Uznanie działań Rzecznika przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz otrzymał od Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów podziękowania za zaangażowanie i podjęte działania w sprawie zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Projekt ustawy zakładał m.in. przekazanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego. Proponowana zmiana mogła wygenerować ogromne koszty, zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i obywateli. W latach 2019-2028 maksymalny limit wydatków Transportowego Dozoru Technicznego opiewa niemal na 553 mln zł – wyliczył Adam Abramowicz.

Dziękujemy, że stanął Pan w obronie tych przedsiębiorców, negatywnie opiniując projekt zmiany ustawy. Zgadzamy się z zajętym przez Pana stanowiskiem, że znacznie wykracza on poza obowiązkowe wdrożenie Dyrektywy 2014/45/UE – pisze Prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów dr inż. Leszek Turek. Dodaje także, swoją gotowość do współpracy nad projektem, tak aby był dopracowany.

List Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

Do Biura Rzecznika wpłynął także list od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników podpisany przez Prezesa Stowarzyszenia Pana Jarosława Jakoniuka.

Moje środowisko odbiera odrzucenie tego projektu, jako Pana sukces i wyraża swoją ogromną wdzięczność za zainteresowanie naszym problemem i podjęte działania – fragment otrzymanego listu. Całość dostępna do przeczytania poniżej.

List Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników

Z kolei w liście od Pana Kazimierza Zbyluta – Prezesa Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów możemy przeczytać:

Dzięki Pana postawie instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców to nie szyld, a ważny urząd stojący autentycznie po stronie Przedsiębiorców i działający w ich obronie przed szkodliwymi nadregulacjami prawnymi.

List Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów