VI posiedzenie Rady Przedsiębiorców na Europejskim Kongresie MŚP

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców objęło patronatem Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 16 – 18 października br. w Katowicach. Podczas Kongresu odbędzie się m.in. VI posiedzenie Rady Przedsiębiorców, działającej przy Rzeczniku MŚP.

Posiedzenie Rady Przedsiębiorców odbędzie się 17 października o godzinie 13:30, podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Głównym tematem poruszanym podczas obrad będzie kwestia stosowania zasad prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej – zostaną zaprezentowane między innymi studia przypadków naruszeń praw przedsiębiorców, dane statystyczne oraz wnioski na przyszłość.

Rejestracja na posiedzenie Rady Przedsiębiorców odbywa się w ramach rejestracji na Kongres pod adresem: https://ekmsp.eu/visitor/register. Udział w Kongresie jest bezpłatny.