Radzie Przedsiębiorców powstał Zespół Roboczy ds. Branży fitness

W dniu 29 października 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Fitness w Radzie Przedsiębiorców działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Przedmiotem spotkania było omówienie problemów branży fitness, objętej, co do zasady, zakazem prowadzenia działalności na skutek wprowadzonych obostrzeń oraz zaplanowanie dalszych działań w ramach prac Zespołu.

Zgodnie z podjętymi przez członków Zespołu ustaleniami, na kolejne posiedzenie w dniu 5 listopada 2020 r. wystosowano zaproszenia do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Zdrowia oraz Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju.

Tematem posiedzenia w dniu 5 listopada 2020 r. g. 11:00, będą możliwości wsparcia branży fitness oraz kwestia wznowienia działalności w zaostrzonym reżimie sanitarnym.