W Radzie Przedsiębiorców jest już 100 organizacji!

100-organizacji w Radzie Przedsiębiorców

W Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest już 100 organizacji! Rada zajmuje się m. in. wspieraniem Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców, monitorowaniem sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP. W skład Rady wchodzą organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców. Te same podmioty mogą zgłaszać kandydatów do Rady Przedsiębiorców. Zapraszamy do zgłoszeń pod adresem e-mail: rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl

Rada Przedsiębiorców to ważny organ doradczy i opiniodawczy. Cieszy fakt, że już tyle organizacji z całej Polski zgłosiło swój udział w Radzie.

Pod tekstem znajdą Państwo link do Regulaminu Rady Przedsiębiorców.100-organizacji w Radzie Przedsiębiorców